<

ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရနံထြက္ရွိရာ ေဒသမ်ားတြင္ တရား၀င္ ေရနံခ်က္စက္႐ံုမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္၍ တရားမ၀င္ ေရနံခ်က္ဖိုမ်ားကို ဆက္လက္ အေရးယူမည္

ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လက္ယက္တြင္းမ်ားမွ ေရနံထြက္ရွိရာ ေဒသမ်ားတြင္ တရား၀င္ ေရနံခ်က္စက္႐ံုမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္၍ တရားမ၀င္ ေရနံခ်က္ဖိုမ်ားကို ဆက္လက္ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သဘာ၀ သယံဇာတ၊ သစ္ေတာ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ တတိယပတ္အတြင္း ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ လယ္အို၊ သရက္ကန္ႏွင့္ လက္ပံတိုေက်းရြာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ တရားမ၀င္ ေရနံခ်က္ဖိုမ်ား ဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းစဥ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သဘာ၀သယံဇာတ၊ သစ္ေတာ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေဇာ္က ယခုလို ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ အေနနဲ႔ကေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အဓိကျဖစ္ခ်င္တဲ့အတြက္ ဒီေရနံခ်က္ဖိုေတြ တရားမ၀င္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို အားမေပးပါဘူး။ အားလံုးကို တရား၀င္ေအာင္ ေဘာင္အတြင္းကပဲ လုပ္ႏိုင္ေအာင္ မၾကာခင္မွာပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တရား၀င္ခြင့္ျပဳတဲ့ ေရနံခ်က္စက္႐ံု အေသးစားေလးေတြ ရွိပါတယ္။ တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္အတြင္းမွာကို ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာေတြကေန ေၾကညာၿပီးေတာ့မွ လုပ္ရမွာပါ။ အဲဒီလို တစ္ဖက္က တရား၀င္လုပ္ငန္းေတြ လုပ္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္ဖက္ကလည္း တရားမ၀င္ လုပ္ငန္းေတြကို ဥပေဒနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ႏိွမ္နင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သဘာ၀ သယံဇာတ၊ သစ္ေတာ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ တရားမ၀င္ ေရနံခ်က္ဖိုမ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သရက္ကန္၊ လက္ပံတို၊ လယ္အိုေက်းရြာနယ္ေျမမ်ားမွ ေရနံခ်က္ဖို ၇၈ ဖိုႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပထမအႀကိမ္ ေတာတိုးတာပါ။ ဒုတိယအႀကိမ္ဆိုရင္ေတာ့ ရဲတပ္ရင္းကို သံုးၿပီးေတာ့မွ အေခ်ာေပါ့ဗ်ာ။ ပိုက္စိပ္တိုက္ တရားမ၀င္ လုပ္ငန္းေတြကို ႏွိမ္နင္းသြားမွာပါ။ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေအာင္ တရားဥပေဒရဲ႕ ေအာက္က ေဘာင္အတြင္းကေန လုပ္ႏုိင္ေအာင္လည္း တစ္ဖက္က ျပည္သူကို ကာကြယ္မယ္။ ျပည္သူကို အစြမ္းကုန္ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခါအားေလ်ာ္စြာ သံုးလတန္သည္ ႏွစ္လတန္သည္ တစ္လတန္သည္ အဲဒီေဒသကို မျပတ္တမ္း ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုနည္းတူစြာပဲ တရားမ၀င္တဲ့ ေရနံ သယ္ေဆာင္မႈေတြကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ျပီးေတာ့မွ စစ္ေဆး ဖမ္းဆီး အေရးယူသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သဘာ၀ သယံဇာတ၊ သစ္ေတာ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေဇာ္ ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

August 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.