<

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေဒၚလာ ရွားပါးေနခ်ိန္တြင္ Condominium Law အရ ကြန္ဒုိတုိက္ခန္းမ်ား ေရာင္းခ်ပါက ေဒၚလာ အျမန္ဆံုး ရွာေပးႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Pan Pacific Hotel ၌ ျပဳလုပ္ေသာ အခမ္းအနားပဲြျမင္ကြင္းအား ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေဒၚလာ ရွားပါးေနခ်ိန္တြင္ စုေပါင္းပုိင္ အေဆာက္အအံုဆုိင္ရာ ဥပေဒ Condominium Law အရ ကြန္ဒုိတုိက္ခန္းမ်ား ေရာင္းခ်ပါက ေဒၚလာ အျမန္ဆံုးရွာေပးႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးရွိန္၀င္းက ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Pan Pacific Hotel ၌ ျပဳလုပ္ေသာ စုေပါင္းပုိင္ အေဆာက္အအံုဆုိင္ရာဥပေဒ Condominium Law ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ကြန္ဒုိမီနီယံ တုိက္ခန္းမ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ား တရား၀င္ကပ္ျခင္း၊ တရား၀င္ေရာင္းခ် မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ တိက်သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အခြန္ေငြ အတိအက် ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရွိန္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေန႔ဆုိရင္ ေဒၚလာေစ်းေတြ တက္ေနတဲ့ ေဒၚလာ ရွားပါးေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကြန္ဒုိမီနီယံ တုိက္ခန္းသည္ ကုစားႏုိင္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ အျမန္ဆံုးနဲ႔ အမ်ားဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေဒၚလာေတြကုိ ရွာေပးႏုိင္တဲ့ တုိက္ခန္းေတြ ေရာင္းခ်ႏုိင္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဒီဥပေဒက ထြက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ ထြက္ေပၚလာတဲ့ Condominium Law ကုိ အသံုးျပဳတဲ့ ေနရာမွာ အသံုး၀င္ဖုိ႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ကြန္ဒုိမီနီယံတုိက္ခန္း ေရာင္းခ်ဖုိ႔ Condominium Law ရွိပါလ်က္ သုိ႔ေသာ္လည္း Condominium Law နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အကန္႔အသက္ေတြ၊ ေျဖေလွ်ာ့မႈေတြ၊ မက္လံုးေပးမႈေတြ မရွိဘဲနဲ႔ ဒီတုိက္ခန္းေတြကုိ ဘယ္လုိမွ ေရာင္းႏုိင္မွာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေစ်းကြက္လည္း ျဖစ္လာႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ Condominium တုိက္ခန္းေတြက တျခားတုိက္ခန္းေတြနဲ႔ မတူပါဘူး။ Luxury ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားသားေတြ အားလံုးအတြက္ကုိ ေနထိုင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး အေဆာက္အအံုေတြ၊ အေကာင္းဆံုး Infrastructure ေတြ ေခတ္အမီဆံုး ေဆာက္လုပ္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မက္လံုးေပး ဆဲြေဆာင္မႈရွိမွသာလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ လူေတြက လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးရွိန္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Condominium Law သည္ အထူးဥပေဒ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အထူး ဥပေဒအတြက္ အထူးတံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ားႏွင့္ အထူး ၀င္ေငြခြန္မ်ားကို ေလွ်ာ့ေပါ့ ေကာက္ခံေစျခင္းအားျဖင့္ ကြန္ဒိုမီနီယံ တိုက္ခန္းရဲ႕ ေစ်းကြက္ေတြကို ျပန္လည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြန္ဒိုမီနီယံ တိုက္ခန္းႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဒၚလာအမ်ားႀကီး စီး၀င္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးရွိန္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ စုေပါင္းပုိင္ အေဆာက္အအံုဆုိင္ရာ ဥပေဒရွင္းလင္းပဲြသုိ႔ ေဆာက္လုပ္ငန္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦဟန္ေဇာ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္၊ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးရွိန္၀င္းႏွင့္ အသင္း၀င္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ေလာကႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ ပတ္သက္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ နည္းဥပေဒပါ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား၊ အားနည္းခ်က္ ေတြ႕ၾကံဳရပါက ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ တင္ျပႏုိင္ေၾကာင္း၊ ပုိမုိေကာင္းမြန္ျပည့္စုံတဲ့ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ အၾကံဳျပဳခ်က္မ်ား ေပးပုိ႔ႏုိင္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးျမင့္က စုေပါင္းပုိင္ အေဆာက္အအံုဥပေဒ Condominium Law ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒကုိ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ စီမံခန႔္ခဲြေရး ေကာ္မတီ အျမန္ဆံုး ေပၚထြက္ေစလုိေၾကာင္း ႏွင့္ ဥပေဒကုိ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ စုေပါင္းပုိင္ အေဆာက္အအံုဆုိင္ရာ ဥပေဒ Condominium Law ကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ (၂၄) ျဖင့္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာ ၂၆၇/၂၀၁၇ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ နည္းဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

August 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.