<

ဧရာ၀တီျမစ္ မႏၲေလး-ေညာင္ဦး ေရလမ္းတြင္ ခ်ထားမည့္ ေရေၾကာင္းျပ အမွတ္အသားမ်ားကုိ ေရယာဥ္ေမာင္းသူမ်ား သိရွိရန္ သင္တန္းေပး

မႏၲေလးႏွင့္ အင္း၀ၾကား ေရလမ္းေၾကာင္း၌ ေရလမ္းညႊန္ အမွတ္အသားမ်ား စမ္းသပ္ခ်ထားစဥ္

ဧရာ၀တီျမစ္ ေရလမ္းေၾကာင္းဖြံ႕ၿဖိဳး ေကာင္းမြန္ေရးႏွင့္ ေရယာဥ္မ်ား ၂၄ နာရီ ျမင္ေတြ႕သြားလာႏိုင္မည့္ အဆင့္ျမင့္ေရလမ္းေၾကာင္းျပ အမွတ္အသား ခ်ထားျခင္းမ်ားကို ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ လက္ရွိတြင္ မႏၲေလးႏွင့္ အင္း၀ၾကား ေရလမ္းေၾကာင္း၌ ေရလမ္းညႊန္ အမွတ္အသားမ်ား စမ္းသပ္ခ်ထားသည့္အတြက္ ခ်ထားသည့္ အမွတ္အသားမ်ားကို ေရယာဥ္ေမာင္းသူမ်ား သိရွိနားလည္ရန္ သင္တန္းေပး ရွင္းလင္းျခင္းကို ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က မႏၲေလးကမ္းနားလမ္းရွိ Ayarwaddy River Views Hotel တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

မႏၲေလးႏွင့္ ေညာင္ဦးေရလမ္းေၾကာင္းအတြင္း ခ်ထားသြားမည့္ ေန႔ျမင္ ညျမင္ ေရလမ္းညႊန္ အမွတ္အသား ေလးမ်ဳိးႏွင့္ ပတ္သက္ကာ ေရယာဥ္ေမာင္းမ်ား သိရွိနားလည္ရန္ သင္တန္းေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး အမွတ္အသား အေရာင္၊ ပံုသဏၭာန္ႏွင့္ အခ်က္ျပမီးစနစ္ မ်ားအလိုက္ သေဘၤာခုတ္ေမာင္းရမည့္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ကန္ကာ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ သြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမစ္အတြင္းမွာ ၂၀ ရက္ေန႔ကစၿပီး အဆင့္ျမင့္ေရလမ္းျပ အမွတ္အသားခ်ထား ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ အခုမိုးတြင္းကာ လမွာ ကနဦးခ်ထားျခင္းအေနနဲ႔ မႏၲေလးနဲ႔ အင္း၀ၾကားေရလမ္းမွာ အခု ၂၀ ခ်မွာ ျဖစ္ တယ္။ လက္ရွိမွာက မင္းကြန္းေအာက္ဘက္ မႏၲေလးေရလမ္းမွာ ေရနက္ေၾကာင္းျပ ေရလမ္းညႊန္ ၁၀ ခုကို ခ်ထားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ အနီ၊ အစိမ္း အမွတ္အသားေတြကို လည္း ခ်ထားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရယာဥ္ ေမာင္းေတြက အမွတ္အသားကို ေတြ႕တာနဲ႔ ဘယ္ကေမာင္းရမလား၊ ညာဘက္ကေမာင္း ရမလားဆိုတာေတြ၊ ညပိုင္းမွာ အခ်က္ျပမီး စနစ္ကြာျခားပံုေတြကိုၾကည့္ၿပီး သိႏိုင္ဖို႔အတြက္ ခ်ထားမယ္ အမွတ္အသားေလးမ်ဳိးရဲ႕ ပံုသဏၭာန္နဲ႔ ဘယ္ပံုဆို ဘာအမွတ္အသားသိ ေအာင္ ေရယာဥ္ေမာင္းေတြကို သင္တန္း ေပးေဆာင္ရြက္တာပါ” ဟု ေရအရင္းအျမစ္ ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ေရလမ္းညႊန္ဌာနခြဲ အထက္ျမန္မာ ျပည္မွ ဒုညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္ က ေျပာၾကားသည္။

ခ်ထားမည့္ အမွတ္အသားေလးမ်ဳိးမွာ ေရနက္ေၾကာင္းျပ အမွတ္အသား၊ အႏၲရာယ္ျပ အမွတ္အသားႏွင့္ ေရစီးေၾကာင္း အနား သတ္၌ခ်ထားမည့္ အနီ၊ အစိမ္း အခ်က္ျပ လမ္းညႊန္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေရယာဥ္ေမာင္းမ်ား အေနျဖင့္ ေရနက္ေၾကာင္းျပ အမွတ္အသား ျဖဴနီအစင္းၾကားကိုေတြ႕ပါက ယင္းအမွတ္ အသားတစ္၀ိုက္တြင္ ခုတ္ေမာင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ ၿပီး၊ အႏၲရာယ္ျပအမွတ္အသား အျဖဴ၊ အနက္အမွတ္သားမွာ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ ေနရာတြင္ ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ကာ၊ ေရစီးေၾကာင္း အနားသတ္ အမွတ္အသား အနီေရာင္မွာ  သေဘၤာ ဘယ္ဘက္ျခမ္းတြင္ ထားရွိေမာင္းႏွင္ရမည္ျဖစ္ကာ အစိမ္းေရာင္မွာ သေဘၤာညာဘက္ျခမ္းတြင္ ထားရွိေမာင္းႏွင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အဆင့္ျမင့္ ေရလမ္းညႊန္ အမွတ္အသားမ်ားကို မႏၲေလးႏွင့္ ေညာင္ဦးၾကား ေရလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေရနည္းကာလ၌ အၿပီးခ်ထား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္က ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ မႏၲေလး မွ ရန္ကုန္ ေရလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ထားရွိရန္ လ်ာထားၿပီး ၾကားကာလတြင္ ယင္းအဆင့္ျမင့္ အမွတ္အသားမ်ား ခ်ထားႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ ျမစ္အစိတ္အပိုင္း ေရလမ္းမ်ားတြင္ ဌာနမွခ်ထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ၀ါးျဖင့္ျပဳလုပ္သည့္ ေရလမ္းညႊန္ အမွတ္အသားမ်ားကို ခ်ထားေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

August 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.