<

တပ္မေတာ္အစုိးရကာလကုိ ပညာေရးအေမွာင္ေခတ္ဟု သုံးႏႈန္းခဲ့ျခင္းအေပၚ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းမွျဖဳတ္ခ်ေပးရန္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

တပ္မေတာ္အစုိးရကာလကုိ ပညာေရး အေမွာင္ေခတ္ဟု သုံးႏႈန္းခဲ့ျခင္းအေပၚ  ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းမွ ျဖဳတ္ခ်ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ျမင့္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀း န၀မေန႔တြင္ ေတာင္တြင္းႀကီးမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမင္းသိန္းက အေျခခံ ပညာေရးက႑တြင္ အမ်ဳိးသားဆရာဦးေရ သိသာစြာ က်ဆင္းေနသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသားဆရာ ဦးေရတုိးခ်ဲ႕ခန္႔ထားရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ထား ျခင္း ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းရာတြင္ စကားလုံး အသုံးအႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေမာင္ျမင့္က အထက္ပါအတုိင္း ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“တင္ျပခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ မဆီေလ်ာ္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ ခုိင္လုံအေထာက္အထားမပါတဲ့ ယူဆခ်က္ေတြ မသင့္ေလ်ာ္တဲ့ အသုံးအႏႈန္းေတြ ဂုဏ္သေရကုိ ထိခုိက္ေစတဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြ မပါရွိတဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္ရမယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြအရ ေစာေစာကေမးျမန္းသြားတဲ့ ေတာင္တြင္းၾကီးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးမင္းသိန္းေမးသြားတဲ့ အထဲမွာ ႏႈတ္ေခ်ာ္ၿပီး တပ္မေတာ္အစုိးရ ကာလကုိ ပညာေရးအေမွာင္ေခတ္ဆုိၿပီး ေျပာသြားတာကုိ ကြၽန္ေတာ္ကန္႔ကြက္တာပါ။ ဒီလုိမဆီေလ်ာ္တဲ့ စကားလုံးအသုံးအႏႈန္း၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစုိးရအေပၚ ျပက္ရယ္ျပဳတဲ့ အသုံးအႏႈန္း ႐ႈတ္ခ်တဲ့အသုံးအႏႈန္းေတြကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားမယ္ဆုိရင္ လႊတ္ေတာ္လည္း မေကာင္းပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ပညာေရး အေမွာင္ေခတ္ဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္းကုိ ျဖဳတ္ခ်ေပးဖုိ႔အတြက္ တင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟု ဦးေမာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ျမင့္၏ တင္ျပခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က ပညာေရး အေမွာင္ဆုိသည့္ စကားလုံးကုိ လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမွ ပယ္ဖ်က္ရန္ ဆုံးျဖတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေက်ာင္းဆရာဦးေရ မသိမသာ ေလ်ာ့ပါးလာျခင္းသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းကာလတြင္ ပုိမုိသိသာလာၿပီး ပညာေရး အေမွာင္ေခတ္ႀကီးတြင္ ေက်ာင္းဆရာလုပ္ရျခင္းကုိစိတ္နာ၍ ပညာေရးေလာကကုိ ေက်ာခုိင္းထြက္သြားခဲ့ၾကသူမ်ားစြာ ရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ ယေန႔ အေျခအေနတြင္လည္း ပညာေရးေကာလိပ္ ပညာေရးတကၠသုိလ္မ်ားကုိ ေလွ်ာက္ထားသင္ယူၾကသည့္ ေက်ာင္းသားသည္ ရွားပါးေၾကာင္း ေတာင္တြင္းႀကီးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးမင္းသိန္းက ေမးခြန္းေမးရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“၁၉၈၈ ေနာက္ပုိင္းမွာ ေက်ာင္းဆရာေတြက တကၠသုိလ္ေတြက ထြက္ၾကတာ အမ်ားႀကီးပဲ။ အေျခခံပညာက႑ာမွာလည္း ထြက္ၾကတာ အမ်ားႀကီးပဲ။ အခုလည္း လုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြကရွားေနတာ။ ဒါေၾကာင့္ ပညာေရး အေမွာင္ေခတ္ဆုိတဲ့ စကားလုံးကုိ သုံးလုိက္တာ။ အဲဒီမွာ အေမွာင္ေခတ္ဆုိတဲ့ စကားလုံးကုိ မႀကိဳက္ပါဘူး မသုံးသင့္ပါဘူးဆုိၿပီး ထၿပီးကန္႔ကြက္တာပါ။ အေမွာင္ေခတ္ရဲ႕ သေဘာက လြတ္လပ္စြာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ဆုံး႐ံႈးတာလည္း အေမွာင္ေခတ္ပဲ။ စစ္မွန္တဲ့ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ဆုံး႐ႈံးတာလည္း အေမွာင္ေခတ္ပဲ။ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းကင္းမဲ့တာလည္း အေမွာင္ေခတ္ပဲ။ ပညာေရး အသုံးစရိတ္နည္းပါးတာလည္း အေမွာင္ေခတ္ပဲ။ ဒါကုိ ရည္ရြယ္တာ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၈၈ ေနာက္ပုိင္းဆုိတဲ့ စကားလုံးကုိ သုံးလုိက္ေတာ့ ထကန္႔ကြက္တာ။ အဲဒါပါပဲ” ဟု ဦးမင္းသိန္းက ဆိုသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က ေမးခြန္းရွင္အား သတိေပးေျပာဆုိျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လုိက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

August 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.