<

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား ေနစရာရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြစနစ္ျဖင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္စီစဥ္

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား ေနစရာရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြစနစ္ျဖင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေနရာမွာ ေနစရာအခက္အခဲ ျဖစ္ေနသူေတြကေတာ့ အပုိင္းသုံးပုိင္းရွိပါတယ္။ တစ္ပုိင္းကေတာ့ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလာျပီးလက္လုပ္လက္ စားဘ၀နဲ႔ေနထုိင္ေနရျပီး လက္ငင္းေခ်းေငြ မေပးႏုိင္လုိ႔ ေနစရာမရွိျဖစ္ေနတဲ့သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ကုမၸဏီမွာ အလုပ္လုပ္ေနမယ့္ လစာမေပးႏိုင္တဲ့အတြက္ အိမ္ငွားေနရတဲ့ သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အစုိးရ၀န္ထမ္းျဖစ္ၿပီး အိမ္ငွားေနေနရတဲ့သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ေနထုိင္ေန ရတဲ့သူေတြကုိ ေနစရာခုိင္ခုိင္မာမာ ရရွိေစဖုိ႔အတြက္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြစနစ္တစ္ခုနဲ႔ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ဖို႔ ႏုိင္ငံေတာ္က မူ၀ါဒခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ အေျခအေနအား တုိင္းေဒသၾကီးအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရသစ္ စတင္တာ၀န္ယူသည့္ အခ်ိန္မွစတင္ကာ က်ဴးေက်ာ္စာရင္းမ်ားကုိ စနစ္တက် ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း၊ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား၏ ဘ၀အားျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ က်ဴးေက်ာ္စာရင္း ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်ဴးေက်ာ္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ လက္ေဗြ၊ မ်က္ႏွာမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားေၾကာင္း၊ အိမ္ရာစနစ္မရွိသျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္ေနရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူက်ဴးေက်ာ္ကတ္ျပား ထုတ္ယူထားသူ တစ္သိန္းေက်ာ္ခန္႔ ရွိေနေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေနထုိင္သူေတြကုိ စနစ္တက် ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေပးႏုိင္ဖုိ႕နဲ႔ အိမ္ရာေတြ ရရွိႏုိင္ဖို႔နဲ႕ လူမႈဘ၀ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္မယ္ဆုိရင္ လူသားအရင္းအျမစ္တစ္ခုကုိ ျပဳစုပ်ဳိး ေထာင္ေပးႏုိင္ရာ ေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီအေျခအေနကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႕ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းသည္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း တုိးပြားသည့္အတြက္ စက္ရုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ စိတ္၀င္စားၾကေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ားတည္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ျဖစ္သျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ ရန္ကုန္တုိင္း အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ရန္ကုန္ျမိဳ႕သုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ တန္ဖုိးသင့္၊ တန္ဖုိးနည္း၊ တန္ဖုိးျမင့္အိမ္ရာေတြ ေရာင္းခ်ေပးႏုိင္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တုိင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့သူေတြကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စတင္တာ၀န္ယူတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး အခုအခ်ိန္ထိ ေျမေပးမယ္။ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေတြရေအာင္ ဖန္တီးေပးႏုိင္မယ္။ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံေတြ လာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရင္ ဘယ္လုိစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မယ္ဆုိတာေတြကုိ လုပ္ေပးႏုိင္ဖို႔ အားနည္းခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ေျမကြက္လပ္ေတြ အားလုံးက ပုိင္ဆုိင္တဲ့သူေတြရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အသစ္ေဖာ္ထုတ္မည့္ စက္မႈဇုန္ေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးႏုိင္မႈမ်ားကုိ ျပင္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါေနရာမ်ားတြင္ တန္ဖုိးနည္း၊ တန္ဖုိးသင့္၊ တန္ဖုိးျမင့္ အိမ္ရာမ်ားကုိလည္း တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြထဲမွာ ကုိယ့္ရဲ႕အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေၾကာင့္ ေရာက္လာၿပီး အဆင္ေျပမႈေတြရွိသလုိပဲ။ အခ်ဳိ႕က အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းရေပမယ့္ နယ္ကုိ ေငြျပန္ပုိ႔ဖို႔၊ တခ်ဳိ႕က က်ဴးေက်ာ္ကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး လုပ္ကြက္၊ ကုိင္ကြက္တစ္ခုလုိမ်ိဳး စီးပြားရွာစားေနတာကုိ ေတြ႕ရတယ္။ က်ဴးေက်ာ္ေနရာေတြကုိ ေျခကုပ္ယူၿပီး ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ေနတာကုိလည္း ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

August 31, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.