<

ရတနာပုံေခတ္လက္ရာ ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္း၏ ေဘး၀ရန္တာမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိၿပီး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀ ေက်ာ္ ၿပီးစီး

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိေသာ ရတနာပုံေခတ္လက္ရာ ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္းကုိ ေတြ႕ရစဥ္

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမသာစံၿမဳိ႕နယ္ရွိ ရတနာပုံေခတ္ေႏွာင္းပုိင္း လက္ရာတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္း မူလလက္ရာမပ်က္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္း ဒုတိယပုိင္း စီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္ရာတြင္ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ဦးစီးဌာနႏွင့္ WMF (ကမၻာ့အေဆာက္အအုံမ်ား ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕) တုိ႔အၾကား ညိႇႏႈိင္းမႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္ သေဘာထား ကြဲလြဲျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္ရွိတြင္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ အဆင္ေျပခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းေဆာင္၏ ေတာင္ဘက္ျခမ္းရွိ ၀ရန္တာမ်ားကုိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိကာ ေက်ာင္းေဆာင္ တစ္ခုလုံး၏ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းမႈ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း WMF မွ Program Director Mr.Jeffery Allen က ေျပာၾကားသည္။

“ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ အပုိင္းေတြ အားလုံးဟာ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ထိန္းသိမ္းတာျဖစ္သလုိ ကုန္းေဘာင္ေခတ္က မူလလက္ရာအတုိင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ငန္းေတြကေတာ့ လက္ရွိမွာ ေက်ာင္းေဆာင္ရဲ႕ ေတာင္ဘက္အျခမ္းကုိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေနပါတယ္။ ေက်ာင္းေဆာင္ရဲ႕ ေဘး၀ရန္တာေတြ အားလုံးကုိ မူလလက္ရာမပ်က္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသြားမွာပါ။ ၀ရန္တာေတြကုိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းၿပီးသြားရင္ ေက်ာင္းေဆာင္ ေခါင္မုိးေတြကုိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈေတြကေတာ့ ကုန္းေဘာင္ေခတ္က မူလလက္ရာအတုိင္း ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းသြားမွာပါ” ဟု World Monuments Fund ၏ Program Director Mr.Jeffery Allen က ေျပာၾကားသည္။

ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္း၏ ေတာင္ဘက္၀ရန္တာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေအာက္ေျခရွိ နယား႐ုပ္မ်ားကုိ မူလလက္ရာမပ်က္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိကာ ေက်ာင္းေဆာင္၏ ေဘး၀ရန္တာမ်ား ျပဳျပင္ရာတြင္ ေဆြးေျမ႕ေနသည့္ တုိင္လုံးေနရာမ်ားကုိ အစားထုိး လဲလွယ္သြားမည္ျဖစ္ကာ ျပန္လည္ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ တုိင္လုံးမ်ားကုိ တြဲစပ္၍ ထည့္သြင္းျပဳျပင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Mr. Jeffery Allen က ေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔ျပင္ အဆုိပါ တုိင္လုံးေနရာမ်ားကုိ အစားထုိး လဲလွယ္ရာတြင္ အရည္အေသြး ျပည့္မီသည့္ ကြၽန္းသစ္မ်ားျဖင့္ အစားထုိးျပဳျပင္ လဲလွယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၱေလးၿမဳိ႕ရွိ ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္းအား ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ အေမရိကန္အစုိးရက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီမွ စတင္၍ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအေျခစုိက္ World Monuments Fund (ကမၻာ့အေဆာက္အအုံမ်ား ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕) က ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္း၏ ပ်က္စီးေနမႈ အစိတ္အပုိင္းမ်ားအား 3D Laser Scanner ပုံရိပ္ဖမ္းစက္မ်ားျဖင့္ အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းမ်ားရယူျခင္း၊ သစ္သား ေဆြးေျမ့မႈမ်ား ေလ့လာျခင္း၊ ေက်ာင္းအတြင္း ေရစီးေရလာစနစ္မ်ား ေလ့လာျခင္းႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားရယူျခင္း အစရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေလ့လာမွတ္တမ္း ရယူမႈမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းေဆာင္ အေနာက္ဘက္ရွိ ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေအာက္ေျခၾကမ္းခင္းမ်ားႏွင့္ ေဘး၀ရန္တာမ်ားကုိ အစားထုိးလဲလွယ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ အခ်ိန္ယူ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

August 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.