<

လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ အသက္ဆုံး႐ႈံးရသူမ်ားအတြက္ ထုိက္တန္ေသာ တရားမွ်တမႈ ရရွိေစေရးႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ၊ အေရးယူမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ No Electric Shock လက္မွတ္ေရးထုိး လႈပ္ရွားမႈမွ လက္မွတ္ေပါင္း ၄၅၀၀ ေက်ာ္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးထံ ေပးပုိ႔

No Electric Shock ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ ႐ုံးခန္းတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းစဥ္

လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ အသက္ဆုံး႐ႈံးရသူမ်ားအတြက္ ထုိက္တန္ေသာ တရားမွ်တမႈ ရရွိေစေရးႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ၊ အေရးယူမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ No Electric Shock လက္မွတ္ေရးထုိး လႈပ္ရွားမႈမွ လက္မွတ္ေပါင္း ၄၅၀၀ ေက်ာ္ကုိ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ထားေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိး လႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္သူမ်ားအဖြဲ႕မွ ေဆးတကၠသုိလ္-၂ (ရန္ကုန္) ေက်ာင္းသားမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

လက္မွတ္ေရးထုိးလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္သူမ်ားအဖြဲ႕မွ ေဆးတကၠသုိလ္-၂ (ရန္ကုန္)ေက်ာင္းသားမ်ားက အသက္ဆုံး႐ႈံးရသူမ်ားအတြက္ ထုိက္တန္ေသာ တရားမွ်တမႈရရွိရန္ No Electric Shock လက္မွတ္ေရးထုိး လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကုိ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ ႐ုံးခန္းတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္မွတ္ေကာက္ခံမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေဆးတကၠသိုလ္-၂ (ရန္ကုန္) မွ ကုိေအာင္ခန္႔က “လက္ရွိျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ လွ်စ္စစ္ေရွာ့ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အစုိးရအေနနဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရနဲ႔ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈေတြသာ အဆင္ေျပသြားတာ ရွိခဲ့တယ္။ ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးေတြ ထပ္မျဖစ္ေအာင္ လက္ရွိတာ၀န္ရွိသူေတြ အေနနဲ႔ ဒါမ်ဳိးကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ တရားမွ်တစြာနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ အတြက္ပါ။ အမ်ားျပည္သူ ေနရာေတြမွာ မုိးရြာတာနဲ႔ ေရႀကီးေနတဲ့ အေျခအေနမွာ ဓာတ္ႀကိဳးပ်က္ၾကၿပီး အနားကရွိတဲ့သူ ဘယ္အခ်ိန္ ဒုကၡေရာက္မလဲ မသိႏုိင္တဲ့ အေျခအေနမွာ စစ္ေဆးေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လက္မွတ္ေရးထုိး လႈပ္ရွားမႈမွ ရရွိေသာ လက္မွတ္မ်ားကုိ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္က လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီး ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၅ ရက္အတြင္း အေၾကာင္းျပန္ေပးပါရန္ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္မွတ္ႏွင့္အတူ ေပးပုိ႔ခဲ့ေသာ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ထုိက္တန္ေသာ တရားမွ်တမႈမ်ား ရရွိေစေရးအတြက္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လုိအပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္၊ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ၀န္ႀကီးအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ပီျပင္ေက်နပ္ေလာက္ေသာ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ ျပဳေပးပါရန္တုိ႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ အသက္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္ အတြက္ အမ်ားျပည္သူမ်ား အသုံးျပဳေနေသာ ေနရာမ်ား (ဥပမာ-အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ကစားကြင္းမ်ား၊ လမ္းမ်ား) စသည္တုိ႔တြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေၾကာင္း အာမခံမႈ၊ အရည္အေသြးျပည့္၀မႈ၊ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရမႈမ်ား အတြက္ ပုံမွန္စစ္ေဆး စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရန္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။

ေဆးတကၠသုိလ္-၂ (ရန္ကုန္) တြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ အပုိင္း (ခ) မွ ေက်ာင္းသား ကုိထြဋ္မ်ိဳးလြင္သည္ ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္တြင္ ဖူဆန္တ႐ုတ္ဘုံေက်ာင္းအတြင္း ဘတ္စကက္ေဘာ အားကစား႐ုံ၏ သံပန္းကုိ ကုိင္မိရာမွ ဓာတ္လုိက္ေသဆုံးခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇူလုိင္ ၁၃ ရက္ညေနပုိင္းက အ႒မတန္း ေက်ာင္းသား ေမာင္မ်ိဳးမင္းထြန္း (၁၃ ႏွစ္) သည္ က်ဴရွင္မွအျပန္ လမ္းေလွ်ာက္လာစဥ္ ေရအုိင္ထဲ ျပတ္က်ေနေသာ ဓာတ္ႀကိဳးနင္းမိ၍ ဓာတ္လုိက္ေသဆုံးခဲ့မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ေဆးေက်ာင္းသား ကုိထြဋ္မ်ဳိးလြင္ ဓာတ္လုိက္ေသဆုံးၿပီး တစ္ရက္အၾကာ ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္ညေနတြင္ လက္မွတ္ေကာက္ခံမႈ စတင္ခဲ့ၿပီး ကုိထြဋ္မ်ိဳးလြင္ ေသဆုံးမႈအတြက္ တရားမွ်တမႈ လုိလားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တူ ေက်ာင္းသားမ်ား စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

August 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.