<

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ နယ္ေျမလုံျခံဳေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ နယ္ေျမလုံျခံဳေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ရဲဇာနည္)

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ နယ္ေျမလုံျခံဳေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္ျခား ေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္း၍ ေျမျပင္ကင္း လွည့္ျခင္း၊ ေရျပင္ကင္းလွည့္ျခင္း မ်ားေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ၾသဂုတ္လအတြင္း ေန႔စဥ္လိုလို ကင္းလွည့္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ နယ္ေျမ (၂)၊ အမွတ္ (၁)နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲ၊ ငါးရံ႕ ေခ်ာင္းကင္းစခန္းမွ ဒုတိယရဲမွဴး ေအာင္ေက်ာ္စိုး ဦးစီးသည့္တပ္ဖြဲ႕ ၀င္ ၁၅ ဦး၊ စကားျပန္တစ္ဦးႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အမွတ္ (၃၄) နယ္ျခားေစာင့္တပ္ Rejupara ကင္းစခန္းမွ Sebedar M.Habibur Rahman ဦးစီး ၁၅ ဦးသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး လမ္းအတိုင္း နယ္နိမိတ္မွတ္တိုင္ (၄၁) မွ (၄၁-၁/၂) အထိ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္း၍ ေျမျပင္လွည့္ကင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အလားတူ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္ ကလည္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၊ နယ္ေျမ (၃)၊ အမွတ္ (၁) နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲ က်ီးကြၽန္းကင္းစခန္းမွ ရဲအုပ္ႏိုင္လင္းဦးစီးသည့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္ ေျခာက္ဦးသည္ ေရယာဥ္တပ္ဖြဲ႕စု (ေမာင္ေတာ) မွ အျမန္သြားတိုက္ခိုက္ေရး ေရယာဥ္ႏွစ္စင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအမွတ္ (၂) နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ Sebedar Md.Adul Jalil ဦးစီး ၁၂ ဦးသည္ စက္တပ္ေရယာဥ္ ႏွစ္စင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေရတြင္းျပင္ေခ်ာင္း၀အနီး နတ္ျမစ္အလယ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္အနီးဆုံရပ္ ေရမိုင္ ၁၅ ၌ ေတြ႕ ဆုံ၍ နတ္ျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း ညႇိႏိႈင္းကင္းလွည့္ခဲ့ရာ နံနက္ ၁၁ နာရီ မိနစ္ ၂၀ တြင္ သဲေခ်ာင္းေခ်ာင္း၀အနီး ေရမိုင္ ၁၈ သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ စံပယ္ပင္ရင္းေခ်ာင္း၀ထိပ္မွ ျပဴးမေခ်ာင္းေခ်ာင္း၀အနီး ေရမိုင္ ၁၄ ႏွင့္ ၁၅ ၾကားသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးလမ္းအတိုင္း နယ္နိမိတ္မွတ္တိုင္ ၄၀ မွ ၄၁ အထိ ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္း၍ ေျမျပင္လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္က နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးလမ္းအ တိုင္း နယ္နိမိတ္မွတ္တိုင္ ၄၉ မွ  ၅၀ အထိ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္း၍ ေျမျပင္လွည့္ကင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၾသဂုတ္  ၁၂  ရက္ကလည္း မဂၤလာႀကီးေခ်ာင္း၀ထိပ္မွ ဦးရွည္က်ေခ်ာင္း၀အနီး ေရမိုင္ ၁၁ သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္က ကညင္ေခ်ာင္း ေခ်ာင္း၀ထိပ္မွ မဂၤလာႀကီးေခ်ာင္း၀အနီး ေရမိုင္ ၈ သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္က နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး လမ္းအတိုင္း နယ္နိမိတ္မွတ္တိုင္ ၄၇ မွ ၄၈ အထိ ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္း၍ ေျမျပင္လွည့္ကင္းေဆာင္ ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ မက်ီးေခ်ာင္းေခ်ာင္း၀အနီး နတ္ျမစ္အတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံေရျပင္ နယ္နိမိတ္အလယ္ ေရမိုင္ ၃ ၌ ေတြ႕ဆုံ၍ နတ္ျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း ညႇိႏိႈင္းကင္းလွည့္ခဲ့ရာ နံနက္ ၁၁ နာရီ မိ နစ္ ၂၀ တြင္ တပ္ေခ်ာင္း ေရမိုင္ ၅ သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးလမ္းအတိုင္း နယ္နိမိတ္ မွတ္တိုင္ ၄၆ မွ ၄၇ အထိႏွင့္ နယ္နိမိတ္မွတ္တိုင္ ၃၉ မွ ၄၀ အထိ ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွစ္ဖက္ ညႇိႏိႈင္း ၍ ေျမျပင္ လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္တြင္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးလမ္းအတိုင္း နယ္နိမိတ္မွတ္တိုင္ ၄၅ မွ ၄၆ အ ထိႏွင့္ နယ္နိမိတ္မွတ္တိုင္ ၃၈ မွ ၃၉ အထိ ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္း၍ ေျမျပင္လွည့္ကင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ နယ္ေျမ လုံျခံဳေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္ျခား ေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္ နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအ ေပၚ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အ ၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၏ အၾကံေပးအဖြဲ႕တို႔ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္က ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ လုံျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ အသီး သီးအတြင္းရွိ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးလမ္းအတိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွစ္ဖက္ ညိႇႏႈိင္း၍ ေျမျပင္လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ နတ္ျမစ္အတြင္း ေရေၾကာင္းကင္းလွည့္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္းေျမနယ္နိမိတ္တြင္ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏႈိင္းခ်က္အရ Coordinated Patro ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၄ ႀကိမ္၊ မတ္တြင္ ခုနစ္ ႀကိမ္၊ ေမတြင္ ၁၆ ႀကိမ္၊ ဇြန္တြင္ ၁၈  ႀကိမ္၊ ဇူလိုင္တြင္ ရွစ္ႀကိမ္ႏွင့္ စုစုေပါင္း ၆၃ ႀကိမ္ႏွင့္ ေရေၾကာင္း ကင္းလွည့္ျခင္းကိုလည္း နတ္ျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း စုစုေပါင္း ၁၀ ႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံတို႔အၾကား ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံျခံဳေရး ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးျမႇင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၈ ခု ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ဧၿပီလအတြင္း ျမန္မာဘက္ျခမ္း၌ တပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ အလံတင္အခမ္းအနား အစည္းအေ၀း ေလးႀကိမ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္ျခမ္း၌ တပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ အလံတင္အခမ္းအနား အစည္းအေ၀းတစ္ႀကိမ္ႏွင့္ စုစုေပါင္း ငါးႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ ႏိုင္ငံခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအဆင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ႀကိမ္ကို လည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ေရးေကာ္မတီ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ဧၿပီလအထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူသုိ႔ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

August 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.