<

ပိတ္သိမ္းအေရးယူထားေသာ ေသာက္ေရသန္႔မ်ားကို ေထာက္ခံခ်က္ရရွိၿပီးခ်ိန္ (သို႔မဟုတ္) သက္တမ္းတိုးၿပီးခ်ိန္တြင္ FDA က ျပန္လည္ထုတ္ျပန္ ေၾကညာမည္

ၾသဂုတ္လ အတြင္းက လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေသာက္ေရသန္႔ လုပ္ငန္းမ်ားအား FDA က ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးစဥ္

လတ္တေလာ ပိတ္သိမ္းအေရး ယူထားေသာ ေသာက္ေရသန္႔မ်ားကို ေထာက္ခံခ်က္ရရွိၿပီးခ်ိန္ (သို႔မဟုတ္) သက္တမ္းတိုးၿပီးခ်ိန္တြင္  ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနက ျပန္လည္ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လတ္တေလာ ပိတ္သိမ္းအေရးယူထားေသာ ေသာက္ေရသန္႔ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ေစ်းကြက္အတြင္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း ေတြ႕ရွိက ျမန္မာႏိုင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး ေကာ္မတီ (သို႔မဟုတ္) ၿမိဳ႕နယ္အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနသို႔ အေထာက္အထားႏွင့္တကြ တိုင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

လတ္တေလာ ပိတ္သိမ္းအေရးယူထားေသာ ေသာက္ေရသန္႔မ်ားမွာ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၀တီ၊ အာသီသ၊ ႐ူပါဦး၊ A10 mile၊ Clever၊ Rex အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ စြမ္း၊ ဖိုးခ်စ္၊ Myat Noe Eain၊ Kar၊ ရိဒ္သက္စမ္းေရ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လွသရဖူ၊ ေရႊအိုးအမွတ္တံဆိပ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ေပးသည့္ ကာလအတြင္း လိုအပ္သည့္ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း FDA မွ သိရသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ခ႐ိုင္ေလးခ႐ိုင္ရွိ ေထာက္ခံခ်က္ရွိၿပီး ေသာက္ေရသန္႔စက္႐ံုမ်ား အပါအ၀င္ ေထာက္ခံခ်က္မရွိ ထုတ္လုပ္ေနေသာ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးေနၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္လုပ္မႈက်င့္စဥ္ (GMP) ႏွင့္အညီ ထုတ္လုပ္မႈ မရွိေသာ စက္႐ံုမ်ားကို စက္႐ံုအလိုက္ ႏွစ္ပတ္မွ တစ္လအထိ ထုတ္လုပ္မႈ ရပ္ဆိုင္းအေရးယူလ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိအထိ လွည္းကူး၊ လႈိင္ႏွင့္ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေသာက္ေရသန္႔ လုပ္ငန္းေပါင္း ၃၀ နီးပါးကို အေရးယူထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္႐ံုးခြဲ) မွ သိရသည္။

စစ္ေဆးမႈတြင္ ေထာက္ခံခ်က္ရရွိၿပီး ေသာက္ေရသန္႔ လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ေထာက္ခံခ်က္မရွိ ထုတ္လုပ္ေနေသာ ေသာက္ေရသန္႔ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြစစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ GMP ႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ခံ၀န္ထိုးျခင္းႏွင့္ ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ပိတ္သိမ္းအေရးယူခဲ့ၿပီး ယင္းေသာက္ေရသန္႔   လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ GMP သို႔ေထာက္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး GMP ႏွင့္အညီ ကိုက္ညီမွသာ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလအတြင္းက ေသာက္ေရသန္႔ အရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ Standard Plate Count ကိုအာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ ျပင္ဆင္ေလွ်ာ့ေပါ့ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေထာက္ခံခ်က္ရရွိရန္ ၾကန္႔ၾကာေနသည့္ ေသာက္ေရသန္႔ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ လုပ္ငန္း ၇၀ ခန္႔ ထုတ္လုပ္ခြင့္ ျပန္လည္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခင္က အဏုဇီ၀ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာေၾကာင့္ အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ျခင္း ေထာက္ခံခ်က္မရသည့္ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္း အသစ္မ်ားႏွင့္ သက္တမ္းတိုးလုပ္ငန္းမ်ား မ်ားစြာရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေထာက္ခံခ်က္မရသည့္ လုပ္ငန္းသစ္ ၃၄ ခုအနက္ Standard Plate Count ၃၀၀ ေက်ာ္ၿပီး တတိယအႀကိမ္က်သည့္ လုပ္ငန္းမွာ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး စတုတၳအႀကိမ္က်သည့္ လုပ္ငန္းမွာ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း၊ ေထာက္ခံခ်က္မရသည့္ သက္တမ္းတိုးလုပ္ငန္း၂၆ ခုအနက္ Standard Plate Count ၃၀၀ ေက်ာ္ၿပီး တတိယအႀကိမ္က်သည့္ လုပ္ငန္းမွာ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး စတုတၳအႀကိမ္က်သည့္ လုပ္ငန္းမွာ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနမွ စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္အရ သိရသည္။

 

August 27, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.