<

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းရွိ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္က တည္ေဆာက္ေနသည့္ ကုန္ေသတၱာႏွင့္ အေထြေထြ ကုန္တင္ဆိပ္ကမ္း၏ ေနာက္ခံဧရိယာတြင္ ကုန္ေသတၱာလြင္ျပင္ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ေန

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းရွိ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္ကို ေတြ႕ရစဥ္

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းရွိ ဂ်ပန္အိုဒီေအေခ်းေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ကုန္ေသတၱာႏွင့္ အေထြေထြကုန္တင္ဆိပ္ကမ္း၏ ေနာက္ခံဧရိယာတြင္ ကုန္ေသတၱာလြင္ျပင္အား ဆက္လက္တည္ေဆာက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ သတင္းရရွိသည္။

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းရွိ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ေျမကြက္ ၂၅၊ ၂၆ ၌ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အိုဒီေအေခ်းေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လာမည့္ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၿပီးစီးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ သေဘၤာမ်ား စတင္ဆိုက္ကပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“လက္ရွိ သီလ၀ါေဒသ ေျမကြက္ ၂၅ နဲ႔ ၂၆ ေပၚမွာ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းေတြကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေတြ ၿပီးစီးၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လေလာက္မွာ သေဘၤာဆိုက္ကပ္မႈေတြ လက္ခံႏိုင္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားတယ္။ အခုက ေနာက္ခံဧရိယာမွာ ကုန္ေသတၱာလြင္ျပင္ကိုဆက္ၿပီး တည္ေဆာက္ေနပါတယ္။ ၿပီးတာနဲ႔ က်န္တဲ့ေျမကြက္၂၂၊ ၂၃ နဲ႔ ၂၄ ေပၚမွာ ဆိပ္ကမ္းသစ္ေတြ ဆက္ၿပီးတည္ေဆာက္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ ဒုတိယအေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာ မ်ဳိးၿငိမ္းေအးက ေျပာၾကားသည္။

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းေဒသရွိ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ ေျမကြက္အမွတ္ ၂၅ ႏွင့္ ၂၆ တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အိုဒီေအေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္မႈတြင္ ဆိပ္ခံတံတားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေနာက္ခံေျမေပၚတြင္ ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ပါ၀င္ၿပီး စီမံကိန္းပထမအဆင့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ သီလ၀ါေဒသတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္ယန္း သန္း  ၂၃၆၈၀ ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မီတာ  ၄၀၀ _ ၄၀ ရွိ ပင္မတံတား (Steel Jacket Type ) ၊ ၈၀-၉၀ မီတာ _ ၁၅-၂၀ မီတာရွိ ခ်ဥ္းကပ္တံတားသံုးစင္း၊ ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ ေနာက္ခံေျမ ၃၇ ဧကေပၚတြင္ ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ကုန္ကိုင္တြယ္ စက္ကိရိယာမ်ားျဖစ္သည့္ Quay Crane ႏွစ္စင္း၊ RTG ေျခာက္စင္း၊ Reach Stacker သံုးစင္း၊ Trailer ေျခာက္စင္းႏွင့္ Chassis ေျခာက္စင္းအား ၀ယ္ယူတပ္ဆင္ျခင္းတို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးကာလမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္တြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား စတင္အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးမည္ျဖစ္သည္။

သီလ၀ါဧရိယာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းေဒသသို႔ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း ပထမအဆင့္အတြက္ ဂ်ပန္အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔အၾကား ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္မ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၍ စီမံကိန္းအတြက္ အတိုင္ပင္ခံအဖဲြ႕အစည္းအျဖစ္ နီပြန္ကိုအိ ကုမၸဏီမွ Consulting Services လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ နီပြန္ကိုအိကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္တို႔အၾကား ႏွစ္ဖက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တည္ေဆာက္ေရးကန္ထ႐ိုက္တာအတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ Price Bid Opening ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး တည္ေဆာက္ေရး ကန္ထ႐ိုက္တာအျဖစ္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ToYO JFEE Joing venture ႏွင့္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္တို႔ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

September 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.