<

အစုိးရက ျပည္သူကုိ တရားစြဲဆုိခြင့္ ရွိသကဲ့သုိ႔ ျပည္သူကလည္း အစုိးရအား တရားစြဲဆုိပုိင္ခြင့္ ရွိသည္ကုိ လမ္းဖြင့္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

အစုိးရက ျပည္သူကုိ တရားစြဲဆုိခြင့္ ရွိသကဲ့သုိ႔ ျပည္သူကလည္း အစုိးရ၏ လုပ္ပုံလုပ္နည္း မွားယြင္းေနပါက တရားစြဲဆုိပုိင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ျပည္သူလူထု နားလည္ရန္ႏွင့္ ယုံၾကည္လာရန္ လမ္းဖြင့္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေအာင္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၄ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္းဆုိးတန္းလမ္းႏွင့္ ကုန္သည္လမ္းေထာင့္ရွိ Kafe in Town ၌ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္၏ ႏွစ္ပတ္လည္စုံညီ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ကာလေတြမွာ စစ္အာဏာရွင္ အစုိးရကုိ တရားစြဲခဲ့တယ္။ ဒီေန႔ ကုိယ့္အစုိးရ ျပည္သူလူထုကေန ေရြးေကာက္တဲ့ ကုိယ့္အစုိးရလုပ္တာ မတရားဘူးမွန္ရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က တရားခံဘက္က လုိက္ရမွာပဲ။ ရွင္းရွင္းေလးပဲ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး။ ဟုိ ဘက္အစုိးရတုန္းက ခင္ဗ်ားတုိ႔စြဲတယ္။ ဒီ ဘက္အစုိးရက်ေတာ့ လုပ္ပုံလုပ္နည္းမမွန္ရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ မစြဲဘူးလားဆုိရင္ မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔စြဲတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးနဲ႔ အဖြဲ႕တစ္ခုကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔စြဲတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးနဲ႔ အဖြဲ႕တစ္ခုကုိ တရားစြဲဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စာခြၽန္ေတာ္က လက္ခံထားတယ္။ ေနာက္ထပ္လည္း ရွိေနမွာပဲ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဘယ္ပါတီ ဘယ္အစုိးရပဲျဖစ္ျဖစ္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးဘက္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရွိေနစဥ္မွာ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ရပ္တည္ေနမယ္။ အစုိးရကုိ တရားမစြဲရဲဘူးဆုိတဲ့ ေရွ႕ေနမ်ားရွိရင္ လက္ညႇဳိးေထာင္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္ အဲဒီေရွ႕ေနမ်ဳိးကုိ ကြၽန္ေတာ္ ပယ္ခ်ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးသက္သက္ ရပ္တည္သည့္ အမ်ဳိးအစားထဲမွ ခြဲထြက္ရန္လုိေၾကာင္း၊ ျပည္သူဘက္က ရပ္တည္ရန္လုိေၾကာင္း၊ အစုိးရယႏၲရားအဖြဲ႕၏ လြဲမွားမႈမ်ား ေတြ႕ပါက ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ လက္မေႏွးဘဲ တရားစြဲၾကရန္ ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က စီးပြားေရးသက္သက္ ရပ္တည္တဲ့ ေရွ႕ေနအမ်ဳိးအစားထဲက ခြဲထြက္ဖုိ႔ေတာ့လုိၿပီ။ ျပည္သူေတြျမင္ေအာင္ ျပည္သူေတြကေနၿပီး အေလးထားတဲ့ ငါတုိ႔မတရားခံခဲ့ရတာပါလား ဆုိတဲ့ဘက္က ရပ္တည္ေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အဲဒီလုိအမႈမ်ဳိးေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္ အေနနဲ႔လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ကုိေမးတယ္။ ခင္ဗ်ားက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနၿပီး ကုိယ့္အစုိးရကုိ ဘာလုိ႔ တရားစြဲမွာလဲတဲ့။ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္။ ေရွ႕ေနကေနၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ပင္မဓာတ္ခံက ေရွ႕ေနလုပ္ငန္း တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးပဲ။ အဲဒါေၾကာင္႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က လြဲေခ်ာ္တဲ့ အစုိးရ ယႏၲရားအဖြဲ႕ရဲ႕ လြဲမွားတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လက္မေႏွးၾကပါနဲ႔။ တုိင္ပင္ပါ။ အၾကံဥာဏ္ေပးပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိလည္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ အစီအစဥ္ ရွိတယ္ဆုိတာ ေျပာၾကားလုိပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံသား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လုံျခံဳမႈကုိ ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒကုိ ျပည္သူလူထု က်င့္သုံးသည္ကုိ သိပ္မေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ယင္းဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး၏ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းႏွင့္ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ဆုံး႐ႈံးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ရဲစခန္းတြင္ တုိင္ခ်က္ဖြင့္ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔တုိင္ခ်က္ဖြင့္ရာတြင္ ရဲစခန္းက အူေၾကာင္ေၾကာင္ လုပ္ေနပါက ထုိစခန္းမွ စခန္းမွဴး (သုိ႔မဟုတ္) အမႈဖြင့္ မေပးသူကုိ တုိင္ခ်က္ျပန္ဖြင့္ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွ႕ေနမ်ားမွာ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး အသက္သြင္းရမည့္ တာ၀န္ရွိသျဖင့္ ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း ဦးေအာင္သိန္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

 

August 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.