<

ယခင္ ဧရာ၀တီတိုင္းအစိုးရမွ လက္ရွိအစိုးရထံ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခုအား ေပးအပ္ခဲ့သည့္ တိုင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ က်ပ္ ၅၂၃၆ ဒသမ ၈၈၉ သန္းကို လက္ခံရယူထားသည့္အဖြဲ႕က လက္ရွိအစိုးရထံ ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ဟု သိရ

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ယခင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ လက္ရွိအစိုးရထံ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းမ်ား ပါ၀င္သည့္  ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခုအား လႊဲေျပာင္းခဲ့သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ စစ္ေဆးေတြ႕ ရွိခ်က္မ်ားအရ အစိုးရသစ္က ျပန္လည္ေတာင္းခံမႈအေပၚ လက္ခံရယူထားသည့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႕အစည္းက ျပန္လည္ေပးသြင္းမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျပန္လည္လက္ခံေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ကာ လက္ခံေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး အစည္းအေ၀းခန္းမ (၁) တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဒုတိယ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ တိုးတက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ Eleven Media က ေမးျမန္းရာ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးေဌး၀င္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒုတိယအႀကိမ္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္အစည္းအေ၀းမွာ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ဦးေဇယ်ာမင္းသိန္းရဲ႕ ေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးသိလိုေၾကာင္း ေမးခြန္းက စရပါမယ္။ ဒါကိုအေျခခံၿပီးေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕က ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ကေနၿပီးေတာ့ စိစစ္တင္ျပရန္ဆိုၿပီးေတာ့ ၂၁ ရက္ ၇ လ ၂၀၁၆ ကေနၿပီးေတာ့ ဒါကို စတင္စိစစ္ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ဒါကို စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္းမွာပဲ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးကေနၿပီးေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေဒသမ်ားရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ အားလံုးကို ျပည္ေထာင္စုစာရင္း စစ္ခ်ဳပ္ကေနၿပီးေတာ့ စစ္ရမယ္လို႔ တာ၀န္ေပးအပ္တဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ကေနၿပီးေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးအားလံုးမွာရွိတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ အားလံုးကို စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ကေန ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးကို တင္ျပတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးကလည္း ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးရဲ႕ ေတြ႕ရွိခ်က္နဲ႔ အၾကံျပဳသံုးသပ္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ဆိုၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီ အေၾကာင္းၾကားလာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရကေန ဧရာ၀တီပညာ က်န္းမာဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ကို တိုင္းေဒသႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြေတြကို ျပန္လည္ေပးအပ္ဖို႔ဆိုၿပီး အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးရဲ႕ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိမႈအရ ေျပာရရင္ေတာ့ ဘဏ္အပ္ေငြက သန္းေပါင္း ၃၈၄၃ ဒသမ ၃၄၉ ရွိပါတယ္။ ေနာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ၂၈ ခုမွာ ေခတၱမေပ်ာက္အပ္ႏွံထားေငြ ၉၉၃ ဒသမ ၅၄၀ သန္း ရွိပါတယ္။ ကုမၸဏီသံုးခုနဲ႔ အက်ဳိးတူလုပ္တဲ့ ေငြေၾကးကေတာ့ စုစုေပါင္း သန္းေပါင္း ၄၀၀ ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ေငြေၾကးဟာ သန္းေပါင္း ၅၂၃၆ ဒသမ ၈၈၉ သန္းရွိပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္နဲ႔အညီ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒါကို ဧရာ၀တီ ပညာက်န္းမာ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္းကို ျပန္ေတာင္းခံပါတယ္။ ေတာင္းခံၿပီးတဲ့အခါမွာ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းခံမႈအစီအစဥ္ကိုလည္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစီရင္ခံခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးကေတာ့ ဒီဟာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျပန္လည္ေတာင္းခံရမယ္လို႔ ညႊန္ၾကားတယ္။ ဧရာ၀တီ ပညာက်န္းမာ ဘက္စံုေဖာင္ေဒးရွင္းကေတာ့ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္မွာ ျပန္လည္ေပးအပ္မယ္လို႔ အေၾကာင္းၾကားပါတယ္။ ဒါကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္နဲ႔အညီ ျပန္လည္လက္ခံေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီးေတာ့ ဒါကို ျပန္လည္လက္ခံေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးဦးေဌး၀င္းက ဆုိသည္။

ရန္ပံုေငြမ်ား ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးေရးအတြက္ မည္သည့္ရက္ ေနာက္ဆံုးထားေဆာင္ ရြက္မည္ဟုဆိုသည့္ ကာလစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္ကိုမူ ၀န္ႀကီးက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

August 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.