<

ဇူလိုင္လအတြင္း ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ၁၈၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ ၂၃၀၀၀ ေက်ာ္ရရွိ

ဇူလိုင္လအတြင္း ျပည္ပတရား၀င္ အလုပ္အကိုင္ ၁၈၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ ၂၃၀၀၀ ေက်ာ္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျပည္တြင္း၌ အစိုးရအလုပ္အကိုင္ ၉၅၃ ဦးႏွင့္ ပုဂၢလိက အလုပ္အကိုင္ ၂၂၂၁၁ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၂၃၁၆၄ ေနရာ အလုပ္အကိုင္ရရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ၌ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ၁၈၇၁ ဦး၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ၄၅ ဦး၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ၂၅၇ ဦး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ၁၆၃၀၇ ဦး၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ၄၃၆ ဦး၊ ယူေအအီးႏိုင္ငံတြင္ ၁၃ ဦး၊ ေဂ်ာ္ဒန္ ႏိုင္ငံတြင္ ၂၂ ဦး၊ ကာတာႏိုင္ငံတြင္ သံုးဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၈၉၅၄ ဦး တရား၀င္အလုပ္အကိုင္ ရရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ အလုပ္သမားမ်ား လံုေလာက္စြာရရွိေရးအတြက္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ရွာေဖြေရး႐ံုးမ်ားတြင္ Labour Exchange Management System ျဖင့္  Online မွ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဇြန္လတြင္ ျပည္ပတရား၀င္အလုပ္ အကိုင္ ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ အလုပ္အကိုင္ရရွိၿပီး ေမလတြင္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ၂၃၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္ အကုိင္ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ အလုပ္အကိုင္ရရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

August 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.