<

လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈ ၁၄၄ မႈရွိလာၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားအေပၚ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားမႈ ၁၉ မႈရွိကာ တရားရင္ဆိုင္ေနသည့္ သတင္းသမား ၂၇ ဦးရွိ

လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆုိမႈ ၁၄၄ မႈအထိရွိလာၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားအေပၚ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆုိထားမႈ ၁၉ မႈရွိကာ တရားရင္ဆုိင္ေနရသည့္ သတင္းသမား ၂၇ ဦးအထိရွိေၾကာင္း အသံအဖြဲ႕ (လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္လႈပ္ရွားမႈ) ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ထုိသုိ႔ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆုိမႈစာရင္းမွာ ယခု (ၾသဂုတ္) ၇ ရက္အထိ ေကာက္ခံရရွိေသာ စာရင္းမ်ားျဖစ္ကာ တရား႐ုံးတင္ စစ္ေဆးမႈ အဆင့္မ်ားျဖစ္သည္။

လက္ရွိအစုိးရ လက္ထက္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ မျပင္ဆင္ရေသးခ်ိန္၌ ယင္းပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆုိခံခဲ့ရေသာ အမႈအေရအတြက္မွာ ၉၀ မႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ၿပီး တရားစြဲဆုိခံရေသာ အမႈအေရအတြက္မွာ ၄၃ မႈျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိအနက္ ဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ တရားစြဲဆုိခံရေသာ အမႈမ်ားထဲမွာ ၁၆ မႈမွာ  လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားမွ တရားစြဲဆုိထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အသံအဖြဲ႕ (လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ လႈပ္ရွားမႈ) က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“ဒီဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒက ျပင္ထားတာ မၾကာေသးဘူး။ အဲဒီျပင္ဆင္ခ်က္ေတြက မလုံေလာက္ဘူးဆုိတာ အခုတရားစြဲဆုိေနတဲ့ အမႈစာရင္းေတြက လက္ရွိအေျခအေနကုိ သက္ေသျပေနတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း မကုန္ဆုံးမီကာလမွာ ဒီဥပေဒေတြ အျမန္ဆုံး သုံးသပ္ၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနတယ္။ မဟုတ္ရင္ အမႈေတြက ဒီထက္ပုိၿပီး မ်ားလာဖုိ႔ရွိတယ္။ ဒီတစ္လတည္းမွာတင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ အမႈက ကိုးမႈအထိ ရွိေနတယ္” ဟု အသံအဖြဲ႕မွ ကုိေဆာင္းခက ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ၎က “အဓိက,က အသေရဖ်က္မႈဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မွာ ျပႆနာျဖစ္ေနတယ္။ အခုက အစုိးရကုိ ေ၀ဖန္တာ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ ေ၀ဖန္တာေတြကုိ အသေရဖ်က္မႈအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထားလုိ႔ေတာ့ မရဘူး” ဟု ဆုိသည္။

ထို႔ျပင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကားလူမ်ားက တရားစြဲဆုိထားေသာ အမႈမ်ား မေတြ႕ရွိရေတာ့ေၾကာင္း အသံအဖြဲ႕၏ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ပါရွိခဲ့သည္။

ယင္းပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆုိမႈမ်ားမွာ ယခင္အစုိးရလက္ထက္ ထက္ မ်ားျပားလာကာ ယင္းပုဒ္မမွာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းမ်ားကုိ ထိပါးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

August 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.