<

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ေခတၱရပ္နားခဲ့သည့္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ား ျပန္လည္ထုတ္ေပးေနၿပီး ေခ်းေငြျပန္မဆပ္သည့္ ေတာင္သူဦးေရ တစ္သိန္းနီးပါးရွိေန

ဧရာ၀တီတိုင္း ေက်းလက္တစ္ခုတြင္ ေတာင္သူမ်ား လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေနစဥ္

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္က ရန္ပံုေငြ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေခတၱရပ္နားခဲ့ရသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မိုးရာသီစိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်းေငြမ်ား ဆက္လက္ ထုတ္ေပးေနၿပီး အခ်ိန္ေစ့လြန္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်းေငြမ်ားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း မရွိသည့္ ေတာင္သူမ်ားမွာ ဧရာ၀တီေဒသႀကီး တစ္ခုလံုးတြင္ ၉၇၈၀၂ ဦး ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ ရန္ပံုေငြခ်ထားေပးရန္ ၾကန္႔ၾကာေနမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ေတာင္သူမ်ားထံ ထုတ္ေခ်းေနသည့္  စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်းေငြမ်ားကို ေခတၱရပ္နားထားရၿပီး ဆက္လက္ ထုတ္ေခ်းေပးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္အထိ ေတာင္သူ ၂၈၇၃၆၁ ဦး၊ လယ္ယာေျမ ၁၉၁၂၁၁၉ ဧကအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ ၂၈၆၈၁၇ ဒသမ ၈၅ က်ပ္သန္း ထုတ္ေခ်းေပးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မိုးရာသီ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြတြင္ ေခ်းေငြမူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲအရ ပံုစံ (၇) မူရင္းကို ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ထံ အပ္ႏွံ၍ ေငြေခ်းယူရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပံုစံ (၇) မူရင္း မတင္ျပႏိုင္သျဖင့္ ေခ်းေငြထုတ္မေခ်းခဲ့သည့္ ေတာင္သူမ်ားမွ ယမန္ႏွစ္ ေတာင္သူဦးေရ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိေနေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္  အခ်ိန္ေစ့လြန္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း မရွိသည့္ ေတာင္သူဦးေရ ၉၇၈၀၂ ဦးအထိရွိၿပီး ယင္းေတာင္သူမ်ားထံမွ ေၾကြးက်န္ ၇၁၈၈၁ ဒသမ ၆၃ က်ပ္သန္း ျပန္လည္ေတာင္းခံရန္ က်န္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ေျပာင္းလဲတဲ့ ေငြေခ်းစနစ္အရ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘဏ္က ဒီႏွစ္မွာ ပံုစံ (၇) ကို အေပါင္ယူလိုက္တယ္။ အဲဒီမွာ ဘာျဖစ္လာလဲဆိုေတာ့ ဥပမာ တခ်ိဳ႕လယ္သမားေတြက တျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြ၊ အေသးစားေငြေခ်းေရး အဖြဲ႕ေတြကို ပံုစံ (၇) မူရင္းေတြကို အပ္ၿပီးေတာ့ ေငြေခ်းထားတာ ရွိပါတယ္။ ဘဏ္ကေန စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြဆိုတဲ့ အခ်ိန္က်ေတာ့ အဲဒီ ပံုစံ (၇)ထားထားတဲ့ ေနရာကေန ပံုစံ (၇) ေတြကို ခဏေတာင္းတယ္။ ေတာင္းၿပီးေတာ့ ဒီမွာေငြေခ်းဖို႔ျပတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က မိတၱဴနဲ႔ တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆးတယ္ မွန္တယ္ဆိုရင္ ျပန္ေပးလိုက္တယ္ေပါ့။ အဲဒီတုန္းက သူတို႔က အဆင္ေျပတာေပါ့။ သို႔ေသာ္ဒီနွစ္က်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပံုစံ (၇) မူရင္းကို အပ္မွေငြေခ်းေပးတာဆိုေတာ့ ကုမၸဏီေတြက ငွားလို႔မရေတာ့ဘူး။ ငွားလို႔မရေတာ့ေတာ့ ဒီႏွစ္ဆို အရင္ႏွစ္ေတြရဲ႕ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ဟာ ေခ်းေငြလာမထုတ္ၾကဘူး။ လာမထုတ္ၾကသလို  ျပန္လည္း မဆပ္ၾကေတာ့ဘူး။ အရင္ကေတာ့ ဆပ္လိုက္တယ္။ ျပန္ထုတ္သြားတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳး လုပ္ၾကတာေပါ့။ ေတာင္သူလယ္သမား ေပါင္းေခ်းၿပီးသားေပါ႔ေနာ္။ ၂၈၇၃၆၁ ဦးဆိုေတာ့ ေတာင္သူေပါင္း ႏွစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိတယ္။ မနွစ္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေခ်းတာက ေတာင္သူေပါင္း သံုးသိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သံုးသိန္းေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ အျမင့္ဆံုးကေန အခု ႏွစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းေက်ာ္။ ေတာင္သူေပါင္း ရွစ္ေသာင္း လယ္သမားေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေပါ့။ ေငြမေခ်းရတဲ့ အေနအထား ရွိပါတယ္။ ေၾကြးက်န္တဲ့ ေတာင္သူေပါင္းကလည္း ကိုးေသာင္းေက်ာ္ေလာက္ က်န္ပါတယ္” ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ တိုင္းမန္ေနဂ်ာ ဦးသန္းေဌးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

 

 

September 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.