<

တရား႐ုံးႏွင့္ ရဲစခန္းမ်ားတြင္ သက္ေသခံပစၥည္းအျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားေသာယာဥ္မ်ား၏ ျဖဳတ္ရန္တပ္ရန္ လြယ္ကူသည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကို ျဖဳတ္ယူထားျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

တရား႐ုံးႏွင့္ရဲစခန္းမ်ားတြင္ သက္ေသခံပစၥည္းအျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ယာဥ္မ်ား၏ ျဖဳတ္ရန္တပ္ရန္လြယ္ကူသည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကို ျဖဳတ္ယူထားျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ပြင့္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ပြင့္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးထြန္းထြန္းက တရားမ၀င္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားရာမွ ဖမ္းဆီးရရွိေသာ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းအား အရည္အေသြးမပ်က္စီးမီ အျမန္ဆုံးေလလံတင္ေရာင္းခ်ရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းကုိ ေမးျမန္းရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တုိင္းျပည္မွာ တရားမ၀င္ လုပ္ငန္းေတြ တရာမ၀င္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားရာမွ ဖမ္းဆီးရရွိတဲ့ယာဥ္ေတြဟာ တရား႐ုံးေတြ၊ ရဲစခန္းေတြမွာ သက္ေသခံပစၥည္းအျဖစ္နဲ႔ သိမ္းဆည္းထားတာေတြ မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ အလားတူ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းေတြ တရားမ၀င္ေရာင္းခ်ရာမွ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းေတြဟာ သစ္ေတာစခန္း၊ သစ္ေတာ႐ုံးေတြမွာ ဒုနဲ႔ေဒးေတြ႕ရွိရပါတယ္။ သက္ေသခံပစၥည္းေတြဟာ လုံလုံျခံဳျခံဳ အမုိးအကာအရိပ္ေအာက္မွာ ထိန္းသိမ္းမထားႏုိင္တဲ့အတြက္ အမႈမၿပီးမျပတ္ခင္မွာပဲ ပ်က္စီးယုိယြင္းေနတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ပုိဆုိးတာက ျဖဳတ္လုိ႔တပ္လုိ႔လြယ္တဲ့ ဒုိင္နမုိ၊ ေမာ္တာ၊ တာယာစတဲ့ပစၥည္းေတြကုိ အလြယ္တကူ ျဖတ္ယူတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဆုိင္ကယ္ေတြကုိလည္း နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔လဲျခင္း၊ ေျပာင္းျခင္း၊ ျဖဳတ္ယူျခင္းမ်ားရွိတဲ့အတြက္ မိေမြးဖေမြးတုိင္း မူလအတုိင္း မရွိေတာ့ပါ။ အမႈလည္းၿပီးေရာ လုိင္စင္၊ နံပါတ္ျပား၊ ႐ုပ္ေဘာ္ဒီေလာက္ပဲ က်န္ေတာ့ပါတယ္” ဟု ဦးထြန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္မ်ားသည္လည္း မုိးထဲေလထဲေနပူထဲတြင္ ပ်က္စီးယုိယြင္းၿပီး သုံးလုိ႔မရသည့္အခ်ိန္မွ အမႈၿပီးကာ ေလလံတင္ရာတြင္ သုံးမရေတာ့ဘဲ မိေအးႏွစ္ခါနာဆုိသလုိ ခုိးထုတ္ခုိးခုတ္၍ သစ္ေတာျပဳန္းသည့္အျပင္ အမႈၾကာပစၥည္း ေဆြးေသာေၾကာင့္ တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးမရွိျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ ထုိသုိ႔မျဖစ္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕မွ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ ႀကီးဌာနမ်ားကုိ စနစ္တက် စီမံညႊန္ၾကားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေမးခြန္းရွင္ကုိယ္စားလွယ္က ေျပာၾကားသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနသည္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ဖမ္းဆီးရမိေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ျပည္သူ႔ဘ႑ာသိမ္း အမိန္႔ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ဗဟုိစက္ပစၥည္းစာရင္းအင္းႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနသုိ႔လည္းေကာင္း၊ ဖမ္းဆီးရမိေသာ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ာအား သစ္ေတာဦးစီးဌာနသုိ႔လည္းေကာင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ရေၾကာင္း စီမံကိန္းဘ႑ာႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဖမ္းဆီးရမိျပည္သူ႔ဘ႑ာသိမ္း လုိင္စင္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကုိ ျပင္စရိတ္ ေငြသက္သာေစရန္ႏွင့္ သံရည္က်ဳိအဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ဖမ္းဆီးရမိစဥ္ကပင္ ကနဦးစစ္ေဆးခ်က္မွတ္တမ္း ႏွင့္အတူ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန  ဗဟုိစက္ပစၥည္း စာရင္းအင္းႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနသုိ႔ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ေစျခင္းႏွင့္ အမႈျပီးျပတ္ေရးအတြက္ တရားရုံးအသီးသီးက လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ဖမ္းဆီးရမိ လုိင္စင္မဲ ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ဖမ္းဆီးရမိစဥ္ကပင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဗဟုိစက္ပစၥည္း စာရင္းအင္း ႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ လဲႊေျပာင္းလက္ခံႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆုိပါေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား တရား႐ုံးမွ ျပည္သူပုိင္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းမိန္႔ခ်မွတ္ၿပီးသည့္အခါမွသာ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားသုိ႔ လုိအပ္ခ်က္အေပၚ မူတည္၍ ခဲြေ၀ထုတ္ေပးႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕႐ုံးမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၉ ရက္ ရက္စဲြပါစာျဖင့္ ညႊန္ၾကားထားသည့္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

September 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.