<

တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၃ ဦး အလင္း၀င္ခဲ့သည္ဟူေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ မွန္ကန္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း KNU/KNLA (PC) ေၾကညာ

NCA ေရးထုိးထားသည့္ KNU/KNLA (PC) ဗဟိုေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနမွ ဗုိလ္ႀကီးအဆင့္ရွိသူ ေစာမ်ဳိးေက်ာ္ ဦးေဆာင္ေသာ တပ္ဖြဲ႔၀င္ ၁၃ ဦးသည္ ၎တို႔ကုိယ္တုိင္ သာမန္ျပည္သူဘ၀ျဖင့္ ေနထုိင္လုိျခင္းေၾကာင့္ နယ္ေျမခံ အစုိးရတပ္ရင္းထံ လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လဲလွယ္ၿပီး အလင္း၀င္ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္ သတင္းေရးသား ေဖာ္ျပခ်က္သည္ မွန္ကန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္က ေၾကညာသည္။

“သူတို႔ဟာ နဂုိကတည္းက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြမဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔မွာ တံဆိပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ေနာက္ဆုံးအပုိင္းမွာလည္း အလင္း၀င္လာတဲ့ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္ ဆုိၿပီးေတာ့ေပါ့။ ဘာပဲေျပာေျပာ သူတို႔ဟာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေတြ၊ အခြင့္အေရးေတြ၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြကုိ ေမွ်ာ္ကုိးၿပီး လုပ္ေနတာပါ” ဟု KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီဗဟုိဌာနခ်ဳပ္မွ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေစာေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္တြင္ လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လဲလွယ္ကာ အလင္း၀င္ေရာက္ခဲ့သည္ဆုိေသာ ၁၃ ဦးသည္ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္က အလင္း၀င္ခဲ့ေသာ ေစာေဒြးေအာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ပတ္သက္ ဆက္ႏႊယ္ေနသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဗုိလ္မွဴးႀကီးေစာေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး မတရားအသင္းမွ တရား၀င္ ပယ္ဖ်က္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္အတြက္ အစုိးရက ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ စိတ္ရင္းေစတနာျဖင့္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီက ေၾကညာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္ အစစ္အမွန္မဟုတ္သူမ်ားက KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ၏ တပ္ဖြဲ႕၀င္ယူနီေဖာင္း၀တ္ဆင္ၿပီး နယ္ေျမခံအာဏာပုိင္မ်ားထံမွ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ရရွိေစေရး လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လဲလွယ္ျခင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ၾကံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳကာ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္သည္ NCA စာခ်ဳပ္ အခန္း (၃)၊ အပုိဒ္ ၅ (စ) ပါ ‘အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ရန္လုိေသာ ျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား၊ မမွန္မကန္ေသာ (သုိ႔မဟုတ္) ဂုဏ္သိကၡာကို ညိႇဳးႏြမ္းေစေသာ ေျပာဆုိမႈမ်ား၊ အသေရဖ်က္သည့္ ထုတ္ျပန္မႈမ်ားကုိ ျပည္တြင္း၌ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပ၌ေသာ္လည္းေကာင္း မျပဳလုပ္ဘဲ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္’ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ မသိက်ဳိးကြၽန္ မ်က္ကြယ္ျပဳရာေရာက္သည္ဟု KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီက ေၾကညာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးျဖစ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္သျဖင့္ KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီက တပ္မေတာ္၏ သတင္းေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့မႈအေပၚ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီက ေၾကညာသည္။

August 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.