<

ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္း ပုလဲထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈမွာ ပထမေျခာက္လအတြင္း လ်ာထားခ်က္ထက္ ပိုမိုထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရ

ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္းရွိ ပုလဲေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္

ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္း ပုလဲထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈမွာ ပထမေျခာက္လအတြင္း လ်ာထားခ်က္ထက္ ပိုမိုထုတ္လုပ္ထားႏိုင္ၿပီး ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္မႈမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ့ပုလဲထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ေရးမွ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လတာဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ ပုလဲကြၽန္းႏွင့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားမွ ပုလဲထုတ္လုပ္မႈမွာ လ်ာထားခ်က္ထက္ ျပည့္မီေက်ာ္လြန္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး အာရွအဆင့္မွ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအထိ ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနကာ ပုလဲေရာင္းခ်ပြဲမ်ားကိုလည္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ သံုးႀကိမ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံပိုင္ ပုလဲကြၽန္းႏွင့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပကုမၸဏီေတြရဲ႕ ပုလဲထုတ္လုပ္မႈ လ်ာထားခ်က္က ၆၄၀၀၀ မိုမီျဖစ္ပါတယ္။ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ အေနနဲ႔ကေတာ့ ၉၁၇၆၂ ဒသမ ၈၇ မိုမီကို လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ရရွိထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာကေန ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာအထိ ၁၂ လဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ပုလဲထုတ္လုပ္မႈ လ်ာထားခ်က္ကေတာ့ ၃၈၇၀၀၀ မိုမီျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံပိုင္ပုလဲေတြကို တစ္ႏွစ္ကို ျပည္တြင္းမွာ ႏိုင္ငံျခားေငြယူ႐ိုႏွင့္ တစ္ႀကိမ္၊ ျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင့္ တစ္ႀကိမ္ေရာင္းပါတယ္။ ျပည္ပမွာ ႏိုင္ငံျခားေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ တစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း သံုးႀကိမ္ ေရာင္းခ်ေပးပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့ပုလဲထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ေရးဌာနမွ ဒုတိယအေထြေထြ မန္ေနဂ်ာဦးမ်ဳိးလြင္က ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ ပုလဲအတြဲေပါင္း ၁၅၆၁ တြဲ၊ ပုလဲအလံုးေရ ၄၃၁၈၁၁၊ ပုလဲမိုမီ ၂၉၁၂၆၀၇ ဒသမ ၆၅၊ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ယူ႐ိုေငြ ၆၇၈၈၂၁၂၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၁၁၅၈၇၂ ႏွင့္ က်ပ္ေငြ ၁၇၄၄၃၉၉၉၉၈ ရရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ဇြန္လက ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Emporium ပြဲမွာ ေရာင္းခ်ခဲ့ရတာကို ေပါင္းၿပီးတင္ျပတာပါ။ ေဟာင္ေကာင္ပုလဲျပပြဲကို ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ သြားေရာက္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္မႈ အေနနဲ႔ကေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Las Vegas ၿမိဳ႕မွာ၂၀၁၇ ဇြန္မွာ သြားၿပီး ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ႏိုင္ငံပိုင္ပုလဲကြၽန္းစခန္းႏွင့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပကုမၸဏီ ၁၁ ခု၊ စုစုေပါင္း ၁၂ ခုအေနနဲ႔ တိုးခ်ဲ႕ဧရိယာ အပါအ၀င္ လက္ရွိကြၽန္း ၁၅ ကြၽန္းမွာ အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။ ပုဂၢလိကပိုင္းအေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အရင္တုန္းက ျပည္တြင္း ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုနဲ႔ ျပည္ပကုမၸဏီ သံုးခုေလာက္ပဲ ပုလဲလုပ္ငန္း လုပ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ခုနစ္ခု၊ ျပည္ပကုမၸဏီ ေလးခု စုစုေပါင္း ၁၁ ခုနဲ႔ ပုလဲေမြးျမဴေရး ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ဦးမ်ဳိးလြင္က ေျပာၾကားသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ပုလဲေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္း၌သာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၿပီး ၿမိတ္ခ႐ိုင္တြင္ ျမန္မာတာဆာကီကုမၸဏီ (ျပည္ပ) ဒိုမယ္ကြၽန္း၊ ျမန္မာအတၱလန္တစ္ကုမၸဏီ (ျပည္ပ) ဒံုးပုလဲေအာ္ကြၽန္း၊ အဏၰ၀ါပုလဲကုမၸဏီ (ျပည္တြင္း) နတ္သမီး ေရတြင္းကြၽန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ဧရိယာ၊ ျပည္ၿဖိဳးထြန္းကုမၸဏီ (ျပည္တြင္း) ျပင္စဘုကြၽန္းႏွင့္ အာကြာဂုိးလ္ျမန္မာကုမၸဏီ(ျပည္တြင္း)မလိကြၽန္းတို႔ ေမြးျမဴေနကာ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ပုလဲကြၽန္း၊ နီႏိုကုမၸဏီ (ျပည္တြင္း) မန္က်ည္းပင္ေဆာင္ကြၽန္း၊ အေရွ႕တိုင္းပုလဲ ကုမၸဏီ(ဇင္ေယာ္) (ျပည္တြင္း) ဇင္ေယာ္ကြၽန္း၊ အေရွ႕တိုင္းပုလဲကုမၸဏီ (ဂ်လန္း)(ျပည္တြင္း) ဂ်လန္းကြၽန္း၊ ျပည့္စံုထက္ျမင့္ကုမၸဏီ (ျပည္တြင္း) ငလံုးလက္ဖယ္ကြၽန္း၊ ျမန္မာအက္ဒမန္ ကုမၸဏီ(ျပည္ပ)စိန္႔လုခ္ကြၽန္း ေမ်ာက္နီ/ ေမ်ာက္ျဖဴကြၽန္း၊ ဘဲပါးလ္ကုမၸဏီ(ျပည္ပ) ေရႊကြၽန္းတို႔တြင္ ပုလဲေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

September 3, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.