<

ကမၻာတစ္၀န္းလံုးတြင္ ေဒၚလာေစ်း ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားပါက အေထြေထြ က်ပ္တည္းမႈမ်ားရိွလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အထူးစီးပြားေရးအၾကံေပး ေရွာင္တာနယ္ ေျပာၾကား

ကမၻာတစ္၀ွမ္းအတိုင္းအတာမ်ားႏွင့္ယွဥ္၍ ေဒၚလာေစ်းမ်ား ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားပါက အေထြေထြက်ပ္တည္းမႈမ်ား ရိွလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အထူးစီးပြားေရးအၾကံေပး ေရွာင္တာနယ္က The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္ ညပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ Novotel ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပသည့္ Dr.Sean Turnell ၏ “Myanmar’s Economy 2018 Progress, Troblems, Possibilities” ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အထူးစီးပြားေရး အၾကံေပး ေရွာင္တာနယ္အား The Daily Eleven သတင္းစာက ေဒၚလာေစ်းအတက္ႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚပါက အေထြေထြက်ပ္တည္းမႈမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္သလား။ ျဖစ္ပြားမည္ဆိုပါက မည္သည့္အခ်ိန္အထိ ျဖစ္ပြားႏိုင္သလဲဟု ေမးျမန္းခ်က္မႈအေပၚ ေရွာင္တာနယ္က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“လက္ရိွ ျဖစ္ပြားေနတဲ့အေျခအေနမ်ားက ကမၻာ့တစ္၀န္းမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့အေျခအေနမ်ားအေပၚ အမ်ားႀကီးမူတည္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရိွျဖစ္ပြားေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္း ျမင့္မားျခင္းနဲ႔ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းေနတာေတြအေပၚကို သက္ေရာက္မႈရိွႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းအခ်က္ေတြက မ်ားျပားလြန္းလွပါတယ္။ ဥပမာတစ္ခုေပးရရင္ေတာ့ လက္ရိွ တူရကီႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းေတြက လက္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အက်ပ္အတည္းေတြအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွသလို ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္နဲ႔အေမရိကန္ၾကားထဲမွာ နားလည္မႈတစ္ခုရယူႏိုင္ခဲ့တာမ်ဳိးရိွခဲ့ရင္ အေျခအေနအေကာင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရရွည္အက်ပ္အတည္းေတြ ဆက္ရိွေနဦးမယ္ဆိုရင္ အေထြေထြကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ တက္လာျခင္း အပါအ၀င္ တျခားေသာအက်ပ္အတည္းေတြလည္း ရိွကိုရိွလာႏိုင္တယ္” ဟု ေရွာင္တာနယ္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး သိသိသာသာ က်ဆင္းသြားျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးေစ်းကြက္ကို ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္ေနၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြမွာ ကမၻာတစ္၀န္းမွ အားကိုးရေသာ ေငြသားတစ္ခုဟု ယံုၾကည္မႈမရိွျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းထက္ အဆင့္တူေသာႏိုင္ငံမ်ားထက္ ပိုမ်ားေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းသည့္ သၾကားႏွင့္ ေရနံလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္စတင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ က်ပ္ေငြအေပၚ ဖိအားေပးမႈရိွေနေၾကာင္း၊ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းတခ်ဳိ႕မွရရိွမည္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြသားမ်ားမွာ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရိွျခင္းမရိွဘဲ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္အေကာင့္မ်ားတြင္သာ သိမ္းဆည္းထားမႈ မ်ားေၾကာင္း စသည့္အေၾကာင္းတရားမ်ားကလည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑အေပၚ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ သက္ေရာက္ေနေၾကာင္း Sean Tumell က ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက အျခားႏိုင္ငံမွာလုပ္ကိုင္ရတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြထက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္တဲ့ အေျခအေနနဲ႔ စီးပြားေရးမတည္ၿငိမ္တဲ့ အေျခအေနမ်ားရဲ႕ ဒဏ္ကို ပိုၿပီးေတာ့ ခံစားရတယ္ဆိုတာကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ၾသစေၾတးလ်နဲ႔၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံနဲ႔၊ အီးယူႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ယွဥ္လိုက္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရဲ႕ ခံႏိုင္ရည္ရိွမႈကို ေလွ်ာ့တြက္လို႔ မရဘူး” ဟု ေရွာင္တာနယ္က ဆိုသည္။

NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ အစိုးရကသာ စီးပြားေရးတိုးတက္ေနသည္ဟု ေျပာၾကားေနေသာ္လည္း ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စီးပြားေရး လုပ္ရကိုင္ရအဆင္မေျပျဖစ္ကာ စီးပြားေရးက်ဆင္းေနေၾကာင္း အၾကံျပဳမႈမ်ား ရိွလာသကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈမ်ား၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ စား၀တ္ေနေရးအက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေပၚေနသည္။

