<

ျမစ္ႀကီးနား စက္မႈဇုန္ကိစၥ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရန္ႏွင့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကဲ့သို႔ တရားမွ်တမႈမရွိေသာ စာခ်ဳပ္မ်ား ေျဖရွင္းဆဲ ကာလျဖစ္၍ ကခ်င္ျပည္သူတို႔အေပၚ မွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိလာမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ကခ်င္အမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္ပါတီ ေတာင္းဆို

ျမစ္ႀကီးနား စက္မႈဇုန္ကိစၥ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရန္ႏွင့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္ပါတီက ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ နန္က်င္ေက်းရြာအနီးတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ စီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း၊ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာကိုလည္း လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ EIT ကို ယူနန္-ထိန္ခ်ံဳး ဟုန္ရင္ ကုမၸဏီက လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္း အစီရင္ခံစာကို တစ္လအတြင္း ေရးသြင္းျခင္း၊ ေျမေနရာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ကိစၥမ်ား ရွင္းလင္းျခင္းကို ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီက ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ MoA အတြက္ အဆင့္ဆင့္ ေဆြးေႏြးေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးဆဲကာလ၊ စစ္ဒဏ္ခံေနရဆဲကာလ၊ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကဲ့သို႔ ကခ်င္ျပည္သူတုိ႔ တရားမွ်တမႈ မရွိေသာ စာခ်ဳပ္မ်ား ေျဖရွင္းဆဲကာလ ျဖစ္သျဖင့္ စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားက ကခ်င္ျပည္သူအေပၚ မွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိလာမည္ကို စိုးရိမ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အပိုင္းတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္ပါေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ကုမၸဏီဘက္က မူလေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားတြင္ မမွ်တေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ MoU၊ MoA ေရးထိုးရာတြင္ ကခ်င္ျပည္သူမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္မွသာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္း ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပဋိကၡမ်ား ေျဖရွင္းဆဲကာလတြင္ စီးပြားေရးဘက္ တစ္ခုတည္း မၾကည့္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ စီမံကိန္းျဖစ္ေရးမွာ MoA အတြက္ ေဆြးေႏြးခ်က္ အဆင့္တိုင္းတြင္ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရး အစုအဖြဲ႕မ်ား ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုပါေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကခ်င္အမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္ပါတီမွ ေျပာဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးလဖိုင္ေအာင္လက “ေျမယာျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္စရာရွိတယ္။ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ကိစၥေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းမရွိဘူး။ သူတို႔ခ်ည္းပဲ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္တယ္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြကိုေရာ နစ္နာမႈမရွိေအာင္ လူထုကုိခ်ျပသင့္တယ္။ အခုအခ်ိန္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေနခ်ိန္ ျဖစ္ေနတယ္။ စစ္ဒဏ္ခံရခ်ိန္၊ ျမစ္ဆံုလို ဒဏ္ခံရခ်ိန္ေတြမွာ စိတ္ဒဏ္ရာ ဖိအားရွိေနခ်ိန္ဆိုေတာ့ စီမံကိန္းကို နားေစခ်င္တယ္။ တကယ္လို႔ ဆက္လုပ္မယ္ ဆိုရင္လည္း လူထုကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲဒါေတြေၾကာင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္တာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေျပာဆိုခြင့္ရွိသူ ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးဒီဆင္ရမ္က “ဒီကိစၥကို ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္ လာမယ့္ ၂၅ ရက္မွာ ရွင္းလင္းမယ္။ MoA ထိုးႏိုင္ဖို႔က အဆင့္အမ်ားႀကီး က်န္ေသးတယ္။ အခုက ေနရာအေနထားနဲ႔ ေျမယာကိစၥပါေတာ့ ျပည္ေထာင္စုကို တင္ျပထားဆဲပါ။ ျပည္ေထာင္စုက မခ်ေပးေသးဘူး။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္ကေတာ့ သူတို႔ဘက္က လုပ္မယ့္ဟာကို အရင္ကတည္းက ခ်ျပသြားၿပီ။ အေသးစိတ္ေတြ  ေျဖရွင္းၿပီးမွပဲ အားလံုးကုိ ခ်ျပလို႔ရမွာ။ ခုကဘာမွလုပ္လို႔ မရႏိုင္ေသးဘူး” ဟုဆုိသည္။

ျမစ္ႀကီးနား စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ ေပါင္စန္းျပည္နယ္ခြဲမွ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအဖြဲ႕တို႔ ေမ ၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းက နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ MoU ကို ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမစ္ႀကီးနား စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္ စီမံကိန္းသည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊ နန္က်င္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ပလနေက်းရြာအုပ္စုတြင္ တည္ရွိၿပီး  ၄၇၅၁ ဧကေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ဟိန္ယံုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ျပည္သူ႔ကုမၸဏီလီမိတက္တို႔ ပူးေပါင္း၍ စုေပါင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွေရးကုမၸဏီ (Joint Venture Company) ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုမၸဏီရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ရွယ္ယာကို ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ အနည္းဆံုး ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ယူထားၿပီး ၁၀ ႏွစ္ၾကာ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

က်ပ္ ၃၇၂ ဘီလ်ံ (ေဒၚလာ ၂၇၃ သန္း) တန္ဖိုးရွိ ျမစ္ႀကီးနား စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္ စီမံကိန္းအတြက္ ျပည္ေထာင္စု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးက ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္က ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက အၾကံျပဳရာတြင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံကုမၸဏီ၏ ေနာက္ခံ၊ ေငြေၾကးခိုင္မာမႈ၊ ႏိုင္ငံအေပၚတြင္ တာ၀န္ေက်ပြန္ေစသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သံ႐ံုးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေတာင္းယူမွတ္တမ္းတင္ရန္၊ သီလ၀ါစက္မႈဇုန္အျပင္ မဂၤလာဒံု စက္မႈဇုန္ကို ေလ့လာရန္၊ ပတ္၀န္းက်င္မွ ခ်ဥ္းကပ္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔ရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားမွာ အတုယူစရာမ်ား ရွိေနၿပီး လုပ္ငန္းသေဘာအရ အ႐ႈံးအျမတ္ ရွိႏိုင္သျဖင့္ ရွယ္ယာအမ်ားဆံုး ယူထားသူက တာ၀န္အရ အ႐ႈံးအျမတ္ကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္၊ သီလ၀ါစက္မႈဇုန္ ေအာင္ျမင္ျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအရလည္း ပါ၀င္ေနေၾကာင္း စသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားသည့္ လီဒိုလမ္းမႀကီးက ျပည္နယ္အလယ္ပိုင္းမွ ျဖတ္သန္းထားသည္။ လက္ရွိတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔ တရား၀င္ အဓိက ဆက္သြယ္သည့္ ၀င္ေပါက္မွာ ကန္ပိုင္တည္ ၀င္ေပါက္ႏွင့္ လြယ္ဂြၽယ္၀င္ေပါက္၊ ပန္၀ါ၀င္ေပါက္တုိ႔ကို အဓိက အသံုးျပဳေနသည္။ ထို႔ျပင္ လိုင္ဇာ၊ မန္၀ိန္းႀကီး ၀င္ေပါက္မ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳေနၾကသည္။

August 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.