<

ဗီယက္နမ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟႏြိဳင္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို ၂၀၃၀ မတိုင္မီ ပိတ္ပင္မည္

ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ပြားေနေသာ ဗီယက္နမ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟႏြိဳင္းတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ပိတ္ဆို႔မႈဒုကၡမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစရန္အတြက္  ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား ကို ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ မတိုင္မီပိတ္ပင္သြားမည္ဟု တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဇူလိုင္ ၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး နည္းပါးမႈႏွင့္အတူ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ ျမန္ဆန္လာသည့္ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕တြင္ မ်ားျပားလွသည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားက လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ပိတ္ဆို႔ေနသည္။ လူဦးေရ ခုနစ္သန္းခန္႔ရွိသည့္ ဟႏြိဳင္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးေရ ငါးသန္းရွိၿပီး ေမာ္ေတာ္ကားစီးေရမွာ ငါးသိန္းခန္႔သာ ရွိသည္။

July 6, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.