<

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက ဘဂၤါလီမ်ားအတြက္ထုတ္ျပန္ေသာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အိုးအိမ္မဲ့လူမ်ားဟု အစားထိုးရန္ဆံုးျဖတ္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရက ဘဂၤါလီ (မူ ရင္းသတင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုသုံးႏႈန္း) မ်ားအတြက္ ထုတ္ျပန္ေသာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဟု ေရးသားထားမႈကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အိုးအိမ္မဲ့လူမ်ားဟု အစားထိုးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွိအစိုးရ အႀကီးအကဲတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း Benar News  သတင္းဌာနေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မာမြတ္အလီတို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထုိသို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Benar News  သတင္း ဌာနကေရးသားထားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မာမြတ္အလီ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္ တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ သြားေရာက္ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္အစိုးရေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေကာ့ဘဇားၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္ေသာ ဘဂၤါလီမ်ားအတြက္ ထုတ္ေပးေသာႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဟု ေရးသားထားျခင္းကို ျမန္မာအစိုးရ ဘက္မွ ကန္႔ကြက္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ေရးထိုးခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္အရ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားေသာ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမဟုတ္ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာအစိုးရမွ ထပ္မံသတိေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရဘက္က ေဆြးေႏြးအၿပီးတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဒါကာမွ ထုိသို႔ေျပာင္းလဲမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္အခ်ိန္မွ ဘဂၤါလီမ်ားအတြက္ စိစစ္ေရးကတ္ျပား အသစ္ထုတ္ေပးမည္ မသိေၾကာင္းအား အမည္မေဖာ္ျပလိုေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ အႀကီးအကဲတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း  Benar News  သတင္း ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘဂၤါလီမ်ားထံမွ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့္ရွ္ႏိုင္ငံ သံသမန္ေဟာင္းတစ္ဦးႏွင့္ ပုဂၢလိကဉာဏ္ႀကီးရွင္မ်ားအဖြဲ႕၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ Enterprise Institute ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ဟူမာယန္ကာဘာက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရမွ ျမန္မာအစိုးရ၏ ေတာင္းဆိုမႈအား လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ အေခၚအေ၀ၚအသံုးအႏႈန္းမ်ားအား ႏွစ္ဖက္တန္းတူျဖစ္ေအာင္ ညႇိႏိႈင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါကိစၥသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ကိစၥမဟုတ္ေၾကာင္း၊ အေရးအႀကီးဆံုးသည္ ဘဂၤါလီျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အႏၲရာယ္ကင္းၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးျဖစ္ေၾကာင္း Benar News ၏ သတင္းဌာနေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရွိရသည္။

August 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.