<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စက္တင္ဘာ ၃ ရက္မွစ၍ ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္အထိ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးႏုိင္မည္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္မွစတင္၍ ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္အထိ  မဲဆြယ္စည္း႐ံုးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏိုင္ က ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း စုစုေပါင္း ၆၉ ဦးရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အမည္စာရင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားတြင္ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္မွ စတင္၍ ကပ္ထားေၾကညာၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

“စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ မနက္ ၆ နာရီက ေနၿပီးေတာ့ ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္ ည ၁၂ နာရီအထိေပါ့။ ရက္ေပါင္း ၆၀ ေပးထားပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

မူလက ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆၉ ဦး အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားၿပီး အဆိုပါကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားအရ စစ္ေဆးရာတြင္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမရွိေၾကာင္း ဦးျမင့္ႏိုင္က ဆိုသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာ ရွိသည္။

လစ္လပ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ကန္ပက္လက္၊ လဲခ်ား၊ တာေမြႏွင့္ ျမင္းျခံတို႔ျဖစ္ကာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) (အက်ဳံး၀င္ေသာၿမိဳ႕နယ္ ျမစ္ႀကီးနား) ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ လစ္လပ္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ မတူပီ၊ တမူး၊ အုတ္တြင္း၊ သပိတ္က်င္း၊ ရေသ့ေတာင္၊ မင္းဘူး၊ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မဲဆႏၵနယ္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ပါတီႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) က မဲဆႏၵနယ္အားလံုးတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) က မဲဆႏၵနယ္ ၁၀ ေနရာတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းကို ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ဇူလိုင္ ၉ ရက္မွ ၂၂ ရက္အထိ သက္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ႐ံုးမ်ားတြင္ ကပ္ထားေၾကညာထားၿပီး ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ ၁၄ ရက္ၾကာ ထပ္မံကပ္ထား ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

မဲစာရင္းမ်ား ေၾကညာကပ္ထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈမ်ား မရွိေသးေၾကာင္း  ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏိုင္ ေျပာၾကားသည္။

August 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.