<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမွစ၍ ျပည္ပမွ စက္ဆီ၊ ေခ်ာဆီ တင္သြင္းမည္ဆိုပါက တင္သြင္းသည့္အႀကိမ္တိုင္း နမူနာယူစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြးမွန္ကန္မွသာ ျပည္တြင္း၌ ျဖန္႔ျဖဴးသံုးစြဲခြင့္ျပဳမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆုိင္တစ္ဆိုင္ကို ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာကစတင္၍  ျပည္ပမွစက္ဆီ၊ ေခ်ာဆီမ်ား တင္သြင္းမည္ဆိုပါက တင္သြင္းသည့္အႀကိမ္တိုင္း နမူနာရယူကာ အရည္အေသြးစစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြးမွန္ကန္မႈရွိမွသာ ျပည္တြင္း၌ ျဖန္႔ျဖဴးသံုးစြဲခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာမွ သိရသည္။

ယခင္က လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္၌ကုမၸဏီမ်ား၏ ျပည္ပမွ စက္ဆီေခ်ာ ဆီတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိစစ္ခြင့္ျပဳ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္ စက္ဆီေခ်ာဆီ New Brand ပထမအႀကိမ္ တင္သြင္းမႈကိုသာနမူနာရယူ၍ အရည္အေသြးဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္စစ္ေဆးၿပီး အရည္အေသြးမွန္ကန္ပါက ထုတ္ယူျဖန္႔ျဖဴး သုံးစြဲခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွ စတင္၍ တင္သြင္းသည့္ အႀကိမ္တိုင္းကို နမူနာရယူၿပီး အရည္အေသြးဓာတ္ခြဲ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ အရည္အေသြးမွန္ကန္မႈရွိမွသာ ထုတ္ယူ ျဖန္႔ ျဖဴးသုံးစြဲခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းသည္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းသည့္ စက္ဆီေခ်ာဆီတိုင္း အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္မွန္ကန္မႈရွိေစၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း သုံးစြဲသူျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္မႈပိုမိုရရွိေစေရးအတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ အထိ ဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ ေျခာက္လအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားရာ အဆိုပါၾကားကာလ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္ အထိ ေလးလေက်ာ္အတြင္း ျပည္ပမွ ေရနံထြက္ ပစၥည္းတင္သြင္းမႈသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁,၃၀၆ သန္း အထိရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ႏိုင္ငံတကာ၌ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈႏွင့္ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေမလအတြင္းက ျပည္တြင္း စက္သံုးဆီ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာလည္း တစ္လီတာကို က်ပ္တစ္ရာခန္႔အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း စက္သံုး ဆီအသင္းမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္လအတြင္း တစ္လီတာကို ၁၀၀ က်ပ္ အထိျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚမည္ ေစ်းႏႈန္းအတက္အက်ကို မခန္႔မွန္းႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္သံုးဆီတင္သြင္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္က ၿပီးခဲ့သည့္ေမလအတြင္းက  ေျပာၾကားထားသည္။

ၾသဂုတ္လအတြင္း ကမၻာ့ေရနံေစ်းက်ဆင္းေသာ္လည္း ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း တစ္လီတာ က်ပ္ ၆၀-၇၀ ၾကားေစ်းတက္ခဲ့ၿပီး ေမ ၁၈ ရက္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ခုနစ္ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးမွ ရွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း စက္သံုးဆီအေရာင္းဆုိင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္းေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းသည္ ကမၻာ့စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း၊ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စရိတ္အေပၚအေျခခံၿပီး ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚျခင္းျဖစ္ သည္ဟု စက္သံုးဆီတင္သြင္းေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆုိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္ေစ်းႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ကမၻာ့ေရနံေစ်းသည္ ကုိးရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ေဒၚလာေစ်းသည္ ႏွစ္လေက်ာ္အတြင္း ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္က ဒီဇယ္တစ္လီတာလွ်င္ လက္လီေစ်း ၉၅၅ က်ပ္မွ ၉၇၀ က်ပ္အထိ လည္းေကာင္း၊ လက္ကားေစ်းမွာမူ က်ပ္ ၉၄၀ မွ ၉၅၀ အထိ လည္းေကာင္း၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္လီတာ လွ်င္ လက္လီေစ်း ၉၆၅ က်ပ္ မွ ၉၈၀ အထိ လည္းေကာင္း၊ လက္ကားေစ်းမွာ တစ္လီတာကို ၉၅၀ က်ပ္မွ ၉၆၀ အထိ လည္းေကာင္း၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာလွ်င္ လက္လီေစ်း ၉၂၀ က်ပ္မွ ၉၄၀ အထိလည္းေကာင္း၊ လက္ကားေစ်းမွာက်ပ္ ၉၁၅ မွ ၉၃၅ အထိလည္းေကာင္း၊ ေအာက္တိန္း  95 Ron တစ္လီတာလွ်င္ လက္လီေစ်း ၉၆၅ က်ပ္မွ ၉၈၅ က်ပ္အထိလည္းေကာင္း၊ လက္ကားေစ်းမွာ က်ပ္၉၅၀ မွ ၉၆၀ အထိ လည္းေကာင္းေစ်းရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္သံုးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္းမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

August 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.