<

ၾသဂုတ္လ ပထမပတ္အတြင္း အေကာက္ခြန္မဲ့ပစၥည္း ဖမ္းဆီးရမိမႈ ၇၈ မႈရွိခဲ့ၿပီး ခန္႔မွန္းတန္ဖုိးက်ပ္ ၄၆၇ သန္းေက်ာ္ရွိ

ၾသဂုတ္လ ပထမပတ္အတြင္း အေကာက္ခြန္မဲ့ပစၥည္း ဖမ္းဆီးရမိ မႈ ၇၈ မႈရွိခဲ့ၿပီး ေလဆိပ္၊ ဆိပ္ကမ္း အပါအ၀င္ေဒသ အသီးသီးမွ ဖမ္းဆီးရမိမႈခန္႔မွန္း တန္ဖုိးက်ပ္ ၄၆၇ သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း အေကာက္ ခြန္ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္၊ ဆိပ္ကမ္း၊ အထူးကင္း၊ ရန္ကုန္စာတုိက္ႏွင့္ အေကာက္ခြန္နယ္ေျမေဒသ အသီးသီးတုိ႔တြင္ တင္သြင္း/တင္ပုိ႔ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား တစ္စုံတစ္ရာ တင္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ တင္သြင္း/ တင္ပုိ႔ေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနက စစ္ေဆးရွာေဖြတားဆီး အေရးယူမႈမ်ားျပဳ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္မွ ၇ ရက္အထိ စုစုေပါင္း တားဆီး/ဖမ္းဆီးမႈ ၇၈ မႈရွိၿပီး ခန္႔မွန္း တန္ဖုိးက်ပ္ ၄၆၇ ဒသမ ၃၀၃ သန္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္လ ပထမပတ္အတြင္း ေလဆိပ္တြင္ အေကာက္ခြန္မဲ့ ပစၥည္းတားဆီးမႈတစ္မႈရွိၿပီး ခန္႔မွန္း တန္ဖုိးက်ပ္ ၀ ဒသမ ၁သန္း၊ အေကာက္ခြန္နယ္ေျမမ်ားက တားဆီးမႈ ၇၇ မႈရွိၿပီး ခန္႔မွန္းတန္ဖုိးက်ပ္ ၄၆၇ ဒသမ ၂၀၃ သန္းရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန သည္  ေလဆိပ္၊ ေလဆိပ္ကုန္ေလွာင္ ႐ုံ၊  ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အေကာက္ခြန္ နယ္ေျမေဒသ အသီးသီးတုိ႔တြင္ တင္သြင္း၊ တင္ပုိ႔ခြင့္ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားတစ္စုံတစ္ရာ တင္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ တင္သြင္း၊ တင္ပုိ႔ေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားကို  စစ္ေဆးရွာေဖြ တားဆီးအေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ တစ္လအတြင္း  အေကာက္ခြန္မဲ့ ပစၥည္းတားဆီး/ဖမ္းဆီးရမိ မႈ ၃၂၀ ရွိၿပီး ခန္႔မွန္းတန္ဖုိး က်ပ္ ၁၉၂၇ ဒသမ ၀၈၄ သန္းရွိေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ ေမလအတြင္းကလည္း အေကာက္ခြန္မဲ့ ပစၥည္းဖမ္းဆီးရမိမႈ ၃၁၃ မႈရွိခဲ့ၿပီး ေလဆိပ္၊ ဆိပ္ကမ္း အပါအ၀င္ ေဒသအသီးသီးမွ ဖမ္းဆီး ရမိမႈ ခန္႔မွန္းတန္ဖုိးက်ပ္ ၁ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံ ေက်ာ္ရွိလာေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ဇူလုိင္လတြင္လည္း အေကာက္ခြန္မဲ့ပစၥည္း တားဆီး၊ ဖမ္းဆီးမႈ ၃၅၉ မႈရွိၿပီး ခန္႔မွန္းတန္ဖုိးက်ပ္ ၂၃၄၈ ဒသမ ၂၅၇ သန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တရားမ၀င္ ကုန္စည္မ်ား သယ္ေဆာင္ေရာင္း၀ယ္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြန္ဘ႑ာမ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကီးမားေသာပမာဏျဖင့္ နစ္နာဆုံး႐ႈံးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တရားမ၀င္ ကုန္စည္မ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား စားသုံးရန္မသင့္ေသာ၊ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစေသာကုန္စည္မ်ား၊ အရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းေသာ ကုန္စည္မ်ားပါရွိေနေၾကာင္း၊ တရားမ၀င္ကုန္စည္မ်ား ၀င္/ထြက္မႈ ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္နစ္နာလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တရားမ၀င္ကုန္စည္မ်ားႏွင့္အတူ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား၊ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား စသည့္ တစ္မ်ဳိးသားလုံး လုံျခံဳေရးႏွင့္ စာရိတၱကို ထိခိုက္ေစမည့္ပစၥည္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ တရားမ၀င္ကုန္စည္မ်ား တားဆီးေရးသည္ႏိုင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

August 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.