<

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္ NLD ပါတီ၀င္ ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႏုတ္ထြက္စာတင္

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ  ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္ ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ NLD ပါတီ၀င္ ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္းက ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္ ေန႔စြဲပါ စာျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္းက ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ခိုင္ထံ ဇူလိုင္ ၂၅ရက္ ေန႔စြဲပါစာျဖင့္ မိမိအေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရနွင့္ လႊတ္ေတာ္အား အယံုအၾကည္နည္းပါးလာေသာေၾကာင့္ လက္ရွိကိုယ္စားလွယ္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳပါရန္ လူၾကံဳျဖင့္ စာေရးသားေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္း၏တင္ျပစာတြင္ ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္း၏ လက္မွတ္ပါ၀င္ေသာ္လည္း စာအိတ္မွာ အလံုခ်ိပ္ပိတ္အိတ္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္  လႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားက ခ်က္ခ်င္းတုံ႕ ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေသးဘဲ ေဒၚျမင့္ျမင့္ စန္းထံ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း အဆက္အသြယ္မရခဲ့ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အ ႀကီးအကဲမ်ားက ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္ စံုစမ္းရာတြင္ ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္းမွာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္တာ၀န္မ်ားကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိေသးသည္ကို သိရွိရေသာေၾကာင့္ ၎၏ တင္ျပစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ ခ်မွတ္ခဲ့ရေသးျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ႏုတ္ထြက္ခြင့္တင္ထားသည့္ လႊတ္ေတ္ာကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္းအေနျဖင့္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဧရာ ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္လည္း အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ခဲ့သည္ကို မေတြ႕ရွိရဘဲ ခြင့္ယူထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္း  ႏုတ္ထြက္မည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍  တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္းအား ဆက္သြယ္ႏွစ္သိမ့္ ေဖ်ာင္းဖ်ရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္မႈအားနည္းလာျခင္းေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္စာ တင္ခဲ့ရ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုတ္ထြက္စာကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေနေၾကာင္း တိုင္းေဒသလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရသည္။

“သူက ႏုတ္ထြက္ခြင့္တင္ထားတယ္ဆုိေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္တာ၀န္ေတြ လုပ္ေနတာပဲ။ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ကေတာ့ သူေနာက္တစ္ပတ္လာရင္ေတာ့ ျပန္ေပးရမွာပဲ အဲဒီစာရြက္ကို။ သူလည္း အသက္ကလည္းႀကီးေတာ့ စိတ္လို လက္ရ ေရးမိတာေနမွာပါ” ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပထားသည့္အေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရန္ ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕ရွိ ေဒၚျမင့္ ျမင့္စန္း၏ေနအိမ္သို႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ၎မွာ ခရီးသြားေနေသာေၾကာင့္ ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္း၏ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ဦးစိန္လႈိင္ျဖင့္သာ ေတြ႕ရွိရၿပီး စာတင္ထားသည္မွာ ဟုတ္မွန္ေသာ္လည္း အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ေျဖရွင္းရန္ ကိစၥရပ္မ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ ေျဖၾကားမည္မဟုတ္ဟု ေျပာၾကားမႈေၾကာင့္ ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္းထံ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ “ဌာနတြင္းဆိုင္ရာ ကိစၥေတြဆိုေတာ့ေလ။ ဒါက အရင္ရွင္းရဦးမွာေလ။ ဒါက အေရးမႀကီးပါဘူး။ သားတို႔သိခ်င္တာ ခဏေနပါဦး”  ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒လည္းျဖစ္ၿပီး ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္းႏွင့္ တစ္ၿမိဳ႕တည္းျဖစ္သူ ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌးေအာင္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ “အဲဒီစာ အစ္ကိုတို႔ဆီ မေရာက္ေသးဘူး။ ဘာမွ မသိေသးဘူး။ ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္း ႏုတ္ထြက္စာ တင္တယ္လို႔ ၾကားေတာ့ၾကားတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစ္ကိုတို႔ဆီကိုေတာ့ ဘာမွမေရာက္ေသးဘူး။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သူ ေနထိုင္မေကာင္းလို႔ နားခ်င္လည္း နားပါေစဆိုၿပီးေတာ့ နားေနၿပီး ဘာမွေတာ့ မလုပ္ေသးဘူး” ဟု ေျဖၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳပါရန္ တင္ျပခဲ့သည့္ ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂ )မွ ေဒၚျမင့္ျမင့္ စန္းမွာ  ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားၿပီး၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ အင္းစိန္ ေထာင္ႏွင့္ ကသာေထာင္တို႔တြင္ ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္က်ခံခဲ့ရသည္။  ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားျပဳ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) တိုင္းေဒသႀကီး ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ ရသူျဖစ္သည္။

August 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.