<

ရန္ကုန္ေလဆိပ္ရွိ ATR ေလယာဥ္အႀကီးစား ျပင္ဆင္အလုပ္႐ံု ဥေရာပေလေၾကာင္းလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီမွ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္အား စက္တင္ဘာလအတြင္း ရရွိမည္

ရန္ကုန္ေလဆိပ္ရွိ ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္းလိုင္း၏ ATR အႀကီးစား ေလယာဥ္ျပင္အလုပ္႐ံုအား ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ရွိ  ATR ေလယာဥ္အႀကီးစား ျပင္ဆင္အလုပ္႐ံုသည္ ဥေရာပေလေၾကာင္း လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီ (EASA) ထံမွ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္အား ယခုလတြင္ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာအမ်ဳိးသား ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ အစိုးရသစ္၏ေလေၾကာင္းက႑ ရက္  ၁၀၀ စီမံခ်က္အတြင္း ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၌ ATR ေလယာဥ္အႀကီးစား ျပင္ဆင္စက္႐ံုဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ စတင္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၿပီး ATR ကုမၸဏီမွ  အႀကီးစားအလုပ္႐ံု တည္ေထာင္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အလုပ္႐ံုအား ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္းလိုင္းပိုင္ ATR 72 500 ေလယာဥ္အမွတ္ XY-AJN အား 8 Years Check စစ္ေဆးမႈအား ပထမဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

“လက္ရွိမွာေတာ့ ဥေရာပေလေၾကာင္း လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာေအဂ်င္စီ (EASA) ဆီကေန အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရရွိဖို႔ ေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္။ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းေတြက ၀ယ္ယူအသံုးျပဳတဲ့ ATR ေလယာဥ္ ကုမၸဏီေတြကိုက ေလယာဥ္ေတြကို ျပင္ဆင္မႈေတြလုပ္မယ္ဆိုရင္ ဒီ (EASA) ဆီက အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရွိထားတဲ့ စက္႐ံုေတြမွာသာ ျပင္ဆင္ဖို႔ေတာင္းဆိုထားတဲ့အတြက္ ဒီလက္မွတ္သာရရွိၿပီးရင္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းေတြက ေလယာဥ္ေတြရဲ႕ အပ္ႏွံမႈကိုပါ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မွာပါ။ အခုလအတြင္းမွာ (EASA) က အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရရွိႏိုင္ေတာ့မွာပါ”  ဟု  ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္းလိုင္းမွ စီအီးအိုျဖစ္သူ ဦးသန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးက႑တစ္ခုျဖစ္သည့္   ေလေၾကာင္းက႑တြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈအေနျဖင့္ ATR ေလယာဥ္အႀကီးစားျပဳျပင္ေရးအား ေဆာင္ရြက္မည့္ ေလယာဥ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းဌာန သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၂၁ ရက္မွ ဇြန္ ၁၉ အထိ ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္းလိုင္းပိုင္ ATR 72 500 ေလယာဥ္အမွတ္ XY-AJN ၏ 8 Years Check စစ္ေဆးမႈအား ATR ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီမွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ယခင္က 8 Years Check ကဲ့သို႔ေသာ အႀကီးစား ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လံုေလာက္ေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္ ကြၽမ္းက်င္အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ စက္ျပင္၊ ေျမျပင္ အေထာက္အကူပစၥည္း၊ အရည္အခ်င္းျပည့္ေလယာဥ္႐ံု၊ အထူးျပဳစစ္ ေဆးေရးကိရိယာ၊ ေနာက္ဆံုးေပၚ စက္မႈ နည္းပညာစသည္တို႔အား ေလေၾကာင္းဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ စင္ကာပူႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္။

ယခင္က ျပည္ပ၌ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ATR ေလယာဥ္မ်ား၏ 8 Years Check အပါအ၀င္ အႀကီးစား စစ္ေဆးျပင္ဆင္မႈမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ထုတ္ ATR ေလယာဥ္တစ္စီး အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ခုနစ္သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ထုတ္   ATR ေလယာဥ္တစ္စီးအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ေလးသိန္းေက်ာ္ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ထုတ္ ATR ေလယာဥ္တစ္စီးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးသိန္းေက်ာ္ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။

ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးစားစစ္ေဆး ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းၿပီးစီးခ်ိန္အထိ ကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္သိန္းေက်ာ္သာ ကုန္က်ထားေၾကာင္း သိရသည္။

August 31, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.