<

မြန္ျပည္နယ္ သထံုၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေအာက္ေတာင္ျပဳန္းပြဲကုိ ၁၀ ရက္ၾကာ က်င္းပလ်က္ရွိ

မြန္ျပည္နယ္ သထုံၿမိဳ႕၊ သိမ္ကုန္းရပ္ကြက္ရွိ ေရႊစာရံေစတီေတာ္ႀကီး၏ ေတာင္ဘက္ရွိ ေအာင္သေျပနတ္နန္းတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကတည္းက ႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ ေအာက္ေတာင္ျပဳန္းပြဲကို ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္မွစတင္၍ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္ ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတာ္ကို (၀ါေခါင္လဆန္း ၈ ရက္) ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္မွ စတင္၍ ၁၀ ရက္တိုင္တုိင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးရီးေတာ္ ဗ်တ္၀ိႏွင့္ ဖခမည္းေတာ္ ဗ်တၱကို ပင့္ဖိတ္ၿပီး ေတာင္ျပဳန္းမင္းႏွစ္ပါး ျဖစ္သည့္ ေရႊဖ်ဥ္းႀကီး၊ ေရႊဖ်ဥ္းေလး၏ ခ်ဳိးေရေတာ္ သံုးပြဲကို (၀ါေခါင္လဆန္း ၁၁ ရက္) ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ က်င္းပေၾကာင္း ေအာက္ေတာင္ျပဳန္းေအာင္သေျပနတ္နန္းမွ နန္းထိန္းေဒၚအိသဲစုိးက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီ ေအာက္ေတာင္ျပဳန္းပြဲရဲ႕ ထူးျခားခ်က္က ေတာင္ျပဳန္းမင္းႏွစ္ပါး လူ႔ဘ၀အခ်ိန္က ဘယ္လိုေနထိုင္ခဲ့ၾကသလဲဆိုတာကို သ႐ုပ္ေဖာ္ ကျပတာေတြရွိတယ္။ ေနာက္ ေတာင္ျပဳန္းမင္း ႏွစ္ပါးကို ယုန္ကင္ဆက္သရာတဲ့ေနရာမွာ သာသနာ့နယ္ေျမျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ယုန္ကင္အစစ္ မဆက္သဘဲနဲ႔ ေရႊငွက္ေပ်ာသီးကို ယုန္သ႑ာန္ျပဳလုပ္ၿပီး ဆက္သရပါတယ္”  ဟု ေဒၚအိသဲစိုးက ေျပာၾကားသည္။

ပြဲေတာ္ရက္အတြင္း နတ္ညီလာခံသဘင္ပြဲ က်င္းပျခင္း၊ (၃၇) မင္းနတ္ႀကီးမ်ားကို ႀကိဳဆိုပင့္ဖိတ္ျခင္း၊ ပုပၸားမယ္ေတာ္ မယ္၀ဏၰကို ပင့္ဖိတ္ျခင္း၊ ဗ်တ္၀ိ-ဗ်တၱကို ပင့္ဖိတ္ၿပီး ေတာင္ျပဳန္းမင္းႏွစ္ပါးခ်ဳိးေရေတာ္သံုးျခင္း၊ ပခန္း ဦးမင္းေက်ာ္တက္ပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေတာင္ျပဳန္းမင္းႏွစ္ပါးကို ယုန္ကင္ဆက္သပြဲျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေရႊဖ်ဥ္းေလး ထိန္ပင္ခုတ္ပြဲျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေရႊဖ်ဥ္းႀကီး ထိန္ပင္ခုတ္ပြဲျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေတာင္ျပဳန္းမင္းႏွစ္ပါး ေလာင္းေလွေလွာ္ပြဲႏွင့္ ယုန္ကင္ခုတ္ပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေတာင္ျပဳန္းမင္းႏွစ္ပါးႏွင့္ ေတာင္ေတာ္သခင္မ မေရႊဥတို႔ ရက္ကန္း ရက္ပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေတာင္ျပဳန္းမင္းႏွစ္ပါးကို နန္းတြင္းစာေတာ္စာ ဆက္သပြဲ

ျပဳလုပ္ေပးၿပီး နတ္နန္းပြဲသိမ္းေၾကာင္း၊ ေအာက္ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတာ္၏ ေနာက္ဆံုးအျဖစ္ ၀ါေခါင္လဆုတ္ (၃) ရက္၊ (ၾသဂုတ္ ၂၈) ရက္ကို သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ေဒၚအိသဲစုိး၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

သထံုေအာက္ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတာ္သည္ အထက္ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတာ္ထက္ ပြဲေတာ္ရက္ ပိုမ်ားေၾကာင္းႏွင့္ ေအာက္ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတာ္သို ့မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွ ယံုၾကည္ၾကသူမ်ားက လာေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

August 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.