<

မႏၲေလး-ေညာင္ဦး ေရလမ္းေၾကာင္းတြင္ ေရယာဥ္မ်ား ၂၄ နာရီ အသံုးျပဳသြားလာႏိုင္မည့္ ေရလမ္းျပ အမွတ္အသားမ်ားကို ယခုလကုန္တြင္ ခ်ထားသြားမည္

မႏၲေလး-ေညာင္ဦး ဧရာ၀တီျမစ္ေရလမ္းေၾကာင္းတြင္ ခုတ္ေမာင္းသြားလာေနၾကေသာ ေရယာဥ္မ်ား ၂၄ နာရီ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ သြားလာခုတ္ေမာင္းႏိုင္ရန္ ေန႔ျမင္ ညျမင္ အဆင့္ျမင့္ ေရလမ္းညႊန္ အမွတ္အသားမ်ားကို ယခုၾသဂုတ္လဆန္းပိုင္းတြင္ ခ်ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္းမွာ ကမၻာဘဏ္ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ေဒၚလာသန္း ၃၀ ေက်ာ္ သံုးစြဲေဆာင္ရြက္မည့္ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း မႏၲေလးမွေညာင္ဦး ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ ျမႇင့္တင္ျခင္း (Ayeyarwady River Navigation Enhancements) အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“လက္ရွိျမစ္ေၾကာင္းတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ေရလမ္းညႊန္ အမွတ္အသားေတြက ျပည္တြင္းထုတ္ေတြျဖစ္ၿပီး ေန႔ဘက္မွာပဲ ေကာင္းစြာျမင္ႏိုင္တယ္။ အခုထားရွိမွာက Night Navigation အတြက္ Light Buoys နဲ႔ ကုန္းေပၚ အမွတ္အသားေတြ ထားရွိမယ္။ လက္ရွိမွာက ဒီေရလမ္းေၾကာင္းမွာ ေရယာဥ္ေတြက ညေမာင္းလို႔ မရဘူး။ ေန႔/ည ျမင္ႏိုင္တဲ့ ေရလမ္းျပေတြျဖစ္ေတာ့ ေန႔/ည လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ သြားလို႔ရၿပီ။ တံတားေတြမွာလည္း တပ္သြားမယ္။ တံတားေတြမွာ ေရလမ္း မီးအခ်က္ျပေတြ တပ္ဆင္မယ္။ မ၀င္ရတဲ့ေနရာမွာ အနီ၊ အ၀င္ေရလမ္းေၾကာင္းမွာ အစိမ္းေပါ့။ ကုန္းေပၚအမွတ္အသားေတြကိုလည္း ခုရွိေနတာေတြထဲမွာ ထပ္ျဖည့္မယ္” ဟု ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ Componet 3 ဒါ႐ုိက္တာ ဦးေအာင္မ်ဳိးခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ေရလမ္းညႊန္အမွတ္အသားမ်ားတြင္ ေရထဲႏွင့္ ကုန္းေပၚျပ အမွတ္အသားဟူ၍ရွိၿပီး ေရထဲတြင္ ထားရွိမည့္ International Buoy အမ်ဳိးအစားေလးမ်ဳိးႏွင့္ ကုန္းေပၚျပ အမွတ္အသား ႏွစ္မ်ိဳးပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တံတားမ်ားတြင္ ညျမင္ႏိုင္ရန္ ေရလမ္းျပ အမွတ္အသားကို မီးလံုးမ်ားျဖင့္ တပ္ဆင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

August 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.