<

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ ကာလတြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ထပ္မံမျဖစ္လာေရး နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိး တစ္ေလွ်ာက္ လုံျခံဳေရး ျဖန္႔ၾကက္ေနရာယူထားၿပီး ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း ေစာင့္ၾကည့္ကင္း၊ ေန႔ည လွည့္ကင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိ

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ ကာလတြင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ၿပီး အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ ထပ္မံမျဖစ္လာေရး နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိး တစ္ေလွ်ာက္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမွ လံုျခံဳေရး ျဖန္႔ၾကက္ေနရာယူထားၿပီး ေမာင္ေတာခ႐ုိင္အတြင္း ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ေစာင့္ၾကည့္ကင္း၊ ေန႔ည လွည့္ကင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးက ေျပာၾကားသည္။

“ေမာင္ေတာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္၊ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး တစ္ေလွ်ာက္မွာ ျဖန္႔ၾကက္ၿပီးေတာ့ လံုျခံဳေရး စခန္းေပါင္း အားလံုး ၁၆၀ ေက်ာ္ ျဖန္႔ၾကက္ၿပီး ေနရာယူထားတာ ရွိပါတယ္။ အတြင္းပိုင္းမွာလည္း ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ျဖန္႕ခြဲၿပီးေတာ့မွ လံုျခံဳေရးအင္အား တစ္ေထာင္နီးပါးနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ရွိပါတယ္။ အဲလိုေဆာင္ရြက္တဲ့ အခါမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ လံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္တဲ့ ေစာင့္ၾကည့္ကင္းေတြ ခ်ထားပါတယ္။ ေန႔ပိုင္းလွည့္ကင္းေတြ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ညပိုင္းကိုလည္း လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ လံုျခံဳေရးအရ မသကၤာတဲ့ ေက်ာ္ေစာသတင္းေတြရွိတဲ့ လံုျခံဳေရး က်ိဳးေပါက္မႈရွိႏိုင္တဲ့ ယခင္ျပစ္ခ်က္ေဟာင္း ရွိတဲ့သူေတြကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးေတာ့ လိုအပ္ရင္ လိုအပ္သလို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ရွိပါတယ္” ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ေအာင္ျမတ္မိုးက မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာၾကားသည္။

ေမာင္ေတာနယ္စပ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕မွ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း၊ လက္နက္ခဲယမ္းႏွင့္ ရိကၡာစုေဆာင္းျခင္း သတင္းမ်ား ရရိွထားသျဖင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္မျဖစ္ရေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ တားဆီးမႈ လံုျခံဳေရးပိုင္းကို လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

“တစ္ဖက္ႏိုင္ငံက ဒုကၡသည္ စခန္းေတြမွာ ဒုကၡသည္အသြင္ယူၿပီးေတာ့ စိမ့္၀င္ေရာက္ရွိေနတာ ရွိပါတယ္။ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံက ဖမ္းဆီးရမိမႈ ျဖစ္စဥ္ေတြကို ျပန္ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ လုပ္ေသနတ္ေတြကို ဖမ္းဆီးရမိတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ အေျမာက္အျမား ဖမ္းဆီးရမိတယ္။ အၾကမ္းဖက္နဲ႔ ဆက္သြယ္ပတ္သက္ သူေတြကိုလည္း အေျမာက္အျမား ဖမ္းဆီးရမိတာ ရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ နယ္စပ္ေဒသမွာ လူသစ္ေတြ စုေဆာင္းေနတယ္။ သင္တန္းေတြ ေပးေနတယ္။ လက္နက္ခဲယမ္းေတြ စုေဆာင္းေနတယ္။ ရိကၡာေတြ စုေဆာင္းေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ ရရွိထားပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးေတာ့မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကလို ၀င္ေရာက္ၿပီးေတာ့ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္ မျဖစ္ရေအာင္လို႔ အခုလို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ တားဆီးမႈေတြ လံုျခံဳေရးပိုင္းကို လုပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ေအာင္ျမတ္မိုးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ အေျခအေန လိုအပ္ခ်က္အရ တပ္မေတာ္ကို အကူအညီေတာင္းခံၿပီး လွည့္ကင္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ၾသဂုတ္လကုန္အထိ ေတာက္ေလွ်ာက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္ လိုအပ္သလို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုး တစ္ေလွ်ာက္ နယ္ေျမလုံျခဳံေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ညႇိႏိႈင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္  နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ လုံျခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ အသီးသီး အတြင္းရွိ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး လမ္းအတိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ဘက္ညႇိႏႈိင္း၍ ေျမျပင္လွည့္ကင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ နတ္ျမစ္အတြင္း ေရေၾကာင္းကင္းလွည့္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း ရဲကင္းစခန္း ၃၀ ႏွင့္ တပ္စခန္းတစ္ခုကို ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕က ၀င္ေရာက္စီးနင္း တိုက္ခဲ့သျဖင့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၁ ဦး၊ ဒုလ၀ကမွဴး တစ္ဦးက်ဆံုးခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရ တပ္ဖြဲ႕၀င္ေပါင္း ၁၁ ဦး ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

August 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.