<

အဂတိႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္နပ္စာမက္မိပါက တစ္သက္စာခံရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔တည္ေဆာက္ထားသည့္သိကၡာကို ခဏတစ္ျဖဳတ္ရိကၡာႏွင့္ မလဲၾကရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္ တုိက္တြန္း

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္ခုတြင္ တကယ္သန္႔ရွင္းသည့္အစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္သည့္အစိုးရျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ အဂတိကင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး အဂတိကင္းေစရန္အတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဂတိႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္နပ္စာမက္မိပါက တစ္သက္စာ ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔ တည္ေဆာက္ထားသည့္သိကၡာကို ခဏတစ္ျဖဳတ္ ရိကၡာႏွင့္ မလဲၾကရန္ ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က တုိက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၁၀  နာရီခန္႔က စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မုံရြာခ႐ိုင္ မုံရြာၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေဆာင္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး စသည့္ မ႑ိဳင္ႀကီး သုံးခုႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦး၀င္းျမင့္က အထက္ပါအတုိင္းေျပာၾကားသြားေၾကာင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္သည့္အခါတြင္ ဘယ္သူ႔မို႔လို႔ ေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊ ဘယ္သူ႔မို႔လို႔ ကာကြယ္ေပးျခင္းဆိုတာမ်ဳိး မရွိေၾကာင္း  ၎က ဆိုသည္။

“အဂတိမွာလည္း အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ေျပာတယ္ေပါ့။ ဒါကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံမွာ တာ၀န္ယူေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အားလုံးတာ၀န္ယူတဲ့ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီးဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာပါမယ္။ အခ်ဳိ႕က ေျပာတယ္။အဲဒါဘယ္သူ႔မို႔လို႔ ေလွ်ာ့ေပးတယ္။ဘယ္သူ႔မို႔လို႔ သူ႔လူမို႔လို႔ ကိုယ့္လူမို႔လို႔ ကာကြယ္ေပးတယ္။ မကာကြယ္ေပးဘူး။ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္တဲ့အခါမွာ ဘယ္သူ႔မို႔လို႔ေလ်ာ့ေပးတယ္။ ဘယ္သူ႔မုိ႔လို႔ ကာကြယ္ေပးတယ္။ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မရွိပါဘူး။ တစ္နပ္စာနဲ႔တစ္သက္စာခံသြားရမွာကိုေတာ့ ေခါင္းထဲမွာစဥ္းစားထားပါ။ ဒါကေတာ့ ေရွာင္ၾကဥ္ဖုိ႔လိုတယ္။တစ္နပ္စာေလးကို မက္မိရင္ေတာ့ တစ္သက္စာေတာ့ခံရမွာ အမွန္ပါ ဘဲ။ အဲဒီေတာ့ ကိုယ္တည္ေဆာက္ထားတဲ့ သိကၡာကို ခဏတစ္ျဖဳတ္ ရိကၡာနဲ႔ေတာ့ မလဲၾကပါနဲ႔” ဟု ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အဂတိသည္ ဓေလ့သဖြယ္ စြဲကပ္သည့္အခါတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အား အသစ္တာ၀န္ေပးထားကာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တိုင္ၾကားမႈမွန္သမွ်အား လုံးကိုတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားက ၀င္ေရာက္မပါေၾကာင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးေတြ႕ခ်က္အစီရင္ခံစာေပၚမူတည္ၿပီး ၎တုိ႔က ဆုံးျဖတ္ေၾကာင္း၊ အဂတိႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္တို႔က ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

၀န္ထမ္းဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းကေန က်ခံထားသည္ လစာ၊ စရိတ္မ်ား ႏွင့္ အျခားခံစားခြင့္မ်ားအား ရလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္၊ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္း၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ အဖြဲ႕အစည္း၏အိတ္ထဲက ပိုက္ဆံ ႏွင့္ ေပးထားျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအားလုံး၏ဘ႑ာအခြန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလုံးက ျပန္လည္ေပးထားတာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအားလုံး အေပၚမွာပဲ အလုပ္ေကြၽးျပဳရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၀န္ထမ္းဆိုသည္မွာ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားရွိၿပီး ယင္းႏွစ္မ်ဳိးသည္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းႏွင့္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းဆိုသည္မွာ ၀န္ထမ္းဆိုင္ရာတစ္ခုခုအရ ဖြဲ႕စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းအရ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးထားသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းဆိုသည္မွာ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးတို႔တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပည္သူက တာ၀န္ေပးထားသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းဆိုသည္မွာ  ျပည္သူ၏လုပ္ငန္း ဆုိင္ရာမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

မည္သည့္၀န္ထမ္းပဲျဖစ္ျဖစ္ အခြင့္အေရးႏွင့္တြဲကာ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕က တြန္႔ဆုတ္ေနျခင္း၊ ၀န္ေလးျခင္း၊ ခုခံေနျခင္း၊ ျငင္းဆန္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားလည္း ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါအထဲတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား မပါေစခ်င္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ပါ၀င္သည့္ အစိုးရပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္တရားစီရင္ေရးအပိုင္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ကို ေပးထားသည့္ တာ၀န္သည္ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈအေပၚမွာ သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လစာခံစားၿပီး၊ ၾကြား၀ါၿပီး၊ သာယာမႈအတြက္ မဟုတ္ဆိုသည္ကိုေခါင္းထဲတြင္ ျမဲျမဲစြဲေစခ်င္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

August 20, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.