<

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းထားသည့္ Mobile Tablet မ်ား ျဖန္႔ေ၀

ၾသဂုတ္ ၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန႐ုံးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အခမ္းအနားကို ေတြ႕ရစဥ္

တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းထားသည့္ Mobile Tablet မ်ား ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာနမ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက Mobile Tablet မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ Mobile Tablet တယ္လီဖုန္းေတြကုိ ေပးမယ္ဆိုတဲ့ အခါက်ေတာ့ ၀ယ္ထားတာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ တုန္းက ၁၉၁၇ လံုး၀ယ္ထားတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေျခာက္လမွာ ၁၀၃၆၀ လံုးကို ပိုက္ဆံလည္း ေပးထားၿပီးၿပီ။ ရွစ္လက္မကေတာ့ ၁၂၀၀ ၀ယ္မယ္။ အဲဒါကို တင္ဒါေခၚမယ္။ ပိုက္ဆံလည္း ရွိတယ္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ က်တဲ့အခါ ခုတင္ ၁၀၀၊ ၂၀၀ က ဆရာ၀န္ေတြကို ေပးဖို႔လုပ္မယ္။ ဒါကေတာ့ အမ်ားႀကီး အက်ဳိးရွိပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမ်ားအား ေပးအပ္ခဲ့သည့္ Mobile Tablet မ်ားတြင္ Health Manpower Database၊ MoHS Mail Server (mails.mohs.gov.mm)၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက “အခုဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကို နီေပါႏိုင္ငံ ေက်ာင္းသားေတြ လာတက္ခ်င္တယ္။ ဘူတန္ႏိုင္ငံက ေက်ာင္းသားေတြလည္း လာတက္ခ်င္တယ္လုိ႔ သံအမတ္ႀကီးေတြက ေျပာထားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပညာအဆင့္အတန္းက မနိမ့္ပါဘူး။ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြက လာတက္ဖို႔ အေျခအေနေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေတြတက္ဖို႔၊ မတက္ဖို႔ဆိုတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ Website ကို၀င္လိုက္ရင္ က်န္းမာေရးဌာနမွာ ဒါေတြရွိပါလား။ ဒါေတြ လုပ္ေနပါလား။ အဲဒါေၾကာင့္ ေျပာတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကြန္ပ်ဴတာေတြ အမ်ားႀကီး ၀ယ္ေနပါတယ္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ မွာလည္း အမ်ားႀကီး၀ယ္မယ္။ လူတိုင္းဆီမွာ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးရွိရမယ္။ မိမိေရွ႕မွာ ကြန္ပ်ဴတာ ရွိရမယ္။ ဒါမွသာ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၀န္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ သိရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ “တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးမ်ားက ကြန္ပ်ဴတာေရွ႕မွာ ထိုင္မယ္။ သူ႔ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ Data ေတြရွိမယ္။ အဲဒီ Data ေတြမွာ ဘာျဖစ္လဲဆိုတာကေတာ့ Web Information Form ေတြ ၾကည့္ၿပီး လုပ္ေပးလိုက္ၾကတာေပါ့။ သူ႔စားပြဲမွာထိုင္ၿပီး ဒါေလး ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ရင္ သိၿပီ။ ဘယ္ၿမိဳ႕နယ္က ဘာျဖစ္ေနလဲ။ အဲဒီလိုျဖစ္ေအာင္ လုပ္မလို႔ ေရရွည္ေပါ့။ သိပ္ေတာ့မၾကာပါဘူး။ တစ္ႏွစ္ေလာက္အတြင္းမွာ ျဖစ္ဖို႔ရွိပါတယ္။ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္က ကူဖို႔လိုမယ္။ တုိင္းဦးစီးမွဴးေတြနဲ႔ ၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူေတြ တိုင္ပင္ၿပီးလိုခ်င္တဲ့ Framework ကို ထည့္ေပးလိုက္ေပါ့။ ဒါေတြက အမ်ားႀကီး လုပ္လို႔ရပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္းရွိ ေဆး႐ံုတိုင္းအား ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ေပးအပ္ရန္ရွိၿပီး လာေရာက္ကုသသည့္ လူနာမ်ားကို စာအုပ္မွတ္တမ္းမ်ားအစား ကြန္ပ်ဴတာမွတ္တမ္းတြင္ ေရးသြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ လက္ရွိႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ေဆး၀ါး၀ယ္ယူမႈမ်ားတြင္ ခန္႔မွန္း၀ယ္ယူမႈမ်ားထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာႏိုင္ျခင္း၊ ေဆး၀ါးပိုလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီး သက္တမ္းလြန္ ေဆး၀ါးမ်ားအျဖစ္ ေရာက္ရွိျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း၊ လက္က်န္ေဆး၀ါးမ်ားအား တိက်စြာ တြက္ခ်က္ႏိုင္ၿပီး လိုအပ္သည့္ ေဆး၀ါးမ်ားကို အခ်ိန္မီ၀ယ္ယူႏိုင္ျခင္း စသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ဆိုသည္။

August 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.