<

ကမၻာ႔ေရနံေစ်း က်ေသာ္လည္း ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း သံုးလနီးပါးအတြင္း တစ္လီတာ က်ပ္ ၆၀-၇၀ ၾကား ေစ်းတက္ၿပီး ေမ ၁၈ ရက္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ရွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ျမင့္တက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပုဂၢလိက စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆုိင္တစ္ဆုိင္အား ေတြ႕ရစဥ္

ၾသဂုတ္လအတြင္း ကမၻာ့ေရနံေစ်း က်ဆင္းေသာ္လည္း ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း တစ္လီတာ က်ပ္ ၆၀-၇၀ ၾကား ေစ်းတက္ခဲ့ၿပီး ေမ ၁၈ ရက္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ခုနစ္ရာခုိင္ႏႈန္း နီးပါးမွ ရွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆုိင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံစက္သံုးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္းမွ သတ္မွတ္ထားေသာ စက္သံုးဆီ လက္လီေစ်းမ်ားမွာ ဒီဇယ္တစ္လီတာ က်ပ္ ၉၄၅ (တစ္ ဂါလန္ ၄၂၉၀ က်ပ္) ပရီမီယံဒီဇယ္တစ္လီတာ က်ပ္ ၉၅၅ (တစ္ဂါလန္ ၄၃၃၅ က်ပ္)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ က်ပ္ ၉၁၅ (တစ္ဂါလန္ ၄၁၅၄ က်ပ္) ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ ၉၆၀ က်ပ္ (တစ္ဂါလန္ ၄၃၅၈ က်ပ္) ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ဒုတိယပတ္မွစတင္၍ ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္း သိသိသာသာ စတင္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လဆန္းပုိင္းက ၄၉ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ရွိေသာ ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္းသည္ ေအာက္တုိဘာလဆန္းပုိင္းတြင္ ၅၁ ေဒၚလာ၊ ႏုိ၀င္ဘာလဆန္းတြင္ ၅၅ ေဒၚလာ၊ ဒီဇင္ဘာလဆန္းတြင္ ၅၈ ေဒၚလာ၊ ဇန္န၀ါရီလဆန္းတြင္ ၆၁ ေဒၚလာ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းတြင္ ၆၄ ေဒၚလာ၊ ဧၿပီလကုန္ပုိင္းတြင္ ၆၈ ေဒၚလာ၊ ေမ ၂၁ ရက္တြင္ ၇၂ ေဒၚလာ၊ ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္ တြင္ ၇၄ ေဒၚလာအထိ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ၆၉ ေဒၚလာ၊ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ၆၇ ေဒၚလာ၀န္းက်င္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းသည္ ဇြန္လမွစတင္၍ သိသိသာသာ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၃၄၆ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ၁၄၈၈ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းသည္ ကမၻာ့စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း၊ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စရိတ္အေပၚ အေျခခံၿပီး ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚျခင္း ျဖစ္သည္ဟု စက္သံုးဆီ တင္သြင္းေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆုိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္ေစ်းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ကမၻာ့ေရနံေစ်းသည္ ကုိးရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ေဒၚလာေစ်းသည္ ႏွစ္လေက်ာ္အတြင္း ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္သံုးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္းမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ျပည္ပမွ ၀ယ္ယူရသည့္ စက္သံုးေစ်းႏႈန္း (တစ္စည္) MOPS Price မ်ားမွာ 92 Ron ၈၁ ဒသမ ၆၇ ေဒၚလာ၊ 95 Ron ၈၄ ဒသမ ၂၁ ေဒၚလာ၊ ဒီဇယ္ ၈၆ ဒသမ ၆၆ ေဒၚလာ၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ ၈၇ ဒသမ ၆၇ ေဒၚလာတုိ႔ ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ စက္သံုးဆီ လက္လီေစ်းမ်ားမွာ ဒီဇယ္တစ္လီတာ က်ပ္ ၅၀၀ (တစ္ဂါလန္ ၂၂၇၀ က်ပ္) ပရီမီယံဒီ ဇယ္တစ္လီတာ က်ပ္ ၅၄၀ (တစ္ဂါလန္ ၂၄၅၁ က်ပ္)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ က်ပ္ ၅၅၀ (တစ္ဂါလန္ ၂၄၉၇ က်ပ္) ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ ၆၅၀ က်ပ္ (တစ္ ဂါလန္ ၂၉၅၁ က်ပ္) ျဖစ္ရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္ေစ်းႏႈန္း ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၈ လေက်ာ္အတြင္း ဒီဇယ္ ၈၉ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ပရီမီယံ ဒီဇယ္ ၇၇ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 92 Ron ၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 95 Ron ၄၈  ရာခုိင္ႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

August 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.