“အက်ပ္အတည္းက အခုမွမဟုတ္ပါဘူး။ အရင္ကတည္းက ျဖစ္ေနတာ။ ဒါေပမဲ့ သူ (ေရွာင္တာနယ္) ေျပာတာက လိုရင္းမေရာက္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ အေျဖမပါဘူး။ ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္ျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာျပည္က လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ျပည္သူေတြ လိုခ်င္တာ ဒီအေျဖမဟုတ္ဘူး။ လက္ရိွ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ။ တစ္ခုခုေပါ့။ တိုးတက္တဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ Incentive ေတြေပးေနၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ Incentive ရထိုက္တဲ့ကံ မပါလာဘူးလား။ ပညာရွင္ေတြကို ေလးစားပါတယ္။သီအိုရီပိုင္းေတာ့ အရမ္းမွန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ရိွျမင္တဲ့အတိုင္းပဲ။ လက္ေတြ႕ အေျခအေနပိုင္းမွာဆိုရင္ အားလံုးျမင္တဲ့အတိုင္း လႈပ္လႈပ္လႈပ္လႈပ္ျဖစ္ေနတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာထၿပီးေပါက္ကဲြလာမလဲ မသိဘူး။ စီးပြားေရးသမားေတြ ညည္းေနၾကၿပီ။ သူတို႔ရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာလူေတြ ေသာင္းခ်ီရိွေနၾကတယ္။ စီးပြားေရးသမားဆိုတာ အျမတ္အစြန္းရဖို႔လုပ္တယ္ဆိုတာ မွန္ေပမယ့္လည္း သူတို႔အေၾကာက္ဆံုးက လုပ္ငန္းရပ္တန္႔သြားမွာကို အေၾကာက္ဆံုးပဲ။ ႐ံႈးတာျမတ္တာကို မေၾကာက္ဘူး။ အလုပ္ရပ္သြားမွာကို ေၾကာက္တယ္” ဟု ေရႊလင္ပန္းစက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေအးေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

NLD ပါတီတြင္ ဗဟိုစီးပြားေရးေကာ္မတီရိွေနသကဲ့သို႔ NLD အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္ေနသူ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တြင္လည္း အထူးစီးပြားေရးအၾကံေပးပုဂိၢဳလ္အျဖစ္ Dr. Sean Turnell ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ The Daily Eleven သတင္းစာက ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အထူးစီးပြားေရးအၾကံေပးေရွာင္တာနယ္အား “ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေျခအေနသည္ လာမည့္ကာလမ်ားတြင္ ေရွာင္တာနယ္ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ အၾကံေပးခဲ့သကဲ့သို႔ ျဖစ္မလာခဲ့ပါက မည္ကဲ့သို႔ တာ၀န္ယူသြားမည္ကို ေမးျမန္းရာ ေရွာင္တာနယ္က သူသည္ စီးပြားေရး အၾကံေပးတစ္ဦးသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားသား ပညာရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ အၾကံေပးတိုင္း ျမန္မာအစိုးရက တစ္သေ၀မတိမ္း ေခါင္းညိတ္ လိုက္နာမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူအေတာ္မ်ားမ်ား၏အျမင္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားပညာရွင္မ်ားက ပိုၿပီး ပြင့္လင္းစြာေျပာဆိုသည့္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အာဏာရိွသည္ဟု အထင္လဲြမႈမ်ားရိွေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးက႑တြင္  လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားစီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားရိွေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔အဓိက ဦးေဆာင္ေနသည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေရွာင္တာနယ္က ထိုသို႔ ေျဖၾကားေသာ္လည္း NLD ပါတီ၏ စီးပြားေရးေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးကမူ NLD အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္၏ ေငြေၾကးက႑အေပၚ သက္ေရာက္မႈႀကီးမားသည့္ NLD အစိုးရ၏ စီးပြား ေရးမူ၀ါဒ ၁၂ ခ်က္ ထုတ္ျပန္မႈကိုလည္း ႀကိဳတင္တိုင္ပင္သိရိွခြင့္မရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ကို ဂယက္႐ိုက္ေစမည့္ ေငြမည္းခ၀ါခ်မည့္ Tax Amnesty သံုးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းတို႔တြင္လည္း ႀကိဳတင္သိရိွမႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ လက္ရိွက်ပ္ ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းမႈတြင္ ဗဟိုဘဏ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအေပၚ ေစ်းမကစားႏိုင္ေစရန္ ေဘာင္ကန္႔သတ္ထားမႈျဖစ္ေသာ Plus or Minus 0.08 ပယ္ဖ်က္ခဲ့မႈတြင္လည္း ႀကိဳတင္တိုင္ပင္သိရိွရမႈမရိွေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 

 

August 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.