<

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ၿပီး လူမ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈဟူသည့္ စကားရပ္ကို သံုး/မသံုး ဆံုးျဖတ္ရျခင္း မရွိေသး

မိုက္ပြန္ပီယို(၀ဲ)ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ယီ(ယာ) တို႔အား ၾသဂုတ္ ၃ ရက္က စင္ကာပူတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အာဆီယံႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း ေဘးဆြယ္ေဆြးေႏြးပဲြ၌ ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ  အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ကို ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အေကာင္းဆံုး အစုအလိုက္အျပံဳလိုက္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္  ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအား သတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ပြားျခင္း မတိုင္မီ ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ ႀကိဳတင္ႀကံရြယ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျပသခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မုိက္ပြန္ပီယိုက မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ေျပာၾကားရန္ စီစဥ္ထားမႈမတိုင္မီ ရက္အနည္းငယ္အလိုတြင္ ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ အစိုးရအဖဲြ႕သည္ ယင္းကိစၥအား လူမ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈဟု ေခၚဆိုမည္လားဟူသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ပြန္ပီယို၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မူၾကမ္းတစ္ေစာင္ကို POLITICO က တစ္ဦးတည္း မူပိုင္အျဖစ္ ရရွိခဲ့ရာတြင္ ကြင္းျဖင့္၀ိုင္းထားေသာ “ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ ဆိုင္းငံ့ထား” ဟူသည့္ စကားရပ္ကို အဆိုပါျဖစ္ရပ္အားမည္ သို႔ေခၚဆုိမည္ဟူသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြန္ပီယို၏ ေကာက္ခ်က္ေပးရန္ စာပိုဒ္၌ေတြ႕ရွိရသည္။

အဆုိပါေကာက္ခ်က္သည္ ထရန္႔အစိုးရအဖဲြ႕အတြင္း၌ အျပင္းအထန္ အျငင္းပြားခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လူမ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈဟူသည္ သီးျခားလူမ်ဳိးစု သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအုပ္စု တစ္ရပ္လံုး သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို သုတ္သင္ရန္ ႀကိဳတင္ၾကံရြယ္ထားသည့္ အားထုတ္မႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ အဓိပၸာယ္သတ္ မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔သတ္မွတ္ပါက သတ္မွတ္ခံရသည့္ႏုိင္ငံကို အေမရိကန္အေနျဖင့္ အျပစ္ေပး အေရးယူေရး ေျခလွမ္းမ်ား လွမ္းရမည္ျဖစ္ၿပီး သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ ယင္းကိစၥအတြက္ စိတ္၀င္စားဟန္မျပေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနသည္ ပြန္ပီယိုအေနျဖင့္ အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္အား ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ မတိုင္မီ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း ထုတ္ျပန္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္သည္ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၇၀၀,၀၀၀ ခန္႔ အိမ္နီးခ်င္းဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ရမႈ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ျဖစ္သည္။

စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပမည့္ အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ပြန္ပီယို ေျပာၾကားရန္ စီစဥ္ထားသည့္ မိန္႔ခြန္းမွတစ္ဆင့္ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ သီးျခားထုတ္ျပန္ခ်က္မွတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္မည္လားဟူသည္ကို ကဲြကဲြျပားျပား သိရွိရျခင္းမရွိေသးေပ။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနမွ ငွားရမ္းခဲ့ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ျဖစ္ပြားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၌ အသက္မေသဘဲ က်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ားထံမွ သက္ေသခံထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို စုေဆာင္းခဲ့ၾကၿပီး ရြာမ်ားမီး႐ိႈ႕ခံရေၾကာင္း၊ ကေလးမ်ားျမစ္ထဲသို႔ သို႔မဟုတ္ မီးေတာက္မ်ားအတြင္းသို႔ ပစ္သြင္းခံရေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အုပ္ဖဲြ႕မုဒိမ္းအက်င့္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ၎တုိ႔က ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ဦးက စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ထြက္ေပၚလာသည့္ ပြန္ပီယို၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တစ္စံုတစ္ရာကိုလည္းေကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆုိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ထရန္႔အစိုးရအဖဲြ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ‘sensitive but unclassified’ ဟု အမွတ္အသားျပဳထားေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မူၾကမ္းသည္ အေျပာင္းအလဲမ်ားရွိႏုိင္ေသးေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျဖစ္ရပ္မ်ားအား လူမ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈဟု အမည္တပ္ရန္ ေရွာင္ရွားေလ့ရွိခဲ့သည္။ ယင္းသို႔အမည္တပ္ျခင္းသည္ သေဘာတရား အရဆိုလွ်င္ အေမရိကန္အေနျဖင့္ (အထူးသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါက) ႏုိင္ငံတကာဥပေဒေအာက္၌ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိေနေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

အေမရိကန္ ပါ၀င္လက္မွတ္ထိုးထားေသာ လူမ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္၌ လူမ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈသည္  ႏိုင္ငံတကာဥပေဒေအာက္ရွိ ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ၿပီး လတ္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းကိစၥကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အျပစ္ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ဟု ပါရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ‘လူမ်ဳိးစုလိုက္ သုတ္သင္မႈ’ ဟူသည့္  စကားရပ္ကိုသာ သံုးစဲြခဲ့သည္။ ယင္းစကား လံုးမွာမူ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအရ အနည္းငယ္ပို၍ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္ သေဘာရွိသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန၏ ဥပေဒေရးရာဌာနခဲြက ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ ၾကံရြယ္ခ်က္ကို အေမရိကန္အေနျဖင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မည္လားဟူသည္ကို အာမမခံႏုိင္ေသာေၾကာင့္ လူမ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈဟု အမည္တပ္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း အစိုးရအဖဲြ႕တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ပြန္ပီယိုအေနျဖင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခား ေရးဌာန၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစီအရင္ခံစာကို အျပည့္အစံု ထုတ္ျပန္မည္လားဟူသည့္ အခ်က္မွာလည္း ေရေရရာရာ သိရွိရျခင္း မရွိေသးေပ။

သို႔ေသာ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မူၾကမ္းတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ခေနာ္နီ ခေနာ္နဲ႔ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား၌ ျပန္႔က်ဲေနသည့္ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္၏အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားအား ျပတ္ျပတ္သားသား ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ပြန္ပီယိုအေနျဖင့္ မည္သည့္စကားရပ္ကို သံုးစဲြရန္ေရြးခ်ယ္သည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ က်န္ရစ္ေနဆဲ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအား ကာကြယ္ရန္အတြက္ အေမရိကန္က ျမန္မာႏုိင္ငံကို စစ္ေရးအရ စြက္ဖက္ရန္ကိစၥမွာ အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ႏုိင္ျခင္းမရွိဟု ဆိုသည္။

REF;POLITICO

August 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.