<

ေျမသိမ္းမည္ဆိုပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ ရယူသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ မ႐ိုးမေျဖာင့္လုပ္သူမ်ားအား ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟု တိတိက်က် ျပ႒ာန္းေပးသင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

ေျမသိမ္းမည္ဆိုပါက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ ရယူသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ မ႐ိုးမေျဖာင့္လုပ္သူမ်ားအား ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟု တိတိက်က် ျပ႒ာန္းေပးသင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလးဦး ေဆြးေႏြးစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၃) မွ ဦးစိုင္း၀မ္းလႈိင္းခမ္းက “ေျမသိမ္းတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ပိုဆိုးတာေပါ့။ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈးရတာေပါ့။ ဒီဥပေဒကို ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုေတာ့ ေျမသိမ္းခံရတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လက္မွတ္ထိုးၿပီး ကြၽန္ေတာ့္ဆီ ပို႔လာတာ ေထာင္ခ်ီရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းအတြက္ဆိုလည္း တိတိက်က်ျပ႒ာန္းဖို႔ လိုတယ္ဆိုၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဥပေဒျပဳေရးက႑မွာ အားနည္းေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ အလံုးစံုဆံုးျဖတ္ခ်က္ အာဏာကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနကို ေပးအပ္ထားတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာ စီမံကိန္းအတြက္ ေျမသိမ္းေတာ့မယ္ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တရားေရးေပါ့ေနာ္။ တရားေရးမ႑ိဳင္ကလည္း အားနည္းေနတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္ေျမကို လာသိမ္းၿပီဆိုရင္ေတာ့ တားၾကမွာပဲ။ အဲဒါကို ျပစ္မႈလို ျဖစ္ေနတယ္။ သိမ္းဆည္းမယ္ ဆိုေပမဲ့ ပံုမွန္တားဆီးတာကို တားဆီး ေႏွာင့္ယွက္တယ္ဆိုတာမ်ဳိး မျဖစ္ဖို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ အခုဟာက အမ်ဳိးသား ေျမယာေပၚလစီေတာ့ ရွိတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလံုးဆိုင္ရာ ေျမယာဥပေဒက မရွိေသးဘူး။ အခုလို အေသးအမႊားေတြ ျပလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အက်ဳိးမျဖစ္ဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျမလြတ္ ေျမ႐ိုင္းဥပေဒတို႔၊ ေျမသိမ္းဥပေဒတို႔ မျပ႒ာန္းသင့္ေသးဘဲ ျပည္ေထာင္စုလံုးဆိုင္ရာ ေျမယာဥပေဒထြက္လာမွသာ ျပ႒ာန္းသင့္တယ္လို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေျမသိမ္းဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူမ်ားၾကားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာေနၾကေၾကာင္း၊ နစ္နာခဲ့သူအခ်ဳိ႕သည္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရသည့္အျပင္ တရားလည္း စြဲခံရေၾကာင္း၊ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မၿပီးျပတ္ေသးသည့္အမႈ အမ်ားအျပား ရွိသကဲ့သို႔ ေျမသိမ္းဥပေဒေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္ေနမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ေျမယာကိစၥမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ပိုဆိုးေၾကာင္း၊ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ေျမယာကိစၥျပႆနာမ်ားစြာ ရွိေၾကာင္း၊ ေျမသိမ္းဥပေဒဆိုၿပီး ေျပာသည့္အတြက္ အလြယ္တကူ ေျမသိမ္းလို႔ရမည္ဆိုၿပီး စိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းထဲမွ ပုဒ္မမ်ားထဲတြင္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ပုဒ္မ အမ်ားႀကီးရွိေၾကာင္း၊ ယခင္က စီမံကိန္းအတြက္ ေျမသိမ္းၿပီး ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ မလုပ္ခဲ့ျခင္း မ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ သိမ္းဆည္းခံရသည့္သူမ်ား အမ်ားႀကီး နစ္နာခဲ့ေၾကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ေျမထဲ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ပါက ၀တၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမ်ား မ်ားစြာရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးစိုင္း၀မ္းလႈိင္းခမ္းက ေဆြးေႏြးသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) ဦးေဌးဦးက ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ နစ္နာသူမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မ႐ိုးမေျဖာင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို အျပစ္ေပး အေရးယူႏိုင္ရန္ တိတိက်က် ျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၅) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာေကာ္မတီ၏ဥကၠ႒ ဦးဘမ်ဳိးသိမ္းက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ ေျမသိမ္းအမႈေတြက မၿပီးျပတ္ေသးဘူး။ ေျမသိမ္းဆည္းမႈ ဆိုတာကေတာ့ ႏိုင္ငံရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အရ လုပ္ရတာလည္း ရွိပါတယ္။ ေနာင္လည္းျဖစ္လာဦးမွာပဲ။ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြကို အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုေပမဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြအားလံုး ပိုင္တဲ့ေျမျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္။ ေျမသိမ္းဆည္းလိုက္လို႔ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ကိစၥက ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ဳိးရွိရမယ္။ ထိခိုက္နစ္နာတဲ့ ေျမသိမ္းဆည္းခံေတြလည္း အက်ဳိးရွိရမယ္။ မွ်မွ်တတျဖစ္ေအာင္၊ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္လို႔ရေအာင္ အားလံုးရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကိုယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ဥပေဒေတြမွာ နစ္နာတဲ့သူေတြ၊ တာ၀န္၀တၱရား ေႏွာင့္ယွက္တဲ့သူေတြအတြက္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိးေလာက္ပဲ ထည့္ထားၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့ မ႐ိုးမေျဖာင့္ လုပ္ေဆာင္တဲ့သူေတြကိုက်ေတာ့ အားနည္းေနတာေတြ ရွိေနပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ထည့္ထားရမယ္။ တာ၀န္ရွိသူေတြဘက္ကိုလည္း အေရးယူႏိုင္ေအာင္ ထည့္ထားရမယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးလိုက္တဲ့ အခါက် ေပၚလာမွာပဲ။ မ႐ိုးမေျဖာင့္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ တာ၀န္ရွိသူေတြကိုလည္း ေျခာက္လကေန သံုးႏွစ္အထိ ခ်ကိုခ်ရမယ္။ ေထာင္ဒဏ္လည္း ခ်ကိုခ်ရမယ္။ ဥပေဒၾကမ္းမွာ တင္ျပထားတာက သံုးႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဆိုတာမ်ဳိးထက္ မ႐ိုးမေျဖာင့္လုပ္တဲ့သူေတြကို မျဖစ္မေန အေရးယူဖို႔လိုတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ေတာ့ မ႐ိုးမေျဖာင့္သူေတြကို အျပစ္ေပးဖို႔ ေဆြးေႏြးၾကတာကို ႀကိဳဆိုပါတယ္” ဟု ဦးဘမ်ဳိးသိမ္းက မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ၎က “အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူ၀ါဒဥပေဒအေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့ေျမယာနဲ႔ ဥပေဒေတြ ေရးဆြဲသင့္တယ္ဆိုၿပီး အၾကံျပဳၾကတယ္။ အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူ၀ါဒက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ေပၚထြက္လာတာ။ ဒီမူ၀ါဒကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္တာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထဲမွာ စခဲ့တာပါ။ ဗဟိုအဆင့္ကေန ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ေတြကို စတင္ဖြဲ႕စည္းၿပီ။ အမ်ဳိးသား ေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒကေန အမ်ဳိးသားေျမဥပေဒႀကီး ေပၚထြက္လာဖို႔ ဦးတည္တာပါ။ အခုကေတာ့ ေျမအသံုးခ်မႈ မူ၀ါဒကို က်င့္သံုးေနတဲ့ကာလျဖစ္တယ္။ ဒီကာလထဲမွာပဲ ေျမနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ဥပေဒေတြ ေပၚထြက္လာတာပါ။ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ိုင္း ဥပေဒတို႔၊ ေတာင္သူလယ္သမား အက်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ေရး ဥပေဒတို႔ ေျမသိမ္းဥပေဒတို႔က အမ်ဳိးသားေျမယာဥပေဒေအာက္မွာပဲ ရွိရမွာပါ။ လတ္တေလာ ရင္ဆိုင္ရမယ့္ကိစၥေတြ၊ ေျဖရွင္းရမယ့္ ကိစၥေတြ ေျဖရွင္းဖို႔လိုတဲ့အတြက္ အခုလို ဥပေဒေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမသိမ္းဥပေဒက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁ ရက္မွာ လႊတ္ေတာ္မွာ စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာလက်မွ ေျမသိမ္းဥပေဒဆိုၿပီး ေပၚထြက္လာတာပါ။ ေဆြးေႏြးမႈေတြကေတာ့ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေျမယာကိစၥေတြ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေျမသိမ္းဥပေဒက လိုအပ္ပါတယ္။ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို ေသခ်ာနားေထာင္ပါတယ္။ အၾကံျပဳခ်က္ေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး ေတာ္ေတာ္ ေျပာင္းလဲထားပါတယ္။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ကာကြယ္မႈရွိေအာင္၊ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ခံစားခြင့္ရွိေအာင္ ရည္ရြယ္တာပါ” ဟု ဆိုသည္။

August 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.