<

ပင္သစ္သမၼတမက္ခရြန္က လႊတ္ေတာ္အမတ္အေရအတြက္အား သံုးပံုတစ္ပံု ေလွ်ာ့ခ်မည္

င္သစ္သမၼတ အီမန္ႏ်ဴရယ္မက္ခရြန္ က ျပင္သစ္ႏုိင္ငံေရးတြင္ ႀကီးက်ယ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရန္ ဇူလိုင္ ၃ ရက္ တြင္ ကတိျပဳခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ အေရအတြက္အား သံုးပံုတစ္ပံု ေလွ်ာ့ခ်မည္ဟု အဆိုျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက သေဘာမတူလွ်င္ ဆႏၵခံယူပဲြ ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပင္သစ္ဘုရင္ေဟာင္းမ်ား စိုးစံရာျဖစ္ခဲ့ေသာ ဗာေဆးနန္းေတာ္၌ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရွိ အမတ္မ်ားအား ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ မက္ခရြန္က ျပင္သစ္၏ ေအာင္ ႏိုင္ေရး စိတ္ဓာတ္ကို ျပန္လည္ရယူႏိုင္ရန္ အလ်င္အျမန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ၎တို႔သည္ အျမဲလိုလို လမ္းေၾကာင္းမွားေပၚ ရွိေနခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရး အသြင္ေျပာင္းလဲမႈ ေဖာ္ ေဆာင္မည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည့္ အသက္ ၃၉ ႏွစ္ရွိ မက္ခရြန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

July 6, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.