<

စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ BIMSTEC ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း၌ ေဘးဆြယ္ ေဆြးေႏြးမႈအျဖစ္ အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

(၀ဲမွယာ) ျမန္မာသမၼတကေတာ္ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိ၊ နီေပါ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေတာ္၊ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ သီရိလကၤာ သမၼတ၊ နီေပါ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျမန္မာသမၼတ ဦး၀င္းျမင့္၊ အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နရင္ဒရာမိုဒီ၊ ဘူတန္အစိုးရ တရားေရးႏွင့္ အၾကံေပးအႀကီးအကဲႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္က ခတၱမႏၵဴၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္သည့္ BIMSTEC ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း၌ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးခံေနစဥ္ (Photo – AFP)

စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ BIMSTEC ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္က ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ၿပီး အဆိုပါ အစည္းအေ၀း၏ ေဘးဆြယ္ေဆြးေႏြးမႈအျဖစ္ အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နရင္ဒရာမိုဒီက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ နီေပါ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေကပီရွာမားအိုလီက အဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒ေနရာကို သီရိလကၤာသမၼတ ေမသရီပါလာ ဆီရီဆီနာထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နရင္ဒရာမိုဒီသည္ အျခား BIMSTEC အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္အတူ ခတၱမႏၵဴၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္သည့္ ႏွစ္ရက္ၾကာက်င္းပေသာ အဆိုပါ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နရင္ဒရာမိုဒီနဲ႔ အျခားေခါင္းေဆာင္ေတြ BIMSTEC လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပန္လည္အသက္၀င္ေအာင္ျပဳလုပ္ဖို႔  ကတိျပဳမႈနဲ႔အတူ ခတၱမႏၵဴက BIMSTEC ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းဟာ ေအာင္ျမင္စြာ ပိတ္သိမ္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ျပည္ပေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ရာဗီရွကူးမားက Twitter ၌ ေရးသားခဲ့သည္။

လက္ရွိ BIMSTEC ၏ ဥကၠ႒တာ၀န္ယူထားေသာ နီေပါ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အိုလီကခတၱ မႏၵဴေၾကညာခ်က္မူၾကမ္းကို တင္သြင္းၿပီး အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက တညီတညြတ္တည္း အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေ၀း အပိတ္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ အိုလီက “ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ၾကြယ္၀ေရးနဲ႔ ေရရွည္တည္တံ့ေရးဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စုေပါင္းဥာဏ္ပညာ၊ စိတ္ကူးႏွင့္ အျမင္ေတြ ခတၱမႏၵဴေၾကညာခ်က္မွာ အဓိပၸာယ္ရွိရွိ အမိအရ ထည့္သြင္းထားပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား စြမ္းအင္ကိစၥဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ BIMSTEC Grid Interconnection ထူေထာင္ရန္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာတစ္ရပ္ကိုလည္း အဆိုပါအစည္းအေ၀း၌ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

BIMSTEC အဖြဲ႕အတြက္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ အသစ္တာ၀န္ကို ယူခဲ့သည့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံအား အိုလီက ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အႀကီးအကဲမ်ားကိုလည္း ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ၎တို႔၏ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈအတြက္ ဂုဏ္ျပဳစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

BIMSTEC သည္ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္၊ ျမန္မာ၊ သီရိလကၤာ၊ ထိုင္း၊ ဘူတန္ႏွင့္ နီေပါႏိုင္ငံတို႔ပါ၀င္ေသာ ေဒသတြင္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေနထိုင္ၿပီး စုစုေပါင္း GDP တန္ဖိုးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၈ ထရီလ်ံရွိ သည္။

အေစာပိုင္း၌ အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နရင္ဒရာမိုဒီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔မွ ေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ နီေပါႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ခတၱမႏၵဴတြင္ျပဳလုပ္သည့္ BIMSTEC ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း ေဘးဆြယ္ေဆြးေႏြးမႈအျဖစ္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေဆြးေႏြးမႈဟာ စြမ္းအင္က႑နဲ႔ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တျခားက႑ေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရးအေပၚ အဓိကထားပါတယ္” ဟု ျပည္ပေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ရာဗီရွကူးမားက Twitter ၌ ေရးသားခဲ့သည္။

Ref ; The Hindu

August 31, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.