<

ဦးစုိးသူကုိ ေငြေၾကး ေတာင္းခံသည့္ေၾကညာခ်က္တြင္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိဘဲ နာမည္ေဖာ္ျပခံရသည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္စုိးျမတ္နႏၵာက ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းအား အေရးယူေပးရန္ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ထားမႈ တရား႐ုံးက ပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ စစ္ေဆးရန္ဆုံးျဖတ္

သ႐ုပ္ေဆာင္စုိးသူကုိ ေငြေၾကးေတာင္းခံသည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိဘဲ နာမည္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခံသည့္အတြက္ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစသည္ဟုဆုိကာ သ႐ုပ္ေဆာင္ စုိးျမတ္နႏၵာက ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း အေရးယူေပးရန္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးသုိ႔ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္ သြားေရာက္၍ ဦး တုိက္ေလွ်ာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းအား အေရးယူေပးရန္ သ႐ုပ္ေဆာင္စုိးျမတ္နႏၵာ၏ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ထားမႈကို တရား႐ုံးက လက္ခံခဲ့ၿပီး ပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီေန႔မွာ သ႐ုပ္ေဆာင္ စိုးျမတ္နႏၵာနဲ႔ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚမင္းမင္းသန္႔တုိ႔က မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးကုိ သြားေရာက္ၿပီး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းကုိ အေရးယူေပးဖုိ႔ ဦးတုိက္သြားေလွ်ာက္ၾကတာေပါ့။ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ထားမႈကို တရား႐ုံးကစစ္ေဆးတယ္။ စစ္ေဆးၿပီးတဲ့အခါမွာ တရား႐ုံးက ဒီအမႈကုိ ပုဒ္မ ၅၀၀ နဲ႔ စစ္ေဆးဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တာ လုိက္ပါတယ္။ လာမယ့္ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ မွာ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းကုိ တရား႐ုံးလာေရာက္ဖုိ႔ တရား႐ုံးက ဆင့္ေခၚထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္” ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေနလက ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္တြင္ထြက္ရွိသည့္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၌ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း၏ေရွ႕ေနမ်ားက သ႐ုပ္ေဆာင္စုိးသူႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေငြေၾကးေတာင္းခံသည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ခုကုိထည့္သြင္းမႈတြင္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိသည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ စုိးျမတ္နႏၵာ၏ အမည္ကုိပါ ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသုိ႔ အမည္ထည့္သြင္းခဲ့သည့္အတြက္ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစသျဖင့္ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀၀ အားနစ္နာေၾကးအျဖစ္ ေပး ဆပ္ရန္ သ႐ုပ္ေဆာင္စုိးျမတ္နႏၵာက ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္ထုတ္သတင္းစာတြင္ ျပန္လည္ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သ႐ုပ္ေဆာင္စုိးျမတ္နႏၵာ၏ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနဦးေနလက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားရာတြင္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း၏ေရွ႕ေနက ဦးစုိးသူႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေၾကညာခ်က္အား ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ထုိေၾကညာခ်က္ပါေငြေၾကးကိစၥသည္ စုိးျမတ္နႏၵာႏွင့္ လုံး၀သက္ဆုိင္ျခင္း မရွိသည့္ကိစၥ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စုိးျမတ္နႏၵာသည္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းႏွင့္ ဦးစုိးသူလြင္တုိ႔၏ ေငြအေပးအယူလုပ္ ျခင္းကို သိရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းသည္ စုိးျမတ္နႏၵာအေနျဖင့္ ယင္းေငြေပးေငြယူကိစၥတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ထားျခင္းမရွိမွန္း သိပါလ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္းလည္းမရွိဘဲ အမ်ားသိေစရန္ဟုအမည္တပ္ကာ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သတင္းစာမွ ေငြေတာင္းခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ စုိးျမတ္နႏၵာ၏ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သျဖင့္  ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆုိမည္ျဖစ္ကာ  ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစေသာ နစ္နာမႈအတြက္ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀၀ ကုိ ခုနစ္ရက္အတြင္း ေပးဆပ္ရန္ေတာင္းဆုိထားၿပီး လုိက္နာျခင္းမရွိပါက တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ တရားစြဲဆုိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားျခင္း ျဖစ္သည္။

သ႐ုပ္ေဆာင္ေတးသံရွင္ စုိးသူကလည္း ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္ထုတ္သတင္းစာမွာပင္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း၏ေၾကညာခ်က္အား ျပန္လည္ေျဖရွင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းသည္ မႏၲေလးတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စုိးသူ၏ One Night in Mandalay ပြဲအား စီစဥ္သူျဖစ္ကာ စုိးသူစီစဥ္ထားသည့္ “အျမတ္ႏုိးဆုံး မင္းအေၾကာင္းေလး” အယ္လ္ဘမ္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ၾသဂုတ္တြင္ စုိးသူ လုိအပ္သည့္ေငြေၾကးကုိ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမရွိဘဲ စုိက္ထုတ္ခဲ့ၿပီး စုိးသူအတြက္ ေပးအပ္ရန္ရွိသည့္ အႏုပညာေၾကးမ်ားျဖင့္ ခုႏွိမ္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ အႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီးသြားေသာ္လည္း အႏုပညာေၾကးမ်ားေပးအပ္ျခင္းမရွိဘဲ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ရရန္ရွိေငြမ်ားကုိသာ အတုိးျဖင့္ ျပန္ လည္ေပးဆပ္ရန္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းစုိက္ထားသည့္ ေငြအေပၚ အတုိးအရင္းေပါင္းကာ အႏုပညာေၾကးႏွင့္ ခုႏွိမ္ေပးရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၄ ရက္တြင္ ညိႇႏႈိင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ က်ပ္သိန္း ၇၅၀ ေက်ာ္ ေပးသြင္းရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ယင္းသုိ႔ ညိႇႏႈိင္းျခင္းမွာ မွ်တမႈမရွိေသာ္လည္း ေတးသံရွင္စုိးသူက ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ မပတ္သက္လုိေတာ့သျဖင့္ ေလးႀကိမ္ခြဲေပးရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာခ်ဳပ္အရ ေနာက္ဆုံးေပးေခ်ရန္ သတ္မွတ္ရက္မွာ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာခ်ဳပ္ပါေငြေၾကးကိစၥသည္ ကာယကံရွင္ ဦးစုိးသူထံ တုိက္႐ုိက္အေၾကာင္းၾကား ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တမင္နစ္နာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သတင္းစာမွတစ္ဆင့္ ေၾကညာခဲ့သည့္အတြက္ ေတးသံရွင္ စုိးသူက ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းအား ဥပေဒႏွင့္အညီတရားစြဲဆုိမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ထုတ္သတင္းစာတြင္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ကုိစုိးသူႏွင့္ မစုိးျမတ္နႏၵာတုိ႔သိရွိေစရန္ဟုဆုိကာ ရရန္ရွိေငြေၾကးမ်ား သတ္မွတ္ရက္အတုိင္း လာေရာက္ေပးဆပ္ရန္ေၾကညာခဲ့သျဖင့္ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္ ထုတ္သတင္းစာ၌ သ႐ုပ္ေဆာင္စုိးသူႏွင့္ စုိးျမတ္နႏၵာတုိ႔က ၎တုိ႔၏ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစသည္ဟုဆုိကာ အသီးသီးထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ေၾကညာခဲ့ၿပီး တရားစြဲဆုိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

August 24, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.