<

ဖိလစ္ပိုင္ေတာင္ပိုင္း၌ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပ႒ာန္းမႈကို တရား႐ံုးခ်ဳပ္က ေထာက္ခံအတည္ျပဳ

ဖိလစ္ပိုင္၏ သံုးပံုတစ္ပံုရွိေသာ ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ဒူတာေတး၏ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပ႒ာန္းမႈကို တရား႐ံုးခ်ဳပ္က ဇူလိုင္ ၄ ရက္တြင္ အတည္ျပဳေထာက္ခံေပးခဲ့သည္။ ဒူတာေတးကမူ IS တို႔က ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ စစ္ေသြးၾကြမ်ားအား ႏွိမ္နင္းရန္အတြက္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ မျဖစ္မေနလိုအပ္သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။

IS အလံကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ေသနတ္သမား ရာေပါင္းမ်ားစြာသည္ ေမ ၂၃ ရက္က မာရာ၀ီၿမိဳ႕၏ေနရာအခ်ဳိ႕ကို သိမ္းပိုက္ကာ စစ္တပ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနစဥ္ ဒူတာေတးသည္ မာရာ၀ီၿမိဳ႕ရွိရာ မင္ဒါနာအိုေဒသတြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အတိုက္အခံအမတ္မ်ားက ဒူတာေတး၏ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပ႒ာန္းမႈသည္ လံုေလာက္ေသာ အေျခခံျဖစ္ရပ္မွန္မရွိဟုဆိုၿပီး ပယ္ခ်ေပးရန္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္သို႔ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကသည္။ ထိုေလွ်ာက္ထားမႈကို တရား႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ ကန္႔ကြက္မဲအမ်ားစုျဖင့္ ပယ္ခ်လိုက္ေၾကာင္း တရား႐ံုးခ်ဳပ္ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ သီအိုဒိုရီတီက သတင္းေထာက္မ်ားအား ဇူလိုင္ ၄ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ယင္းကဲ့သို႔ ပယ္ခ်ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို မထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေပ။

စစ္ေသြးၾကြမ်ားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ မာရာ၀ီၿမိဳ႕၏ေနရာတခ်ဳိ႕ကို သိမ္းပိုက္ထားဆဲျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးသူ ၄၆၀ ရွိေနၿပီျဖစ္ကာ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္း ထြက္ေျပးရသူ ၄၀၀,၀၀၀ နီးပါးရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

July 6, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.