<

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ၿပီး အဆင္ေျပႏုိင္ရန္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မိမိတို႔ကုိ အားေပးသင့္သည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္က စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္က်င္းပသည့္ 43rd SINGAPORE LECTURE ပြဲတြင္ ႏုိ္င္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AFP)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ၿပီး အဆင္ေျပႏုိင္ရန္ ၂၀၂၀ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ မိမိတို႔ကုိ အားေပးသင့္သည္ဟု စင္ကာပူႏုိင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး ေရာက္႐ွိေနသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

စင္ကာပူႏုိင္ငံ SEAS(Insitute of South East Asia Studies) တြင္ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ Democratic း Challenges and Way Forward ေဟာေျပာပြဲ၌ ေရွ႕ေနျဖစ္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္ရမႈတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္လာမည္နည္းဟု ေမးျမန္းမႈအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ၌ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္မကေတာ့  ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္လိုျဖစ္လာမယ္လို႔ေတာ့ ေဟာကိန္း မထုတ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ စီးပြားေရးေတြ လုပ္လို႔ကိုင္လို႔ေကာင္းမယ့္ အေျခအေနကို ဆက္ၿပီးလိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကြၽန္မတို႔ကို အားေပးသင့္တယ္” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

အဆိုပါေဟာေျပာပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားၿပီးလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအေနျဖင့္ ဒုတိယ စိတ္၀င္စားမႈအမ်ားဆံုးမွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI ) ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုျဖစ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီဥပေဒမ်ားအား ႏိုင္ငံ၏အက်ဳိးအျမတ္မ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရးအေလ့အက်င့္မ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ရန္ ညႇိႏိႈင္းျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း၊ အာဆီယံ အဖြဲ႕အစည္း ႏိုင္ငံမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈမ်ားရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားပါက အက်ဳိးအျမတ္မ်ားအား အျပန္အလွန္ခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လ်င္ျမန္ေသာစီးပြားေရး တိုးတက္မႈေတြက အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တျခားအေရွ႕အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆလို႔ရပါတယ္။ ျမန္မာနဲ႔ စင္ကာပူက စီးပြားေရး စိုျပည္စိမ္းလန္းတဲ့ (အာဆီယံ) ေဒသထဲတြင္ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ လမ္းဆံုေပၚမွာ တည္ရွိေနၿပီး အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ဆက္လက္ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးပါ အရာေရာက္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔တစ္ဦးစီက အားသာခ်က္ေတြကို ပူးေပါင္းလိုက္ရင္ အက်ဳိးအျမတ္ေတြကို ကြၽန္မတို႔ေတြပဲ အျပန္အလွန္ခံစားရမွာမဟုတ္ဘဲ ေဒသတစ္ခုလံုး အတြက္ပါ ေကာင္းမြန္မွာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အေရွ႕ေတာင္အာရွတိုက္မွာ အႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာေျမမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စသည့္သယံဇာတမ်ား ပိုင္ဆိုင္တဲ့အျပင္ လူဦးေရအသင့္အတင့္မ်ားျပားၿပီး ငယ္ရြယ္ေသာလုပ္သားအင္အားမ်ား ရွိပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လက္ရွိတိုးတက္မႈႏႈန္းအား ထိန္းေက်ာင္းျမႇင့္တင္သြားမည္ ဆိုပါက လူသားအရင္းအျမစ္အေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ ၫႊန္းျပခ်က္ကိန္းက႑မ်ား ေကာင္းေသာဘက္သို႔ ေရြ႕လ်ားေနေၾကာင္း၊ လူသားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ အဘက္ဘက္က တိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးက အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ပညာေရးက႑မ်ားတြင္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

လူသားအရင္းအျမစ္အေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပညာေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၇ ႏွစ္တြင္ Myanmar Living Conditions Survery ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါစစ္တမ္းတြင္ စာေရးတတ္မႈႏွင့္ ဖတ္တတ္မႈႏႈန္း၊ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ႏႈန္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈႏႈန္းအျပင္ တျခားအေရးပါေသာ ႏႈန္းမ်ားလည္း  ျမင့္တက္လာမည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္က ဂုဏ္ယူႏိုင္သည့္ လူငယ္မ်ားျဖစ္ရန္ အလားအလာမ်ားစြာရွိေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

August 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.