<

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕က ICC သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ေသာ AMICUS CURIAE (Friend of the Court) စာတမ္း ပယ္ခ်ခံရ

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ က နယ္သာလန္ႏုိင္ငံ The Hague ၿမိဳ႕အေျခစုိက္ ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈတရား႐ုံး (ICC) သုိ႔ ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ ၎တို႔အဖြဲ႕၏ AMICUS CURIAE (Friend of the Court) ဟူေသာစာတမ္းမွာ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ ေဒါက္တာႏုိင္ေဆြဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ AMICUS CURIAE (Friend of the Court) စာတမ္းကုိ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္တြင္ ICC ၏ Registry မွ Pre – trial Chamber 1 သို႔ ဆက္လက္ေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္တြင္ Pre – trial Chamber 1 က ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာႏုိင္ေဆြဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ တာ၀န္သိအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနနဲ႔ ဒါကုိ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မူလကတည္းက ဒီလုိပယ္ခ်ႏုိင္တယ္ ဆုိတာကုိ ႀကိဳတင္မွန္းဆထားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ဖက္သတ္စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကုိ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံဘက္ကလည္း ေခါင္းငုံ႔မခံဘူးဆိုတာ ျပသတဲ့အေနနဲ႔ တင္သြင္းခဲ့တာပါ။တစ္ဖက္သတ္စြပ္စြဲခ်က္ေတြအေပၚ ၾကားနာၿပီးဆုံးျဖတ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့  ICC ရဲ႕ တရားမွ်တမႈနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈတုိ႔အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္”  ဟု ေဒါက္တာႏုိင္ေဆြဦးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၉ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈတရား႐ုံး၏ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္က အဆုိပါတရား႐ုံးအေနျဖင့္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေမာင္းထုတ္မႈအေပၚ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆုိပုိင္ခြင့္ ရွိ မရွိ ဆုံးျဖတ္ေပးရန္ တင္ျပခဲ့ၿပီး လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာျပစ္မႈမ်ား၊ လူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္ျဖတ္မႈစသည့္စြပ္စြဲမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ICC အဖြဲ႕ ၀င္ျဖစ္သည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာသည့္အတြက္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၏ ေလွ်ာက္လႊာအား တရား႐ုံးက ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ အာဆာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္း၏ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အစုိးရ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕က နယ္ေျမရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရၿပီး ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာျပစ္မႈမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံေနရသည္။

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရး အဖြဲ႕က ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈတရား႐ုံး (ICC) သုိ႔ တင္သြင္းသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ အဆုိပါ စြပ္စဲြမႈမ်ားသည္ မွန္ကန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ေျမျပင္ကြင္းဆင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ ကုိးကားေရးသားထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါစာတမ္းကို ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္တြင္ ICC သုိ႔ ေပးပုိ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ စာတမ္းသည္ လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕၏ စာတမ္းျဖစ္ၿပီး ယင္းစာတမ္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ICC အဖြဲ႕၀င္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားေသာ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ အာဆာအၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္း၏ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ထြက္ေျပးသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ၏ စြပ္စြဲမႈမ်ားသည္ အက်ံဳးမ၀င္ေၾကာင္း စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထား ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား အစုလုိက္အျပံဳလုိက္ ႏုိင္ငံအတြင္းမွ ေရႊ႕ေျပာင္းေစခဲ့ျခင္းအား စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈ တရား႐ုံး (ICC) ၌ ေတာင္းဆုိျခင္းသည္ ထုိက္တန္မႈမရွိဘဲ ပယ္ခ်သင့္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံ ေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာနက ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အာဆာဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက နယ္ျခားေစာင့္ လံုျခံဳေရးစခန္းမ်ားကို  တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေနအိမ္မ်ားမွေန၍ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၇၀၀,၀၀၀ ခန္႔သည္ အၾကမ္းဖက္ေမာင္းထုတ္ ျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟု ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စြပ္စြဲထားသည္။

August 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.