<

သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ား အျမန္ဆံုး ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေပးေရးႏွင့္ ပံုစံ (၇)မ်ား ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း ရွိ မရွိ စစ္ေဆးေပးေရး နတၱလင္းၿမိဳ႕တြင္ ခုနစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမမ်ား အျမန္ဆံုးကြင္းဆင္း စစ္ေဆးေပးေရးႏွင့္ ပံုစံ(၇)မ်ား ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း ရွိ မရွိ စစ္ေဆးေပးေရး နတၱလင္းၿမိဳ႕တြင္ ခုနစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္စဥ္

သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမမ်ား အျမန္ဆံုး ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေပးေရးႏွင့္ ပံုစံ (၇) မ်ား ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ျခင္း ရွိ မရွိ စစ္ေဆးေပးေရး နတၱလင္းၿမိဳ႕တြင္ ခုနစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကို ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း)၊ သာယာ၀တီခ႐ိုင္၊ နတၱလင္းၿမိဳ႕တြင္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒမငယ္ေဒသခံ ေတာင္သူလယ္သမား ၁၀၀ နီးပါးက ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သိမ္းဆည္းခံထားရတဲ့ ကိစၥကိုတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေပးျခင္းလည္း မရွိဘူး။ အျငင္းပြားေနတဲ့လယ္ယာေျမကို ဥပေဒနဲ႔မညီဘဲပံုစံ (၇) ထုတ္ေပးတဲ့အတြက္ လယ္ယာေျမကိစၥေတြ ၾကန္႔ၾကာေနတဲ့အတြက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရတာပါ။ ဒီကိစၥကို တာ၀န္ရွိသူမ်ား ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမေပးဘူး။ လယ္ယာေျမပံုစံ (၇) ဥပေဒနဲ႔အညီ ျပန္လည္စစ္ေဆးမေပးဘူးဆုိရင္ တာ၀န္ရွိသူေတြကို ထပ္ၿပီးေတာ့ ႐ႈတ္ခ်မယ္” ဟု ဒမငယ္ေက်းရြာမွ လယ္သိမ္းခံရသူ ကိုခ်စ္ကိုက ေျပာၾကားသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ သိမ္းဆည္းခံလယ္ကိစၥကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ အျမန္ဆုံး ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေပးေရး ဒို႔အေရး၊ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္း ပယ္ဖ်က္ေျမဧက ၃၀၀၀ အတြင္း လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ပုံစံ (၇) ထုတ္ေပးထားျခင္းကို ဥပေဒနဲ႔ ညီ မညီ စစ္ေဆးေပးေရး ဒို႔အေရး စသည့္ ဗီႏိုင္းဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ယင္းစာသားမ်ားကို ေၾကြးေၾကာ္ကာ သံျဖဴဂိတ္၊ တာပြန္လမ္း၊ ကန္ႀကီးလမ္း၊ ဗိုလ္႐ုံလမ္း၊ ႐ုံးလမ္းတုိ႔မွ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန႐ုံးေရွ႕တြင္ ရပ္တန္႔ေၾကြးေၾကာ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“၉၄ မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လယ္ေတြက ေျပစာထြက္ၿပီးသား။ အဲဒါကို ႏုိင္ငံေတာ္က သိမ္းတာမဟုတ္ဘူး။ ေအာက္ေျခက လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အလြဲသံုးစားလုပ္ၿပီး သိမ္းတာျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကသိမ္းလုိ႔ ႏိုင္ငံေတာ္က အက်ိဳးရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တု႔ိမေျပာဘူး။ အခုက သိမ္းၿပီး သူ႔ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ေရာင္းခ်စားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လယ္ေတြက ေျမျပင္မွာ ကြက္လပ္မရွိေတာ့ဘူး။ အဲဒါကို စစ္ေဆးေပးပါဆုိေတာ့ ၾကန္႔ၾကာေနတဲ့အတြက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အံုးႏွဲကန္အလယ္စုမွ ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ နတၱလင္းၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဇာက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံလယ္သမားမ်ားက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါမွသာလွ်င္ လက္ခံမည္ဆိုျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္ ခ်ိန္းဆိုထားေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ အျငင္းပြားေနသည့္ လယ္ေျမမ်ားမွာ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ေပးထားၿပီး ေတာင္ညိဳဆည္တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဧက ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ေရနစ္ျမဳပ္ဧရိယာအတြက္ ဧက ၁၀၀၀၊ သစ္ခ်ိဳမ်ိဳးပြားျခံအတြက္ ဧက ၁၀၀၀၊ နစ္နာေတာင္သူမ်ားအတြက္ ဧက ၁၀၀၀ ျပန္လည္ခ်ထားခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အျငင္းပြားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

August 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.