<

စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္ခ်ဳိးခဲ့ၿပီး 92 Ron တစ္ဂါလန္ ၄၃၅၈ က်ပ္၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္ဂါလန္ က်ပ္ ၄၅၄၀ ျဖစ္ကာ လက္ရွိအစုိးရသက္တမ္း ၂၉ လအတြင္း ၉၈ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆုိင္တစ္ဆုိင္ကို ေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပံု – ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ျပည္တြင္း စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္ကုိခ်ဳိးခဲ့ၿပီး 92 Ron တစ္ဂါလန္ ၄၃၅၈ က်ပ္၊ ပရီမီယံ ဒီဇယ္တစ္ဂါလန္ က်ပ္ ၄၅၄၀ အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ လက္ရွိအစုိးရသက္တမ္း ၂၉ လအတြင္း စက္သံုးဆီေစ်း ၉၈ ရာ ခုိင္ႏႈန္းအထိျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆုိင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္မွ ၂၈ ရက္အတြင္း ကမၻာ့ေရနံေစ်း တစ္စည္ ေလးေဒၚလာခန္႔ ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ ေဒၚလာေစ်းဆက္တုိက္ ျပန္တက္လာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း ရက္ ၁၀၀ ေက်ာ္အတြင္း တစ္လီတာ က်ပ္ ၁၀၅-၁၁၅ ၾကားေစ်းတက္ခဲ့ၿပီး ေမ ၁၈ ရက္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္မွ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔အထိ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံစက္သံုးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္းမွ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ စက္သံုးဆီ လက္လီေစ်းမ်ားမွာ ဒီဇယ္တစ္လီတာ က်ပ္ ၉၉၀ (တစ္ဂါလန္ ၄၄၉၄ က်ပ္) ပရီမီယံ ဒီဇယ္ တစ္လီတာ  က်ပ္ ၁၀၀၀ (တစ္ဂါလန္ ၄၅၄၀ က်ပ္)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ  က်ပ္ ၉၆၀ (တစ္ဂါလန္ ၄၃၅၈ က်ပ္) ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ ၁၀၁၀ က်ပ္ (တစ္ဂါလန္ ၄၅၈၅ က်ပ္) ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ အျမင့္ဆံုး စံခ်ိန္တင္ထားသည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္တြင္ ဒီဇယ္တစ္ဂါလန္ ၄၃၁၃ က်ပ္၊ ပရီမီယံဒီဇယ္တစ္ဂါလန္ ၄၄၉၄ က်ပ္၊ 92 Ron တစ္ဂါလန္ ၄၂၆၇ က်ပ္၊ 95 Ron တစ္ဂါလန္ ၅၄၄၈ က်ပ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက 95 Ron ေစ်းမွလဲြ၍ အျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္မ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ဒုတိယပတ္မွစတင္၍ ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္း သိသိသာသာ စတင္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လဆန္းပုိင္းက ၄၉ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ ရွိေသာ ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္းသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းတြင္ ၆၄ ေဒၚလာ၊ ဧၿပီလကုန္ ပုိင္းတြင္ ၆၈ ေဒၚလာ၊ ေမ ၂၁ ရက္တြင္ ၇၂ ေဒၚလာ၊ ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္ တြင္ ၇၄ ေဒၚလာ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ၆၉ ေဒၚလာ၊ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ၆၅ ေဒၚလာအထိ က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ၆၉ ေဒၚလာနီးပါးအထိ ျပန္ တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံစက္သံုးဆီ တင္သြင္း ေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္းမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ျပည္ပမွ၀ယ္ယူရသည့္ စက္သံုးေစ်းႏႈန္း (တစ္စည္) MOPS Price မ်ားမွာ 92 Ron ၈၄ ဒသမ ၄၀ ေဒၚလာ၊ 95 Ron ၈၆ ဒသမ ၉၇ ေဒၚလာ၊ ဒီဇယ္ ၉၁ ဒသမ ၀၉ ေဒၚလာ၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ ၉၁ ဒသမ ၇၂  ေဒၚလာတုိ႔ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ စက္သံုးဆီ လက္လီေစ်းမ်ားမွာ ဒီဇယ္တစ္လီတာ က်ပ္ ၅၀၀ (တစ္ဂါလန္ ၂၂၇၀ က်ပ္) ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္လီတာ က်ပ္ ၅၄၀ (တစ္ဂါလန္ ၂၄၅၁ က်ပ္)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ  က်ပ္ ၅၅၀ (တစ္ဂါလန္ ၂၄၉၇ က်ပ္) ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ ၆၅၀ က်ပ္ (တစ္ဂါလန္ ၂၉၅၁ က်ပ္) ျဖစ္ရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ေစ်းႏႈန္း ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၉ လ နီးပါးအတြင္း ဒီဇယ္ ၉၈ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 92 Ron ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 95 Ron ၅၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေစ်းႏႈန္းျမင့္ တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

August 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.