<

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဗဟိုက ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေျမဧကငါးေသာင္းေက်ာ္ အစိုးရက ျပန္လည္သိမ္းယူ

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရဗဟိုက ခြင့္ျပဳထားသည့္ေျမဧက ငါးေသာင္းေက်ာ္ အစိုးရ ျပန္သိမ္းယူခဲ့ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးျမသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္း ေျမအမ်ိဳးစားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရဗဟိုက ခြင့္ျပဳထားေျမ၊ ျပည္နယ္ အစိုးရလုပ္ငန္းအဖြဲ႕က ခြင့္ျပဳထားေျမ၊ ေဒသအာဏာပိုင္က ခြင့္ျပဳထားေျမ သံုးမ်ိဳးအနက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ဗဟုိခြင့္ျပဳေျမကို ျပည္နယ္အစိုးရမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိသျဖင့္ ျပည္နယ္ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္း အထူးအဖြဲ႕က စိစစ္၍ ျပည္ေထာင္စုသို႔ တင္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုက အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ႀကီးဦးျမသိန္းက “ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းခြင့္ျပဳတာ သံုးမ်ိဳးရွိတယ္။ ေဒသအာဏာပိုင္ခြင့္ျပဳ၊ ျပည္နယ္လုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခြင့္ျပဳ၊ ျပည္ေထာင္စုဗဟိုခြင့္ျပဳေပါ့။ ေဒသအာဏာပုိင္ခြင့္ျပဳႏွင့္ ျပည္နယ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ခြင့္ျပဳ ႏွစ္မ်ဳိးကို ၂၀၁၂ ဥပေဒအရ ေပးပိုင္ခြင့္၊ ခြင့္ျပဳပိုင္ခြင့္ မရွိလို႔ မႏွစ္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပန္သိမ္းလိုက္ၿပီဆိုတဲ့ အမိန္႔ထြက္တယ္။ ဗဟိုခြင့္ျပဳက ၂၀၁၈ ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္မွာ ဆံုးျဖတ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ဆီ ၾသဂုတ္လထဲ စာေရာက္လာတယ္။ ဧကငါးေသာင္း ေက်ာ္ပါတယ္။ ျပန္သိမ္းတာက ေလးႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ မေဖာ္လို႔ ျပန္သိမ္းတာပါ။ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ထားၿပီးသားေတြကိုလည္း ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားရမယ္။ ခြင့္ျပဳမိန္႔အသစ္ခ်မယ္လို႔ မူခ်ထားပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္း ေျမအမ်ဳိးအစားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရဗဟိုက ခြင့္ျပဳထားေျမ၊ ျပည္နယ္အစိုးရ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ခြင့္ျပဳထားေျမ၊ ေဒသအာဏာပိုင္ ခြင့္ျပဳထားေျမမ်ားျဖစ္ၿပီး ဧကေပါင္း ၁၃၉၀၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ ဧကေပါင္း ၈၀၀၀၀ ေက်ာ္သာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ေအာက္ေျခအထိ စိစစ္ၿပီး သိမ္းယူရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းေျမဧကမ်ားကို  ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားက အစိုးရ အဆက္ဆက္တြင္ ရယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒအရ ေလးႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း မရွိသျဖင့္ သိမ္းယူရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ၾကီးဦးျမသိန္းက “အခုေျမေတြကို အစိုးရက ဥပေဒအရ စိုက္ပ်ိဳးထားရင္ျပန္ေလွ်ာက္ မလုပ္တာကို ျပန္သိမ္းတာေပါ့။ အားလံုးကုိခ်ဳပ္ရင္ အစိုးရေျမ ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ သိရမွာေပါ့။ စိုက္ပ်ဳိးၿပီး မေလွ်ာက္ရင္ အစိုးရက က်ဴးေျမသတ္မွတ္မွာေပါ့။ အစိုးရက တရားစြဲတာေတြလည္း လုပ္လို႔ရတယ္။ ဥပေဒအရက ေလးႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သဘာ၀ေဘး၊ စစ္ေဘးဒဏ္ေတြေၾကာင့္ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္ေတာ့ရွိတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တို႔က၂၀၁၈ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္ ေျဖရွင္းၾကရန္ ညႊန္ၾကားထားျပီး ကာလအားျဖင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေျမယာျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ စာထြက္ထားေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးျမသိန္းက ဆိုသည္။

“ကခ်င္၊ ကယား၊ ခ်င္း၊ ပဲခူး စိုက္ပ်ဳိးေရး ၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ ဒုသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူနဲ႔ေတြ႕ေတာ့ ေျမယာျပႆနာ ရွင္းတာေႏွးတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ၈၈ ခုႏွစ္ အေရွ႕ပိုင္းေတြ ရွင္းေနရင္ၿပီးမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ပဲခူးတိုင္းက ၀န္ႀကီးေထာက္ျပတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း သေဘာတူတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ေျမယာျပႆနာကို အဓိက ေျဖရွင္းေနတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာပဲ အဓမၼ သိမ္းယူတာကုိ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ အဂၤလိပ္ေခတ္က ေျမသိမ္းဥပေဒအတိုင္း သြားရင္ေတာင္ ေျမယာျပႆနာက မႀကီးမ်ားဘူး။ ဥပေဒအရ သိမ္းလို႔ရတယ္။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမယ္။ ေလ်ာ္ေၾကးမေပးရင္ ေျမျပန္ေပး႐ံုပဲ။ ခုကဥပေဒအတိုင္း မလုပ္လာခဲ့ၾကလို႔ ေျမယာျပႆနာႀကီးေနတာ” ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးျမသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု ဗဟိုမွျပန္လည္ သိမ္းယူခဲ့သည့္ ေျမမ်ားတြင္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ လီဒိုလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ယုဇနကုမၸဏီ အပါအ၀င္ အျခားေသာ ကုမၸဏီမ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ဧကေပါင္း ၂၈၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ထုတ္ျပန္ေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္း စီမံခန္႕ခြဲ႕ေရး နည္းဥပေဒအရ ႏွစ္ရွည္ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေျမ ျဖစ္ပါက တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ဧက က်ပ္ ၃၀၀၀၊ ဥယ်ာဥ္ျခံ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေျမ ျဖစ္ပါက တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀၀ အ ခြန္ရွိၿပီး ငွက္ေပ်ာစိုက္ဧကမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံျခံေျမမ်ားမွာ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈ မရွိေသးဟု သိရသည္။

 

August 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.