<

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ႐ုတ္တရက္ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ေဆးေစ်းကြက္အတြင္း ေဆးေစ်းႏႈန္းႀကီးစြာ မေရာင္းခ်ရန္ႏွင့္ အေရာင္းရပ္နားျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ ေဆး၀ါးကုန္သည္မ်ားအသင္း သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ လာေသာေၾကာင့္ ေဆး၀ါးေစ်းကြက္အတြင္း ေစ်းျမင့္တက္စြာ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္း ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

ေဆး၀ါးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ားအား ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္စြာ ၀ယ္ယူသံုးစြဲေနရမႈမ်ဳိးမ်ား မျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ပရဟိတစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ သေဘာထားႀကီးစြာ မိမိ၏ ေဆး၀ါးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ားကို လူနာအက်ဳိးေမွ်ာ္ကိုး၍ အနည္းဆံုးႏွင့္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးေသာ ႏႈန္းထားျဖင့္သာ ေရာင္းခ်ျခင္း ျပဳေပးၾကပါရန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္တြင္ ျပတ္လပ္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ တက္ႏိုင္သမွ် ယာယီအေရာင္းရပ္ထားျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းသည္ ဇြန္လမွစ၍ သိသိသာသာျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၅၆၀ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထိုသို ့ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းထားမ်ား စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ ေစ်း၀ါးေစ်းကြက္အတြင္း ေဆးကုမၸဏီအခ်ဳိ႕က အေရာင္းရပ္ထားခဲ့ၿပီး ေဆး၀ါးေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္း ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဆး၀ါးေစ်းကြက္တြင္ အႀကီးမားဆံုးျဖစ္သည့္ ေရႊျပည့္စံုေစ်းမွ ေဆးေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆုိသည္။

“ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕က ေစ်းတက္ၿပီးသြားရင္ ေစ်းက်ဖို႔အစီအစဥ္ သိပ္မရွိေတာ့ဘူး။ သူတို႔ကုမၸဏီက တစ္ေထာင္တက္ထားတဲ့ ပစၥည္းဆိုရင္ ေဒၚလာေစ်းက်သြားရင္ သူတို႔က အဲဒီ တစ္ေထာင္ကို ေစ်းမခ်ေတာ့ဘဲ တစ္ေထာင္နဲ႔ တန္းတူေဆးထပ္ၿပီး ေပးတာေတြရွိတယ္” ဟု ေရႊျပည့္စံုေစ်းတြင္ ေဆးေရာင္းခ်ေနေသာ  ကိုဖိုးလွေဆးဆိုင္မွ မမိုးမိုးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္က က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ တရားမ၀င္ေဆး၀ါး၊ ေဆး၀ါးအတုႏွင့္ စံမီေဆး၀ါးမ်ား တိုက္ဖ်က္ သည့္စီမံခ်က္အၿပီး ေဆးေစ်းကြက္အတြင္း ေဆး၀ါးအမ်ားစု ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ မွ  ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ဖူးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ ခန္႔အထိ ေဆး၀ါးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ားကို ျပည္ပမွတင္သြင္းေနရၿပီး ျပည္တြင္း ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈမွာ လိုအပ္ခ်က္၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔သာရွိသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္ပမွ တရား၀င္ တင္သြင္းေနသည့္ ေဆး၀ါးမ်ား မ်ားစြာရွိသကဲ့သို႔ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တရားမ၀င္ တင္သြင္း ေရာင္းခ်ေနသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားလည္း အေျမာက္အျမား ရွိေနေၾကာင္း၊ တရားမ၀င္ တင္သြင္းေဆး၀ါးမ်ား ေစ်းကြက္အတြင္း မ်ားစြာေတြ႕ရွိေနရၿပီး သံုးစြဲေနသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆး၀ါးမွတ္ပံုတင္အမွတ္ မပါရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သံုးစြဲေနက် ေဆး၀ါးမ်ား၏ အရည္အေသြးကို သံသယျဖစ္လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဆး၀ါးအတုဟု သံသယျဖစ္ဖြယ္ ေဆး၀ါးမ်ား ေတြ႕ရွိပါက တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားရန္ အသိေပး ႏိႈးေဆာ္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းေနသည့္ တရားမ၀င္ ေဆး၀ါးအမ်ားစုမွာ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္း၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံမ်ား၌ အေျခစိုက္ ထုတ္လုပ္သည့္ ေဆးကုမၸဏီမ်ားမွျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပည္ပမွ ေဆး၀ါးတင္သြင္းမႈမ်ား သိသိသာသာ တိုးတက္ျမင့္မားလာသည့္ နည္းတူ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ မမွန္မကန္ တင္သြင္းလာသည့္ အဆင့္မမီ ေဆး၀ါးမ်ား ေျမာက္ျမားစြာ ေတြ႕ရွိေနရေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

August 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.