<

အခြန္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်မႈေၾကာင့္ အခြန္ရရွိမႈ ေလ်ာ့က်ပါက မိမိ၏ စည္းစိမ္မွ စိုက္ေလ်ာ္မည္ဟု MCEA ဥကၠ႒ ဦးရွိန္၀င္းက ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကတိေပး

အခြန္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်မႈေၾကာင့္ အခြန္ရရွိမႈ ေလ်ာ့က်ပါက မိမိ၏ စည္းစိမ္မွ စိုက္ေလ်ာ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (MCEA) ဥကၠ႒ ဦးရွိန္၀င္းက ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ကတိေပး ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးရွိန္၀င္းက ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ား က အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မွာ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး တုိးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူ မျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့မႈအေပၚ အခြန္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်မႈေၾကာင့္ အခြန္ရရွိမႈ ေလ်ာ့က်ပါက မိမိ၏ စည္းစိမ္မွ စိုက္ေလ်ာ္မည္ဟု ကတိေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ေတာင္းဆိုေနသည္မွာ ၀ယ္ယူသူအတြက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရက ေျဖေလွ်ာ့ေပးေစလိုေၾကာင္း ဦးရွိန္၀င္းက ဆိုသည္။

“အာမခံၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ စီးပြားေရးပညာရွင္ တခ်ဳိ႕က အခြန္ေလွ်ာ့တာကို လက္မခံဘူးဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္ ဒီေန႔ အသင္းကိုယ္စား အာမခံပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ အေျခပစၥည္းကရတဲ့ အခြန္အခ လိုင္းတားလိုက္ပါ။ ေပါင္းထားပါ။ ဒုတိယ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ အေျခပစၥည္းကရတဲ့ တိုက္ခန္းေတြက ရတဲ့ေငြ အခြန္အခရတဲ့ေငြ လိုင္းတားလိုက္ပါ။ ၂၀၁၈ မွာ ရမယ့္ေငြ လုိင္းတားလိုက္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခြန္ႏႈန္းေတြ ၀ယ္ယူသူေတြအတြက္ ေလွ်ာ့ၿပီးမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ အကယ္၍မ်ား ၂၀၁၈ ထက္ကို က်သြားမယ္ဆိုရင္ လိုအပ္တဲ့ ဘ႑ာေငြအားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္အသင္းဥကၠဌ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး စုေပါင္းၿပီးေတာ့ ျဖည့္တင္းၿပီးေတာ့ ေလ်ာ္ပါမယ္။ မွတ္ထားပါ။ ဘယ္သူမွ မေလ်ာ္ဘူးဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္ ဥကၠ႒တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံအတြက္ အသင္းအတြက္ ကြၽန္ေတာ့္ရွိတဲ့ စည္းစိမ္ေတြကို စိုက္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေပးသြင္းလုိက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးရွိန္၀င္းက ဆိုသည္။

ဦးရွိန္၀င္း၏ ေျပာစကားကို ကတိက၀တ္အေနျဖင့္ မွတ္ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားသည္။

“ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ မွတ္ထားလိုက္မယ္ေနာ္။ အဲဒီလိုေပါ့ေနာ္ ကြၽန္မတို႔ အခြန္အခေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အျခားကိစၥေတြလည္း ပါတာေပါ့။ ကြန္ဒိုမီနီယံ ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အားတက္တဲ့ အတြက္လည္း ၀မ္းသာပါတယ္။ ငါးႏွစ္လံုးလံုး ႐ံုးကန္ရက်ဳိး နပ္တယ္လို႔ ကြၽန္မတို႔ ဒီလိုပဲ သံုးသပ္ပါရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခြန္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံက အခြန္ေကာက္တယ္ ဆိုတာ ဘာေၾကာင့္ေကာက္လဲ ဆိုတာကေတာ့ အားလံုးကေတာ့ သိၿပီးသားလို႔ ထင္ပါတယ္။ ကြၽန္မထပ္ၿပီးေတာ့ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဟာ သိကၡာရွိရွိနဲ႔ ရပ္တည္ဖို႔ဆိုရင္ အခြန္အေနနဲ႔ ျပည္သူအတြက္ သံုးေပးဖို႔အတြက္ ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ အခြန္ေတြ ေကာက္တယ္ဆိုတာဟာ အစိုးရအတြက္ မဟုတ္ပါဘူး။ အစိုးရ၀န္ႀကီးေတြ အတြက္လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္မတို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ ျပန္ၿပီးေတာ့ သံုးဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အခြန္ေတြ ေကာက္တယ္ဆိုတာဟာ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ျပည္သူေတြကို ဒဏ္ေပးခ်င္လို႔လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူမ်ားေရာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေရာ ေခြၽးႏွဲစားနဲ႔ ရထားတဲ့ ေငြေတြကေန ျဖတ္ယူခ်င္လို႔ မရပါဘူး။ ႏိုင္ငံအတြက္ သံုးဖို႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အခြန္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ရွိရင္ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံတင္ မဟုတ္ဘူး ႏိုင္ငံတုိင္း ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ စကားေျပာစရာ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာပါတယ္” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္င့ံအသံုးစရိတ္အား အခြန္ေကာက္ခံရရိွမႈမွသာ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး သယံဇာတ ေရာင္းခ်ၿပီး ႏိုင္ငံအသံုးစရိတ္အား ရွာေဖြမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ၀ိုင္း၀န္းကူညီေပးၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“ အခြန္အေကာက္ေတြ မရွိဘဲ ရွိတဲ့ သယံဇာတေတြကို ေရာင္းခ်ၿပီး ေငြရွာတဲ့ကိစၥမ်ဳိး ကြၽန္မတို႔ မလုပ္ခ်င္ဘူး။ တည္ၿငိမ္တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခု ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေရရွည္ခုိင္မာဖို႔ ႏိုင္ငံတစ္ခုဆိုလို႔ရွိရင္ အခြန္အေကာက္ေတြဟာ ႏိုင္ငံအသံုးစရိတ္အတြက္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိဖို႔ဟာ အင္မတန္မွ လိုပါတယ္။ အဲဒီဟာေတြအတြက္လည္း ကြၽန္မတို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အားလံုး ၀ိုင္းၿပီးေတာ့ ကူညီေပးဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မို႔ မလိုအပ္ဘဲနဲ႔ ကြၽန္မတို႔အခြန္ေတြ မေကာက္ခ်င္ပါဘူး” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

August 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.