<

ေလးေယာက္တဲြ အမ်ဳိးသားပုိက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပဲြတြင္ ျမန္မာအသင္း အုပ္စုအဆင့္မွ ထြက္ခဲ့ရ

 

၂၀၁၈ အာရွအားကစားၿပိဳင္ပဲြ၏ ေလးေယာက္တဲြအမ်ဳိးသားပိုက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပဲြတြင္ ျမန္မာအသင္းက အိမ္ရွင္အင္ဒုိနီးရွားအသင္းကုိ ႐ႈံးနိမ့္ၿပီးေနာက္ အုပ္စုအဆင့္မွ ထြက္ခြာခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာအသင္းသည္ အုပ္စု (A)တြင္ အင္ဒုိနီးရွား၊ လာအုိ၊ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္အသင္းတုိ႔ႏွင့္ အတူ က်ေရာက္ခဲ့ၿပီး အုပ္စုေနာက္ဆုံးပဲြစဥ္တြင္ အိမ္ရွင္အင္ဒုိနီးရွားအသင္းကုိ (၂)ပဲြျပတ္ ႐ႈံးနိမ့္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအသင္းသည္ အုပ္စုအဆင့္ ပဲြစဥ္ (၄)ပဲြကစားရာတြင္ တ႐ုတ္အသင္း တစ္သင္းတည္းကုိသာ (၂)ပဲြျပတ္ျဖင့္ အႏုိင္ရခဲ့ၿပီး လာအို၊ အင္ဒိုနီးရွားတုိ႔ကုိ (၂)ပဲြျပတ္႐ႈံးနိမ့္ကာ ဂ်ပန္အသင္းကုိ (၂-၁)ပဲြျဖင့္  ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အုပ္စု (A)တြင္ အိမ္ရွင္ အင္ဒုိနီးရွားအသင္းက အုပ္စု ပထမ၊ ဂ်ပန္အသင္းက အုပ္စု ဒုတိယျဖင့္ ဆီမီးဖုိင္နယ္အဆင့္သုိ႔ တက္ေရာက္သြားခဲ့ၿပီး ျမန္မာအသင္းမွာ အုပ္စုတြင္းအသင္း(၅)သင္းထဲ၌ အဆင့္ (၄)ေနရာသာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

August 31, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.