<

ကေလးသူငယ္မ်ားက့ဲသုိ႔ ကာကြယ္ႏုိင္စြမ္း နည္းပါးသည့္အတြက္ မသန္စြမ္းမ်ားအေပၚ မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား အျမင့္ဆုံး ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ မသန္စြမ္းသူမ်ား တုိက္တြန္း

မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္ခံရသည့္ မသန္စြမ္းမ်ားမွာ ကေလးသူငယ္မ်ားကဲ့သုိ႔ ကာကြယ္ႏုိင္စြမ္း နည္းပါးသည့္အတြက္ မသန္စြမ္းမ်ားအေပၚ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ အျမင့္ဆုံး ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ မသန္စြမ္းသူမ်ားက တုိက္တြန္းသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စင္ထရယ္ဟုိတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေပၚ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းဆုိင္ရာ ေလ့လာခ်က္ အစီအရင္ခံစာ (၂၀၁၇-၂၀၁၈) သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ တုိက္တြန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဗုဒၶဟူးေန႔က လႊတ္ေတာ္ကုိ သြားခဲ့ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္ေတြ ေပးတယ္။ အစုိးရနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ႔ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စာအုပ္ထဲမွာ ထည့္ေရးထားပါတယ္။  လူမႈ၀န္ထမ္းတို႔၊ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔ကုိ ပုိ႔ဖုိ႔လုပ္ပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဓိကေပးခဲ့တာက မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္ခံရတဲ့ ကေလးသူငယ္မ်ားကဲ့သုိ႔ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ကာကြယ္ႏုိင္စြမ္း နည္းပါးတဲ့အတြက္ သက္ငယ္မုဒိမ္းကုိ ကာကြယ္တဲ့ ဥပေဒကဲ့သုိ႔ မသန္စြမ္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ထိေရာက္သည့္ အျမင့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္ အျမန္ဆုံး ျပ႒ာန္းေပးရန္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုိက္တြန္းခဲ့တယ္” ဟု မသန္စြမ္းသူမ်ားအေရး လႈပ္ရွားသည့္ I School – Myanmar မွ စီမံကိန္းဒါ႐ုိက္တာ ကုိရဲ၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

အစီအရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ အတြင္း မသန္စြမ္းသူမ်ားအေပၚ မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားမွာ ျဖစ္စဥ္ ၄၀ ၀န္းက်င္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ကာယကံရွင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ဘဲ ကာယကံရွင္မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိေသာအမႈ ၂၅ မႈသာ ေဖာ္ျပႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းတုိ႔ထဲတြင္ ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္း၊ သူငယ္နာအေၾကာတင္း၊ လမ္းမေလွ်ာက္ႏုိင္၊ စကားမေျပာႏုိင္ စသည္တုိ႔ ခံစားေနရကာ မသန္စြမ္းမႈ ျပင္းထန္ေသာ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးကုိ ၈၁ ႏွစ္အရြယ္ အဘုိး၀မ္းကြဲက မုဒိမ္းျပဳက်င္႔မႈ၊ ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းႏွင့္ ပုိလီယုိေရာဂါကုိ တစ္ၿပိဳင္နက္ ခံစားေနရသည့္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ မသန္စြမ္း အမ်ဳိးသမီးကုိ အသက္ ၈၅ ႏွစ္ရွိ (ေတာထြက္) ဘုန္းႀကီးက မုဒိမ္းက်င့္မႈတုိ႔အျပင္ မသန္စြမ္း အမ်ဳိးသမီး၏ေပါင္ကုိ ဓားျဖင့္ေထာက္ ၿခိမ္းေျခာက္ကာ မုဒိမ္းျပဳက်င့္သည့္ အမႈမ်ားႏွင့္ အျခားအမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ား မုဒိမ္းက်င့္ခံရမႈမ်ားတြင္ ျပဳက်င့္သူမ်ားက ျပန္တုိင္ရင္ သတ္ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွာ ၁၅ မႈရွိခဲ့ၿပီး ေငြေၾကးျဖင့္ညိႇႏႈိင္းမႈ သံုးမႈ၊ မည္သူ႔မွမေျပာဘဲ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားမႈ ၂၄ မႈေတြ႕ရေၾကာင္း သိရသည္။

“သန္စြမ္းသူေတြေတာင္မွ အခုတုိင္းျပည္မွာ ဘ၀လုံျခံဳမႈမရွိဘူး။ တရားဥပေဒ မစုိးမုိးတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ မသန္စြမ္းသူေတြဆုိ ပုိၿပီးေတာ့ နစ္နာမႈေတြ၊ ဆုံး႐ႈံးမႈေတြ ႀကီးပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဥပေဒရဲ႕ အကာအကြယ္ေတြ ရရွိဖုိ႔အတြက္ကုိ အုိင္တီရဲ႕ အားသာခ်က္ကုိ အသုံးျပဳဖုိ႔က အေရးႀကီးလာတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္လာတယ္” ဟု I School – Myanmar မွ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးစုိးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

အစုိးရက ေကာက္ယူခဲ့သည့္၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မသန္စြမ္းသူဦးေရ ၂ ဒသမ ၃ သန္းရွိသည္။

 

August 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.