<

က်ပ္ ၂၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ အလဟႆျဖစ္ခဲ့ရသည့္ လိႈင္သာယာ-ဟသၤာတ ရထားလမ္းသည္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

၂၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ အလဟႆ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ လိႈင္သာယာ-ဟသၤာတ ရထားလမ္းသည္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦေက်ာ္မ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၁၁ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေလးမ်က္ႏွာမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္မင္းသိန္း၏ လိႈင္သာယာ – ဟသၤာတ ရထားလမ္းပုိင္းသည္ စီမံကိန္း ၿပီးစီးသြားေသာ္လည္း ရထားေျပးဆဲြျခင္းမျပဳေတာ့သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစရန္ ေကာင္းမြန္၍ စနစ္က်ေသာ စီမံခန္႔ ခဲြမႈမ်ားျဖင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကုိ သိရွိလုိျခင္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအေပၚ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျဖၾကားရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“လိႈင္သာယာ-ဟသၤာတ ရထားလမ္း စီမံကိန္းကုိ အထက္အာဏာပုိင္ေတြရဲ႕ လမ္းညႊန္မႈေၾကာင့္သာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္း ေလ့လာမႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း၊ ေရ၀ပ္ဧရီယာေတြကုိ ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္ထားသျဖင့္ ရထားရဲ႕ ပ်မ္းမွ်အျမန္ႏွုန္းဟာ တစ္နာရီ ၁၅ မုိင္ႏႈန္းခန္႔သာ ေျပးဆဲြႏုိင္ၿပီး ကားလမ္းခရီးနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မႈ မရွိျခင္း၊ ရထားေျပးဆဲြမႈ ကုန္က်စရိတ္မွာ စက္သုံးဆီဖုိးကုိပင္ မကာမိႏုိင္ျခင္း စတဲ့အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ လိႈင္သာယာ-ဟသၤာတလမ္းပုိင္းမွာ ရထားေျပးဆဲြမႈကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၀ ရက္က စတင္ၿပီး ရပ္ဆုိင္းခဲ့ရပါတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ေျပာၾကား သည္။

လိႈင္သာယာ-ဟသၤာတ ရထားလမ္းပိုင္းသည္  ၈၉  ဒသမ ၇၆  မုိင္ အကြာအေ၀းရွိၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အစုိးရလက္ထက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္ ၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အထူးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္ ၁/၂၀၁၀ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ယခင္ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့မီးရထားက ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စတင္ေဖာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ဟသၤာတ-ဇလြန္လမ္းပုိင္း ၁၆ ဒသမ ၂၅ မုိင္ကုိ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇူလုိင္ ၂၀ ရက္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဇလြန္ – ေညာင္တုန္း လမ္းပုိင္း ၄၆ မုိင္ကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမ ၂၃ ရက္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေညာင္တုန္း- လိႈင္သာယာလမ္းပုိင္း ၂၇ ဒသမ ၇၅ မုိင္ကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမ၂၄ ရက္တြင္လည္းေကာင္း အသီးသီး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း မုိင္ ၉၀ အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ေငြက်ပ္ ၂၈ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

လိႈင္သာယာ-ဟသၤာတ ရထားလမ္းပိုင္းခရီးစဥ္ေျပးဆြဲမႈကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ အစုန္အဆန္ရထားႏွစ္ လိုင္းေျပးဆြဲေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အဆန္ရထားတစ္ရက္ပ်မ္းမွ် ခရီးသည္ ခုနစ္ဦးႏွင့္ ၀င္ေငြ ၃၆၄၂က်ပ္၊ အစုန္ရထား တစ္ရက္ပ်မ္းမွ်ခရီးသည္ ၅ဦးႏွင့္ ၀င္ေငြ ၂၈၀၄ က်ပ္သာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္လည္း အဆန္ရထား တစ္ရက္ပွ်မ္းမွ် ခရီးသည္ ေျခာက္ဦးႏွင့္ ၀င္ေငြ ၂၉၁၅က်ပ္၊ အစုန္ရထားတစ္ရက္ပွ်မ္းမွ်ခရီးသည္ ေလးဦးႏွင့္ ၀င္ေငြ ၂၅၅၈ က်ပ္သာရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ရထားေျပးဆြဲမႈ ရပ္ဆိုင္းျခင္း မျပဳမီကာလအထိ အဆန္ရထား တစ္ရက္လွ်င္ ပွ်မ္းမွ်ခရီးသည္ ၁၁ဦးႏွင့္ ၀င္ ေငြ ၈၆၁၃က်ပ္၊ အစုန္ရထား တစ္ရက္ပ်မ္းမွ် ခရီးသည္ ၁၃ဦးႏွင့္ ၀င္ေငြ ၉၃၃၈ က်ပ္သာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

August 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.