<

ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ား ခိုးေရာင္းေနျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးမရွိသည့္အတြက္ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေတာင္သူမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ ျပန္လည္ သံုးသပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကား

ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ား ခိုးေရာင္းေနျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးမရွိသည့္အတြက္ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေတာင္သူမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ခံပင္ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ေခ်ာက္ကန္ေက်းရြာတြင္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ နံနက္က ျပဳလုပ္သည့္ ပခုကၠဴေဒသခံ ရွစ္ဦး ပါ၀င္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ခိုင္းစားႏြားေတြကို ေရာင္းစားလိုက္မယ္ဆုိရင္ ေတာင္သူ လယ္သမားေတြအတြက္ ျပႆနာရွိတယ္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ဒီလို တရား၀င္လုပ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက ဘာလဲဆိုေတာ့ ခိုးခိုးၿပီး ေရာင္းေနလို႔။ ခိုးခိုးၿပီး ေရာင္းေနတဲ့အတြက္ ဘယ္ဘက္ကမွ အျမတ္မရွိဘူး။ ဒီဟာကို တရားဥပေဒ ေဘာင္အတြင္း၀င္ေအာင္ လုပ္ရတဲ့သေဘာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒါကို အေလးအနက္ထားၿပီး ျပန္သံုးသပ္ပါမယ္” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္းတြင္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ကိုင္းေက်းရြာမွ ေတာင္သူ ကိုသက္ခိုင္က လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေတာင္သူလုပ္ငန္း အေျခအေနအရ စက္မႈလယ္ယာသို႔ ေျပာင္းလဲရန္ မလြယ္ကူေသးေၾကာင္း၊ ကြၽဲႏြား တရား၀င္ တင္ပို႔မႈေၾကာင့္ ကြၽဲႏြားေစ်း ျမင့္တက္လာၿပီး ေက်းလက္ေဒသတြင္ ကြၽဲႏြား ရွားပါးလာေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ကိုင္းေက်းရြာမွ ေတာင္သူ ကိုသက္ခိုင္ကပင္ ေတာင္သူမ်ား ေခ်းေငြရရွိမႈမွာ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ထက္ နည္းပါးေၾကာင္း၊ အခ်ိန္မီ မရရွိသည့္အတြက္ ျပင္ပေငြတိုး ရွာေဖြရေၾကာင္း ၊ သုေတသန စိုက္ခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာနသည္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ကင္းကြာေနေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

“ကြၽဲႏြားေတြကို မေကြးတိုင္းအေနနဲ႔ အခုခ်ိန္အထိ ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ တင္ပို႔ထားပါတယ္။ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၇၀ ကေန တင္ပို႔ထားတာပါ။ တရားမ၀င္ တင္ပို႔ထားတာေတြ ရွိတယ္လို႔လည္း ၾကားသိရပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရယ္ ညိႇႏိႈင္းၿပီး တတ္ႏုိင္သမွ် ထိန္းခ်ဳပ္သြားမွာပါ” ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ေဌးက အမ်ားျပည္သူသို႔ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ေခ်ာက္ကန္ေက်းရြာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ပခုကၠဴေဒသခံ ရွစ္ဦးတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းတြင္ က်န္းမာေရး ၊ ပညာေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥမ်ားလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

August 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.